Djelimično ispunjeno

Transformacija Zavoda za izgradnju i Zavoda za planiranje razvoja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Transformacija Zavoda za izgradnju i Zavoda za planiranje razvoja u smislu osnaženja Zavoda za izgradnju da vodi i nadzire projekte svih kantonalnih resora i osnaženja Zavoda za planiranje u polju razvojne politike i kapaciteta za ispunjenje obaveza iz polja evropskih integracija;

Obrazloženje

Tokom mandata Vlade KS zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Kako je najavio ministar saobraćanja Adnan Šteta, Direkcija za puteve biti će transformirana u javno preduzeće.

Između ostalog, novoformirano preduzeće će imati veću samostalnost u radu, izvještaji će se podnositi Skupštini. Kvalitet rada će biti i bolji zbog veće uključenosti struke, a na osnovu registriranog broja vozila, preduzeće će imati i veći budžet nego sada. Na novim projektima i cestama imovinskopravne odnose, pribavljanje odobrenja za građenje i druge neophodne stavke, kako je to dosad bio slučaj, neće rješavati Zavod za izgradnju, nego direkcija, odnosno novo javno preduzeće. Osnivanjem ovog preduzeća značajno će se povećati funkcionalnost, ali i brzina u svim planiranim projektima u vezi s cestogradnjom.

Adnan Šteta, 01.01.2022.

Zakon o cestama Kantona Sarajevo, od strane Skupštine KS, usvojen je 28.12.2021. godine, a njime se, pored ostalog, članom 12. predviđa i osnivanje Javnog preduzeća “Ceste KS“.

– Ovim zakonom Kanton osniva Javno preduzeće Ceste Kantona Sarajevo d.o.o. (u daljem tekstu: JP Ceste KS).

– Skupština Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Skupština) donosi odluku kao osnivački akt javnog preduzeća kojom će se utvrditi način osnivanja, nadležnost, organizacija poslova, način upravljanja i rukovođenja, te druga pitanja od značaja za funkcionisanje i rad kantonalnog javnog preduzeća.

– JP Ceste KS ima sjedište u Sarajevu.

– Unutrašnje uređenje i organizacija JP Ceste KS bit će uređeni statutom na koji saglasnost daje Skupština.

 

Zakon o cestama Kantona Sarajevo

U svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, 12.4.2022. godine potpisan je Sporazum o realizaciji “Projekta urbane transformacije Sarajeva” između ETH Zurich, Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Sporazum su potpisali prof. Hubert Klumpner sa Švicarskog Instituta za tehnologiju u Cirihu (ETH Zurich), prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA), prof. dr. Adnan Pašić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) ) i Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (IPDCS), dok su potpisivanju prisustvovali  i predstavnici Švicarske ambasade u Sarajevu, SECO, Kantonalne vlade i Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Kako je tom prilikom između ostalog navedeno, projekat urbane transformacije Sarajeva je četverogodišnji interdisciplinarni projekat, finansiran od Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), koji putem transparentnih i inkluzivnih pristupa urbanističkom planiranju doprinosi pozitivnom ekonomskom razvoju zasnovanom na klimatskoj otpornosti i održivom urbanom planiranju.

Dva mjeseca kasnije, održano predstavljanje navedenog projekta koji će, kako je podvučeno, doprinijeti modernizaciji sistema integralnog urbanističkog planiranja u Kantonu Sarajevo i stvaranju boljih uslova za održiv i klimatski otporan društveno-ekonomski razvoj. Pored toga, projekat će podržati izradu i daljnju razradu kantonalnih urbanističkih planova kroz participativni proces koji će uključiti Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo, opštine, Univerzitet u Sarajevu, urbaniste/ice, kao i građane/ke.

Nakon potpisivanja sporazuma, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović izjavio je da je Projekat “Urbana transformacija Sarajeva” usklađen sa vanjskopolitičkom strategijom Švicarske za period 2020-2023. za Zapadni Balkan, a koja obuhvata i Bosnu i Hercegovinu te podršku njenoj stabilnosti, razvoju, kao i pružanje pomoći u procesu evropskih integracija. 

Uvažavajući dosadašnju uspješnu saradnju sa nama prijateljskom zemljom Švicarskom, resorno ministarstvo će u cilju efikasnije realizacije ovog značajnog projekta za Kanton Sarajevo pružiti svu neophodnu podršku, kako političku, tako i  kroz osiguranje potrebnih ljudskih resursa, omogućavajući pristup relevantnoj dokumentaciji.

Enver Hadžiahmetović, 17.6.2022.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!