U progresu

Transformacija rada Gerontološkog centra

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Socijalna politika

Transformacija rada Gerontološkog centra s ciljem pojačanja usluge podrške u kućama korisnika i korisnica.

Obrazloženje

U toku 100 dana mandata Vlade KS, vršene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021 - 2022.

Dopredsjedavajuća Skupštine Danijela Kristić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović posjetile su 13. 1. 2021. JU Gerontološki centar Sarajevo. Tom prilikom su razgovarale s direktoricom ove javne ustanove Melisom Alibašić-Hadžić o problemima u ovoj ustanovi i trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

U saopćenju Vlade se navodi da je kao najveći problem istaknut manjak kadrova, s obzirom na to da nisu popunjena sva mjesta iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a određeni broj uposlenih se nalazi u izolaciji usljed izrečenih mjera.

Kristić i Prvulović su tom prilikom dale obećanje da će se angažirati u cilju rješenja problema nedostajućeg kadra, prvenstveno njegovatelja i fizioterapeuta.

FOTO: Vlada Kantona Sarajevo

Kako se navodi u saopćenju Vlade od 7. 4. 2021, resorno ministarstvo je nezadovoljno načinom rada KJU Gerontološki centar, a s obzirom na navode iz medija o zabrinutosti članova porodica korisnika situacijom u ovoj ustanovi, oformljen je stručni tim Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koji će hitno izvršiti stručni nadzor u  KJU Gerontološki centar.

Također, u saopćenju se navodi da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS poduzelo sljedeće korake:

  1. Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ da zaključi ugovore o djelu na period od tri mjeseca sa doktorom medicine, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom neurologije – jedan izvršilac, doktorom medicine, specijalistom psihijatrije – jedan izvršilac, te doktorom medicine, specijalistom ortopedije – jedan izvršilac;
  2. Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ da izvrši prijem jednog radnika na radno mjesto fizioterapeut, na određeno vrijeme, a najduže do tri mjeseca;
  3. Dalo saglasnost KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta, i to spremačica – dva izvršioca, na period do povratka sa bolovanja odsutnih radnika, a najduže do godine dana;
  4. Uputilo prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za donošenje odluke o davanju saglasnosti KJU „Gerontološki centar“ za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme, i to njegovateljica – 3 izvršioca.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!