Ispunjeno

Donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Socijalna politika

Donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti Kantona Sarajevo;

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Vlada KS je ispunila dato obećanje.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021 - 2022

Na nastavku 33. radne sjednice, održanom 24. 3. 2021, Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji uređuje izuzetno osjetljivu problematiku roditelja- njegovatelja u FBiH.

Resorno kantonalno ministarstvo, je dalo pozitivno mišljenje na tekst ovog zakona, koji predviđa da se prava roditelja-njegovatelja urede na jedinstven način u cijeloj FBiH. Nacrt zakona je sa nivoa FBiH proslijeđen na mišljenje svim kantonima. Njime se stvaraju zakonske pretpostavke da roditelji koji su nezaposleni i imaju djecu s invaliditetom, pod propisanim uslovima, ostvaruju mjesečnu naknadu u visini iznosa najniže plaće u FBiH, te pravo na uplatu doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje iz Budžeta FBiH.

U septembru 2021. godine Skupština KS  usvojila je, između ostalog,  Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koje prema riječima resorne ministrice Ivane Prvulović, imaju tri okosnice. Prvu okosnicu čini postavljanje temelja pri o natalitetnoj politici u Kantonu Sarajevo. Nacrtom zakona predloženo je da se porodicama sa troje i više djece dodatak na djecu uveća za 10%. Novina u predloženom tekstu je da žena majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na naknadu umjesto plaće i ako nema prebivalište u Kantonu Sarajevo, pod uslovom da ima boravište u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu prebivališta, zaposlena je kod poslodavca koji ima sjedište u Kantonu Sarajevo, te da njen suprug ima prebivalište u Kantonu Sarajevo duže od godinu dana. Zakon predviđa mogućnost ostvarivanja prava na novčanu pomoć nezaposlene porodilje strane državljanke, pod uslovom da joj je odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i da ispunjava uslove u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo. Brisano je vlasništvo nad motornim vozilom kao smetnjom za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, kao i vlasništvo u privrednim društvima čime i ono prestaje biti smetnja za ostvarivanje ovog prava ukoliko je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije. Uvodi se jednokratna novčana pomoć majci-dojilji koja se isplaćuje šest mjeseci nakon porođaja umjesto naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima. Drugu okosnicu, kako ističe ministrica Prvulović, čini stvaranja zakonskih pretpostavki za prepoznavanje i implementaciju usluga podrške pravu djece da odrastaju u porodici, odnosno preveniranje smještaja djece u ustanove i pomoć porodicama u riziku od razdvajanja.  Treću okosnica čini pojačana brigu za najugroženije kategorije stanovništva. Novina u Nacrtu zakona je propisivanje obaveze Ministarstvu da početkom svake godine donese socijalni program. Procentualni iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva nije izmijenjen od 2002. godine. Sada je predloženo njegovo povećanje sa 20 na 30 posto prosječne plaće u Kantonu Sarajevo, što praktično znači povećanje nominalnog iznosa stalne novčane pomoći za preko 40 posto.

Nakon što je Skupština KS usvojila navedeni Prijedlog zakona u decembru 2021. godine na zvaničnom Facebook nalogu Vlade KS navedeno je će svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, zaposlena ili nezaposlena, primat iznos prosječne plate u Federaciji BiH, što prema procjenama iznosi oko 1.000 KM.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!