Ispunjeno većim dijelom

Inicirati usvajanje dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Inicirati usvajanje dodatnih propisa u oblasti sigurnosti saobraćaja s ciljem povećanja prevencije i oštrijeg sankcioniranja rizičnih ponašanja u saobraćaju.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo (KS) 2.3.2021. godine javnost je obavještena da je usvojen Pravilnik kojim je propisana signalizacija koja se postavlja na skijalištima u Kantonu Sarajevo, kao i njihov sadržaj, izgled i mjesto postavljanja.

“Ovo je prvi put da Kanton Sarajevo donosi Pravilnik koji će urediti i jasno odrediti pravila korištenja ski staza prema svjetskim standardima” rečeno je tom prilikom, a ministar saobraćaja KS Adnan Šteta je ovaj pravilnik donio u skladu sa standardima Evropske unije i prema pravilima Međunarodne skijaške federacije (FIS).

Na ovaj način će se korisnicima olakšati korištenje signalizacije, ali će također biti upozoreni i na pravila koja trebaju primjenjivati. Svi znakovi i natpisi će biti dvojezični, na bosanskom i engleskom jeziku, tako da se i strani posjetioci mogu pridržavati pravila. Pravilnik, stupa na snagu, nakon objave u Službenim novinama.

Ministarstvo saobraćaja KS, 2.3.2021. 

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja KS, Vlada KS 1.4.2021. godine donijela je Odluku o usvajanju kapitalnog projekta “Adaptivno upravljanje saobraćajem” vrijednog 16 miliona KM.

Ministarstvo saobraćaja KS je 11.12.2021. godine putem Portala za nabavke Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) objavilo tender za nabavke, usluge nadzora i implementaciju ovog značajnog projekta.

Iz upravljačkog centra će se na bazi potreba, stanja i gužvi mijenjati zeleni valovi i samim tim će se ubrzati saobraćaj. Prema našim procjenama, kada projekt bude adaptiran i implementiran, protočnost vozila na dionici od grada do Ilidže će se ubrzati za 30 posto.

Adnan Šteta,  11.12.2021.

Riječ je o prvom od tri tendera potrebna da se projekat realizuje. 

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su 12.4.2022. godine ugovor o grantu za izradu glavnog projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem. 

Potpisivanju ugovora i sastanku prisustvovali su i Treppel Leander, direktor EBRD-a, koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu u Upravnom odboru EBRD-a, potpredsjednik EBRD-a za politiku i partnerstva Mark Bowman, kao i italijanski ambasador u BiH Marco di Ruzza.

 ——-

U julu 2021. godine Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo 

Ovim izmjenama propisana su ograničenja saobraćaja u užem jezgru grada, kao i dozvoljene i zabranjene površine za kretanje bicikala, mopeda i električnih balansirajućih prijevoznih sredstava. 

U dijelu zakona kojim se regulišu “Uslovi i ograničenja privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina” dodana je sljedeća odredba:

(c) u cilju osiguranja preglednosti, sigurnosti i protočnosti motornog i pješačkog saobraćaja na kolovozu se mogu postaviti fizičke barijere u vidu fleksibilnih zaštitnih stubića.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS

Zakon je usvojen koncem 2021. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!