Započeto

Revizija diploma u Kantonu Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Pravna država

Završetak procesa revizije diploma u Kantonu Sarajevo i stvaranje pretpostavki za dalje aktivnosti po otkrivenim neusklađenostima u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave.

Obrazloženje

U toku 100 dana mandata Vlada KS provodila je aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (KS) podnio je krivičnu prijavu protiv dugogodišnjeg direktora Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini Sakiba Pleha zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo “Krivotvorenje isprave”, te je portal Fokus.ba iz Tužilaštva KS 8. 2. 2021. godine da se taj predmet nalazi u fazi provjere navoda iz prijave.

Iz Ureda za borbu protiv korupcije za Fokus.ba su kazali da se u procesu provjere diploma u Kantonu Sarajevo koji se vrši u skladu sa aktom Vlade Kantona Sarajevo, Ured susretao sa različitim oblicima otpora, najčešće pojedinaca, u provođenju ovih aktivnosti.

Kao jedan značajniji primjer takvog otpora možemo navesti slučaj kada se grupa zaposlenika Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe obratila Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, uputivši zajednički prigovor protiv Fonda i Ureda, zbog dostavljanja njihovih ličnih podataka o školskoj spremi Uredu u svrhu provjere istih. Ured je poslao izjašnjenje Agenciji po ovom prigovoru i do danas nismo primili obavijest o ishodu ovog prigovora. Ovom prilikom još jednom podsjećamo na značaj i svrsishodnost postupka provjere diploma, posebno zbog činjenice da isti nije pokrenut samo u Kantonu Sarajevo, već na teritoriji cijele BiH, što je pokazatelj opće opredijeljenosti za efikasniju borbu protiv korupcije u javnom sektoru, a koju bi prevashodno trebali zagovarati zaposleni u javnom sektoru. Naime, u konkretnom slučaju, javni interes mora imati prevagu nad zaštitom privatnosti zaposlenika u javnom sektoru, jer su isti samim stupanjem u javnu službu pristali da rade u javnom interesu, što im je u konačnici i obaveza, a sve s obzirom na činjenicu da njihove plaće i naknade padaju na teret javnog budžeta, odnosno građana kao poreskih obveznika. Evidentno je i nesporno da se samo transparentnošću mogu otkloniti sve sumnje, nedoumice i nepovjerenje građana u javne institucije, a u čemu će uveliko doprinijeti i ovaj postupak.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, 8. 2. 2021. 

Podsjećamo, u skladu sa Analizom antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo objavljenoj u decembru 2020. godine u Kantonu Sarajevo izvršena je provjera 1.041 diplome zaposlenih osoba u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo, te je ustanovljeno da je 15 diploma krivotvoreno.

Provjeru diploma vrši Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, te je u navedenoj Analizi pored ostalog i poručeno da će “Ured će u periodu koji predstoji nastaviti poduzimati aktivnosti u vezi s provjerom vjerodostojnosti diploma, kao i sve druge radnje s ciljem procesuiranja lica koja posjeduju falsifikovane diplome.”

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!