Djelimično ispunjeno

Bolje informisanje boraca i borkinja o njihovim pravima

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Bolje informisanje boraca i borkinja o pravima, mogućnostima i načinu njihovog ostvarenja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022, ekspoze premijera

S ciljem omogućavanja ujednačenog iskorištavanja prava svim pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo (KS), ministar za boračka pitanja KS-a Omer Osmanović je 11. 1. 2021. godine, putem zvanične stranice ministarstva na čijem je čelu, obavijestio “sve nekadašnje borce-branitelje i članove njihovih porodica koja se to 33 prava mogu ostvariti putem ovog resornog ministarstva”.

Na samom početku svog mandata želim upoznati sve pripadnike boračke populacije sa svim njihovima pravima propisanim Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, te u isto vrijeme poseban poziv uputiti onima koji do sada nisu iskoristili niti jedno od ovih prava. 

Omer Osmanović, 11. 1. 2021. 

Tom prilikom, iz ovog ministarstva obavijestili su pripadnike boračke populacije da će javni poziv za ostvarivanje prava porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu biti objavljen tokom provođenja procedure usvajanja budžeta Kantona Sarajevo.

Istaknuto je i da će pripadnici ovog dijela boračke populacije, nakon objave poziva, moći predavati zahtjeve za ostvarivanje svojih prava, s tim da će biti izuzeta ona prava koja se ostvaruju po drugim posebnim javnim pozivima.

Upravo kako smo to učinili sa ovom informacijom, prije objave bilo kojeg javnog poziva za ostvarivanje nekog od navedenih prava, našu populaciju i širu javnost ćemo informirati i na ovaj način.

Omer Osmanović, 11. 1. 2021

Naglasivši još jednom da mu je cilj da na početku svog mandata sve pripadnike ove populacije na jednom mjestu informiše o svim njihovim pravima, “jer se stiče utisak da ova prava nisu svi jednako koristili, a razlog tome je, prije svega, neiformiranost”, resorni ministar Osmanović je 18. 1. 2021. godine, putem zvanične stranice Ministarstva za boračka pitanja KS-a, podsjetio na neka od prava koje ova populacija ima, kao što su pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine (OS RBiH), pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje, besplatnu pravnu pomoć, prednost prilikom ostvarivanja prava na zdravstvene usluge, prednost u obavljanju administrativnih poslova u općinama na području KS-a, oslobađanje plaćanja poreza na promet nekretnina, te oslobađanje od plaćanja sudskih i administrativnih taksi. 

Tokom 2021. godine, ministarstvo za boračka pitanja KS, na čelu sa ministrom Osmanovićem, između ostalog, informisalo je boračku populaciju i javnost uopšte o potpisanim ugovorima sa poslodavcima o sufinansiranju provođenja Programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanja već kvalifikovanih kadrova koji su na evidenciji nezaposlenih, a djeca su šehida, demobilisani borci ili članovi njihovih porodica, zatim o aktivnostima ministarstva u pravcu podrške projektima značajnim za braniteljske udruge, definisanju smjernica za prijavu pripadnika boračke populacije KS na javne pozive Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, potpisivanjem Okvirnog sporazua za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije, kao i procesu kupoprodaje dodijeljenih stanova za 40 pripadnika boračke populacije na lokaciji Rosulje, općina Vogošća.

Pored toga, resorno ministarstvo je kontinuirano obavještavalo boračku populaciju o isplatama egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima, potpisivanju Ugovora o odobravanju kredita pripadnicima boračke populacije, koji imaju za cilj rješavanje stambenih potreba ove populacije, uz pogodnosti kao što su subvencioniranje kamata ili dijela sredstava namijenjenih za plaćanje kamata na ove kredite, ali i davanju saglasnosti Vlade KS Ministarstvu za boračka pitanja KS za kupovinu još 15 novih stanova do kraja 2021. godine, u vogošćanskom naselju Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije. Kako je tim povodom navedeno na zvaničnoj stranici resornog ministarstva, za kupovinu ovih stanova od “Fonda KS za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe” Ministarstvo je osiguralo 1.185.258 KM, a ministar Osmanović je tom prilikom istakao da će dodjelom ovih 15 stanova biti ispunjen obećani plan za ovu godinu, te date na korištenje i vlasništvo šehidskim porodicama i ratnim vojnim invalidima ukupno 83 stambene jedinice.

Ovo je kapitalni projekt koji finansiramo iz kreditnih sredstava, s ciljem da što prije riješimo stambena pitanja svih boraca koji su na listi čekanja. Početkom naredne godine pokrenut ćemo procedure za rješavanje stambenog pitanja za još 115 pripadnika ove časne populacije našeg stanovništva, koliko će ih ostati na listi.

Omer Osmanović, 18.11.2021.

Polovinom decembra 2021. godine, ministarstvo je objavilo i preliminarne liste za dodjelu stipendija djeci boraca-branitelja BiH po Javnom pozivu za školsku 2021/2022 godinu, a  na koju se, kako je navedeno, “može uložiti prigovor u roku od 15 dana od objave obavještenja, ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo putem Fonda „IKRE“, izričito u pismenoj formi na adresu: Fond „IKRE“ u ulici Terezija bb, lično ili putem pošte.”

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!