Ispunjeno

Povećanje socijalnih naknada Kantona Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Socijalna politika

Povećanje socijalnih naknada Kantona Sarajevo.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Nastavljeno povećanje socijalnih naknada u KS

Kako je početkom aprila 2021. godine saopćila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović od 01. 04. 2021.došlo je do povećanja novčanih i drugih materijalnih davanja za korisnike socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

Povećanje iznosi 7 %, a u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za ovu namjenu su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 1.300.000 KM

Ivana Prvulović 6. 4. 2021.

Ministrica Prvulović je precizirala kako će primjenom ove odluke doći do povećanja: dodatka na djecu, naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčane pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu, jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci ili za dodatnu ishranu majke dojilje, stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne novčane pomoći, izuzetne novčane pomoći, te novčane naknade za vrijeme čekanja na zaposlenje.

Krajem aprila 2021. godine Vlada KS je utvrdila iznos hraniteljskog dodatka na osnovu neto plate isplaćene u FBiH koja je iznosila 956 KM. Tako su određene vrijednosti mjesečnog iznosa hranitelju bilo da on obavlja tradicionalno ili specijalizirano hraniteljstvo ili oba, kao i iznos naknade za izdržavanje hranjenika.

U septembru 2021. godine Skupština KS  usvojila je, između ostalog,  Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koje premariječima resorne ministrice Ivane Prvulović, ima tri okosnice. Prvu okosnicu čini postavljanje temelja pri onatalitetnoj politici u Kantonu Sarajevo. Nacrtom zakona predloženo je da se porodicama sa troje i više djece dodatak na djecu uveća za 10%. Novina u predloženom tekstu je da žena majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na naknadu umjesto plaće i ako nema prebivalište u Kantonu Sarajevo, pod uslovom da ima boravište u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu prebivališta, zaposlena je kod poslodavca koji ima sjedište u Kantonu Sarajevo, te da njen suprug ima prebivalište u Kantonu Sarajevo duže od godinu dana. Zakon predviđa mogućnost ostvarivanja prava na novčanu pomoć nezaposlene porodilje strane državljanke, pod uslovom da joj je odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i da ispunjava uslove u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo. Brisano je vlasništvo nad motornim vozilom kao smetnjom za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, kao i vlasništvo u privrednim društvima čime i ono prestaje biti smetnja za ostvarivanje ovog prava ukoliko je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije. Uvodi se jednokratna novčana pomoć majci-dojilji koja se isplaćuje šest mjeseci nakon porođaja umjesto naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima. Drugu okosnicu, kako ističe ministrica Prvulović, čini stvaranja zakonskih pretpostavki za prepoznavanje i implementaciju usluga podrške pravu djece da odrastaju u porodici, odnosno preveniranje smještaja djece u ustanove i pomoć porodicama u riziku od razdvajanja.  Treću okosnica čini pojačana brigu za najugroženije kategorije stanovništva. Novina u Nacrtu zakona je propisivanje obaveze Ministarstvu da početkom svake godine donese socijalni program. Procentualni iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva nije izmijenjen od 2002. godine. Sada je predloženo njegovo povećanje sa 20 na 30 posto prosječne plaće u Kantonu Sarajevo, što praktično znači povećanje nominalnog iznosa stalne novčane pomoći za preko 40 posto.

Nakon što je Skupština KS usvojila navedeni Prijedlog zakona u decembru 2021. godine na zvaničnom Facebook nalogu Vlade KS navedeno je će svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, zaposlena ili nezaposlena, primat iznos prosječne plate u Federaciji BiH, što prema procjenama iznosi oko 1.000 KM.

Izvršeno povećanje socijalne naknada za korisnike prava iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom u iznosu od 7%.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!