Ispunjeno većim dijelom

Materijalna i kadrovska podrška ustanovama i institucijama KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Osigurati materijalnu i kadrovsku podršku svim ustanovama i institucijama KS s ciljem nesmetane organizacije rada u otežanim uvjetima pandemije bolesti COVID-19;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Vlada Kantona Sarajevo (KS) 27.5.2021. godine donijela je zaključak o isplati stimulacija radnicima koji su bili angažovani u COVID odjeljenjima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica ”Prim. dr. Abdulah Nakaš” i JU Dom zdravlja KS, u periodu od 01.01. do 31.03.2021. godine.

Kako se tim povodom još navedeno na zvaničnoj stranici Vlade, isplata stimulacija će se izvršiti na osnovu spiskova uposlenika koji su bili angažovani u COVID odjeljenjima u tom periodu, dostavljenih iz navedenih zdravstvenih ustanova, a koji sadrže i broj sati provedenih na ovim poslovima za svakog uposlenika. 

Cijeneći napore koje su radnici uložili u borbi protiv pandemije virusa COVID-19, Vlada je ostvarila usmenu i pisanu korespondenciju sa rukovodstvom  navedenih zdravstvenih ustanova, te su pribavljeni spiskovi zaposlenih koji su u posljednjem valu pandemije virusa COVID-19 bili angažovani u COVID odjeljenjima. Milion KM za stimulacije radnicima je osiguran kroz Finansijski plan ZZO-a, a milion KM  kroz budžetske preraspodjele,  sa pozicija svih kantonalnih ministarstva, na koje je danas dala saglasnost Vlada KS.

Vlada KS, 27.5.2021. 

Na sjednici održanoj 10.6.2021. godine, Vlada KS usvojila je Odluku o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 61 uposlenika u Javnu ustanovu Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Radi se o dvoje specijalista pedijatrije, pet specijalista pneumofiziologije/pulmologije, 13 doktora medicine, sedam diplomiranih inžinjera medicinske radiologije – VSS, 14 medicinskih sestara/tehničara – SSS i 20 radnika na održavanju higijene.

Uz napomenu da su za na navedene radnike Dom zdravlja KS obezbijeđena novčana sredstva, ministar zdravstva KS Haris Vranić je izjavio da se na ovaj način pruža prilika svim nezaposlenim licima medicinske struke da se prijave na konkurs, koji će biti raspisan u narednom periodu, kako bi se ova radna mjesta popunila. 

Pored navedenog, Vlada KS je polovinom maja 2022. godine  dala saglasnost Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS za zapošljavanje 29 ljekara i to 27 doktora medicine i dva specijalista interne medicine.

Ministar Vranić je tom prilikom istakao da su ovi kadrovi neophodni za  funkcionalan rad JU Dom zdravlja, te da će bit  uposleni na sistematizirana radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog odlazaka ljekara u penziju, obavljanja specijalizacije i drugih razloga.

Kako je javnost 26.5.2022. godine obaviještena, Vlada KS dala je saglasnost JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” da primi u radni odnos na neodređeno vrijeme 28 radnika, na radna mjesta koja su ostala upražnjena u protekle dvije godine, uglavnom nakon penzionisanja radnika.

Saglasnost je data na upošljavanje 11 medicinskih sestara – tehničara, četiri radnice na održavanju čistoće, dvije pomoćne radnice u kuhinji, dvije radnice na poslovima vešeraja, jedne diplomirane medicinske sestre, jedne više medicinske sestre, tri laboratorijska tehničara, jednog blagajnika, te jednog KVK instalera centralnog grijanja.

Radi, kako je rečeno, osiguranja nesmetanog rada Opće bolnice, Vlada je dala saglasnost i na upošljavanje jednog ljekara specijaliste ortopeda i jednog ljekara specijaliste mikrobiologa.

Sredstva za isplate plata na ovim radnim mjestima su osigurana Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, te ne podrazumijevaju dodatna finansijska izdvajanja.

Ministar Vranić održao je krajem juna 2022. godine održao sastanak sa direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo doc. dr. Abelom Baltićem i predsjednikom Upravnog odbora ove ustanove dr. sci. Ademirom Spahićem.

Kako je u izvještaju sa sastanka rečeno, rješeno je pitanje rada domova zdravlja nedjeljom na osnovu kojeg se građanima osigurava zdravstvena usluga svaki dan u sedmici u svim organizacionim jedinicama DZ, uključujući Hadžiće, Ilijaš, Trnovo i Vogošću. 

Naglašeno je i da je jedan od glavnih problema manjkavi zakoni na nivou Federacije BiH, koji ograničavaju mogućnost da se riješe ovakvi ili slični problemi, te dogovoreno da se u što kraćem roku dođe do potrebnih izmjena akata, tako da se udovolji zahtjevima velikog broja korisnika usluga domova zdravlja u KS.

Pored toga, definiran je i način realizacije obaveza iz nedavno potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo.

Na kraju, definirani su i zajednički koraci koji se tiču procesa restrukturiranja i reforme zdravstvenog sistema, sa ciljem osiguravanja najkvalitetnije moguće njege za građane, ali i najboljih mogućih uslova rada za zdravstvene radnike.

Na sjednici održanoj 12.7.2022. godine, Vlada KS dala je saglasnosti na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, te ovlastila premijera Edina Fortu da u ime Vlade potpiše ovaj ugovor. 

Tim povodom, ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić podsjetila je da je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS istekao je 1. aprila ove godine, nakon čega se pristupilo pregovorima za zaključenje novog između predstavnika Vlade KS i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika KS. Nakon održanih pregovora, pregovarački timovi su usaglasili tekst ovog ugovora. 

Uvažavajući porast cijena roba i usluga, osnovna plaća državnih službenika i namještenika uvećava se za 5%. Odredba Kolektivnog ugovora kojom se omogućava ovo povećanje je svjesno formulirana na način da obuhvata isključivo državne službenike i namještenike, te da se ne primjenjuje na nosioce izvršne i zakonodavne vlasti – članove Vlade i zastupnike u Skupštini KS, niti direktore samostalnih upravnih organizacija. Osim toga, stvorene su pravne pretpostavke za primjenu člana 41. stav 10. Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo u vezi sa nagrađivanjem državnih službenika i namještenika na osnovu ocjenjivanja njihovog rada.

Vlada KS, 14.7.2022. 

Premijer KS Edin Forto i predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Elvis Zornić potpisali su 21.7.2022. godine Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo. 

“Socijalni dijalog, poboljšanja uslova rada, ispravljanje nepravde u trenutnim zakonskim okvirima i kolektivnim ugovorima su pravci djelovnja ove vlade“, istakla je tom prilikom ministrica Softić Kadenić, a predsjednik Zornić je iskazao zadovoljstvo zbog dobrog socijalnog dijaloga i potpisivanja ovog kolektivnog ugovora. 

Zadovoljan sam rezultatima pregovora za novi kolektivni ugovor kojim smo poboljšali status državnih službenika i namještenika.

Elvis Zornić, 21.7.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!