Djelimično ispunjeno

Podizanje javnih rasprava na viši nivo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Podizanje javnih rasprava na viši nivo, gdje će se građanima i građankama omogućiti da se obrate zastupnicima zastupnicama kao i članicama i članovima Vlade; da se organizuju uživo javne rasprave o najvažnijim pitanjima, sve s ciljem boljeg uvezivanja i jačanja demokratske svijesti i demokratskih kapaciteta, a u skladu sa epidemiološkom situacijom;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo polovinom februara 2022. godine pripremilo je tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na osnovu prethodno zaprimljenih primjedbi, prijedloga i sugestija.

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa za pripremljeni Prednacrt zakona, pokrenute su javne konsultacije.

Kako je javnost putem zvanične stranice Vlade KS obaviještena, svi zainteresirani moli su pogledati tekst Prednacrta zakona o visokom obrazovanju na web stranici Ministarstva http://mon.ks.gov.ba, te dostaviti komentare/amandmane na pripremljenom formularu do 21. februara 2022. godine.

Ministarstvo privrede KS 26.2.2022. godine organiziralo je javnu raspravu o Prijedlogu odluke o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za početak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za tekuću godinu.

Kako je tom prilikom istakao ministar privrede KS Adnan Delić, cilj javne rasprave bio je da poljoprivrednici daju svoje prijedloge i sugestije na Prijedlog odluke koju je pripremilo Odjeljenje za poljoprivredu i stručne poslove Ministarstva privrede KS kako bi na kraju upravo poljoprivrednici, kao krajnji korisnici podsticajnih sredstava, imali priliku iznijeti prijedloge za podsticajne mjere koje su njima u ovom trenutku najpotrebnije.

Nakon prezentacije Prijedloga odluke, poljoprivrednici su iznijeli niz konkretnih i važnih prijedloga, a jedan od najvažnijih oko kojeg su se složili svi prisutni je sufinansiranje kupovine đubriva za konvencionalnu i organsku biljnu proizvodnju, obzirom da cijene istih rapidno rastu.

Skupština KS je na sjednici održanoj 16.3.2022. godine jednoglasno usvojila Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, te isti uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Zakon je u Skupštini prepoznat kao jedna od najvažnijih poluga u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, a brojne skupštinske diskusije najavile su široku javnu raspravu i poseban interes javnosti o ovoj temi.

Vlada KS, 16.3.2022.

Nakon, kako se na zvaničnoj stranici Vlade KS navodi, cjelodnevne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je 10.5.2022. godine Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Javnu raspravu organizuju i provode resorno ministarstvo i Vlada KS, koji su dužni podnijeti izvještaj Skupštini o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt zakona o visokom obrazovanju. Tokom trajanja javne rasprave bit će organizovani okrugli stolovi u cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg teksta Zakona o visokom obrazovanju.

Vlada KS, 10.5.2022. 

Nakon, kako je navedeno, cjelodnevne rasprave, Skupština KS usvojila je 16.5.2022. godine usvojila Nacrt zakona o komunalnoj policiji, čiji je cilj sistemski urediti oblast komunalne čistoće, te je predviđeno da Javna rasprava o Nacrtu zakona traje 60 dana.

Najznačjniji korak u pogledu podizanja javnih rasprava na viši nivo jeste usvajanje Uredbe o procjeni uticaja propisa u KS. Navedenom Uredbom, koju je 14.7.2022. godine usvojila Vlada KS, između ostalog se uvode instrumenti procjene uticaja u kantonalnu zakonodavnu proceduru koji će doprinijeti kreiranju kvalitetnijih zakona kroz izbor najoptimalnijih rješenja i identificiranje i otklanjanje mogućih negativnih efekata. 

Osim toga, potiče se saradnja i koordinacija u kreiranju zakona između kantonalnih organa međusobno. ali i drugih institucija kantona i drugih nivoa vlasti, kao i jačanje transparentnosti i participativne demokratije u zakonodavnom procesu.

Prednosti Uredbe su:

– Povećava se kvalitet propisa i osigurava horizontalna i vertikalna usklađenost

– Povezuju se postojeći propisi koji se odnose na nomotehniku i fiskalnu procjenu

uticaja i osigurava se veći stepen harmoniziranosti

– Osigurava se da svi nacrti sadrže prateće obrazloženje koje jasno opisuje očekivane

ciljeve tj. donose se propisi iz kojih će biti jasno opisan problem zbog čega se propis

donosi i namjera koja se planira ostvariti

– Osigurava se da proces donošenja odluka od strane ministara, davanja mišljenja ali i

proces odlučivanja vlade bude jednostavan i pouzdan

– Djelomično se povećava administrativno opterećenje, ali dokumentovanjem procesa odlučivanja od samog početka se opterećenje smanjuje, a sve sa svrhom kvalitetnijih propisa

– Omogućava se da proces konsultacija sa javnosti bude svrsishodan i efikasan

Nakon provedene opsežne javne rasprave, Skupština KS je 27.7.2022. godine jednoglasno usvojila Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine koji donosi brojne novine za pripadnike ove populacije u Kantonu Sarajevo u odnosu na ranije usvojeni Nacrt ovog zakona.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!