Djelimično ispunjeno

Revizija zakonskog okvira za pokretanje javno-privatnog partnerstva

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Revizija zakonskog okvira za pokretanje javno-privatnog partnerstva;

Obrazloženje

Tokom mandata Vlade KS zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Kako je javnost obaviještena 3.2.2021. godine, Vlada Kantona Sarajevo, putem Ministarstva privrede KS, a uz podršku Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a, implementira projekt “Poboljšanje strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva”.

Kako je tada rečeno, jedna od nužnih aktivnosti za realizaciju ovog projekta je i online radionica “Identifikacija potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u Kantonu Sarajevo”, kojoj su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora s područja našeg kantona, predstavnici UNDP-a, Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, Zavoda za planiranje KS, te predstavnici Ministarstva privrede KS. 

Tim povodom ministar privrede KS Adnan Delić podvukao je da je cilj ove radionice definiranje budućih aktivnosti u implementaciji projekta i postizanja  zacrtanih ciljeva, između ostalog, i kroz konsultacije predstavnika javnog i privatnog sektora u Kantonu Sarajevo u procesu identifikacije potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva u Kantonu. 

S tim u vezi, Ministarstvo privrede će do kraja godine pripremiti Javni poziv za dostavljanje srednjoročnih i godišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2021-2023. godine, na osnovu kojeg će se pripremati katalozi ove vrste projekata, što je jedan od preduslova implementacije ovog partnerstva.

Adnan Delić, 3.2.2021.

Pored navedenog, ovaj projekt je usmjeren i na izmjene i dopune pozitivnih pravnih propisa, kojima se u KS regulira oblast javno-privatnog partnerstva, jačanje kapaciteta državnih službenika i zaposlenika javnih preduzeća, ustanova i institucija u primjeni modela JPP, kreiranje kataloga projekata koji se potencijalno mogu realizirati kroz primjenu pomenutog modela, kao i javno komuniciranje mogućnosti primjene ovog modela potencijalnim domaćim i stranim investitorima.

U februaru 2022. godine, ministar Delić podsjetio je da je u pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu KS, te da je cilj da se unaprijede pravni i institucionalni okvir za JPP, kao i osnaživanje kapaciteta javnih organa kako bi bili u poziciji da korištenjem potencijala privatnog sektora uđu u realizaciju projekata od strateškog značaja za Kanton Sarajevo.

Tokom 2021. godine smo završili aktivnosti na implementaciji projekta poboljšanja strateškog upravljanja u KS, kroz realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva, koji je realizovan uz podršku Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Cilj ovih aktivnosti je olakšati Kantonu Sarajevo naredne korake u jačanju primjene instituta javno-privatnog partnerstva, rad s potrebnim izmjenama i dopunama pozitivnih pravnih propisa kojima se reguliše ova oblast i jačanje kapaciteta državnih službenika i zaposlenika javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija u primjeni modela JPP”, kazao je Delić te dodao kako je projektom kreirana lista od 11 projektnih ideja, koje bi se potencijalno mogle realizovati kroz primjenu ovog modela.

Adnan Delić, 20.2.2022. 

Kako je iz press službe ministarstva privrede KS navedeno 26.5.2022. godine, ministar Delić boravio je u posjeti Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), kojom prilikom su ga ugostili rektor IUS-a prof.dr. Ahmet Yıldırım i docent i direktor IUS-ovog Centra za istraživanje i razvoj dr. Jasmin Šutković.

Tom prilikom Delić je istakao potrebu usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada, posebno u oblasti novih djelatnosti koje su proizvod četvrte industrijske revolucije. 

Mi trenutno u najbrže rastućoj industriji u Kantonu Sarajevo imamo potrebu, prema procjenama kompanija iz ove industrije, za oko hiljadu kvalifikovanih inžinjera i stručnjaka u oblasti IT tehnologija i zbog toga moramo iznalaziti rješenja koja će dovesti do usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada.

Adnan Delić, 26.5.2022. 

Također, naglašeno je i da se, osim deficita kvalifikovane radne snage u IT sektoru, s istim problemom susreće i sektor turizma, a rektor Yıldırım je istakao je činjenicu da su IT programi među najpopularnijim i među studentima IUS-a, te izrazio interesovanje za otvaranje novih studijskih programa u ovoj oblasti, ukoliko država obezbijedi subvenciju i dugoročnu podršku. 

Na kraju, Delić je podsjetio i da kantonalno Ministarstvo privrede obezbjeđuje godišnje programe poticaja zainteresiranim studentima i stranama koje subvencioniraju edukaciju i zapošljavanje kroz start-up i poduzetničke programe, s tim da je naglasio kako je to potrebno intenzivirati kako bi se spriječio trend odlaska mladih iz naše domovine.

Prisutni su se složili da bi jedno od najatraktivnijih i najizvodljivijih rješenja za aktuelne izazove bile konkretnije i pojačane inicijative javno-privatnog partnerstva kojima bi se premostio trenutni ogroman jaz između univerziteta i industrije. Ministar Delić je obećao podršku ovakvim inicijativama, ističući da će Ministarstvo privrede uložiti napore da pomogne i posreduje u procesu umrežavanja i jačanja komunikacije i saradnje sa svim akterima relevantnim u ovoj oblasti.

Ministarstvo privrede KS, 26.5.2022. 

Na sjednici održanoj 12.7.2022. godine, Vlada KS utvrdila je Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu (JPP) Kantona Sarajevo koji je upućen u skupštinsku proceduru do konačnog donošenja.

Tom prilikom resorni ministar Delić izjavi je da očekuje da će novi Zakon o JPP-u biti donešen prije kraja ove kalendarske godine, što bi omogućilo da se do kraja godine realizira i prvi projekt javno – privatnog partnerstva na području našeg kantona. 

Trenutno važeći Zakon o JPP-u ima niz manjkavosti koje je  bilo potrebno odstraniti kako bi se projekti na principu javno – privatnog partnerstva mogli realizirati. Prilikom analize ovog zakona komisija je utvrdila da je neophodno uraditi potpuno novi tekst, kako bi on bio svrsishodan i funkcionalan. Činjenica da ni jedan projekt JPP-a na području Kantona dosad nije realiziran govori da je donošenje novog zakona bilo neophodno.

Adnan Delić, 12.7.2022. 

Kako je na zvaničnoj stranici Ministarstva privrede KS tim povodom još naglašeno, Nacrt novog zakona o javno – privatnom partnerstvu preciznije uređuje šta je predmet JPP-a i na koji način se može uspostaviti partnerstvo između javnog i privatnog sektora, kao i podzakonski akti koji će umnogome smanjiti administrativne i druge procedure koje su direktno vezane za model javno – privatnog partnerstva, te niz dugih izmjena koje će suštinski utjecati na mogućnost realizacije ovog modela poslovanja na području Kantona Sarajevo.

Predmet JPP-a ne može biti bilo šta i ovim zakonom jasno se utvrđuje šta jeste ili može biti predmetom JPP-a. Jasno su precizirana pravila koja se moraju ispoštovati prilikom uspostavljanja ovog modela, tako da mi ovim zakonom nastojimo upravo unaprijediti pravni i institucionalni okvir za javno – privatna partnerstva, te osnažiti kapacitete javnih organa kako bismo bili u poziciji da korištenjem potencijala privatnog sektora uđemo u realizaciju projekata od strateškog značaja za Kanton Sarajevo.

Adnan Delić, 12.7.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!