Započeto

Inicirati usvajanje dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Inicirati usvajanje dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja s ciljem povećanja prevencije i oštrijeg sankcioniranja rizičnih ponašanja u saobraćaju.

Obrazloženje

U toku 100 dana mandata Vlada KS provodila je aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo (KS) 2. 3. 2021. godine obavjestiki se javnost da je usvojen Pravilnik kojim je propisana signalizacija koja se postavlja na skijalištima u Kantonu Sarajevo, kao i njihov sadržaj, izgled i mjesto postavljanja.

“Ovo je prvi put da Kanton Sarajevo donosi Pravilnik koji će urediti i jasno odrediti pravila korištenja ski staza prema svjetskim standardima” rečeno je tom prilikom, a ministar saobraćaja KS Adnan Šteta je ovaj pravilnik donio u skladu sa standardima Evropske unije i prema pravilima Međunarodne skijaške federacije (FIS).

Na ovaj način će se korisnicima olakšati korištenje signalizacije, ali će također biti upozoreni i na pravila koja trebaju primjenjivati. Svi znakovi i natpisi će biti dvojezični, na bosanskom i engleskom jeziku, tako da se i strani posjetioci mogu pridržavati pravila. Pravilnik, stupa na snagu, nakon objave u Službenim novinama.

Ministarstvo saobraćaja KS, 2. 3. 2021. 

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, Vlada KS 1. 4. 2021. godine donijela je Odluku o usvajanju kapitalnog projekta “Adaptivno upravljanje saobraćajem” vrijednog 16 miliona KM.

Svrha ovog projekta je nabavka savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekt također podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija.

Adnan Šteta, 1. 4. 2021. 

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu je planirano vanjsko zaduženje za realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu od sedam miliona EUR-a, putem Evropske banka za obnovu i razvoj – EBRD.

Prelazak na pametne i inteligentne sisteme upravljanja saobraćajem je opšti trend u svijetu upravljanja u ovoj oblasti. Na ovaj način, cijeli sistem će biti efikasniji nego što se to postiže sa standardnom implementacijom upravljanja saobraćajem. Projekt će biti baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi, kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.

Ministarstvo saobraćaja KS, 1. 4. 2021. 

Kako je pored ostalog navedeno, projekt će tretirati dio grada sa najvećom potrebom za regulacijom saobraćaja, a to je tramvajski koridor, kao glavnu arteriju u Sarajevu, ulaz u grad iz pravca Vogošće i još neke bitne susjedne raskrsnice, dok će sistem biti proširiv i za regulaciju na transverzalama (paralelnim saobraćajnicama) kao dio budućih projekata.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!