Započeto

Novi programi prekvalifikacije i dokvalifikacije i projekata cjeloživotnog učenja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Obrazovanje

Pokretanje novih programa prekvalifikacije i dokvalifikacije i projekata cjeloživotnog učenja.

Obrazloženje

Od početka mandata Vlada je vršila određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Ekspoze premijera Kantona Sarajevo Edina Forte

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović sastao se u februaru sa ambasadoricom Francuske u Bosni i Hercegovini Christine Toudic. Na sastanku su razmatrane mogućnosti organizacije zajedničkih aktivnosti po pitanju prekvalifikacije i školovanja za određena zanimanja boračke populacije, posebno jer je riječ o kategorijama koje se teško zapošljavaju.

U aprilu 2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo pokrenulo je aktivnosti za zapošljavanja najmanje 50 nezaposlenih pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica, a koji se prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanja KS.

Zbog toga je u dnevnim novinama, kao i na njegovoj službenoj stranici, objavljen Javni poziv za sufinansiranje poslodavaca sa područja Kantona Sarajevo sa zadatkom za provođenje Programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanjem već kvalifikovanih kadrova.

Realizacija spomenutog Programa ima za cilj da, shodno mogućnostima, da doprinos za prevazilaženje novonastalih uslova otežanog funkcionisanja privrede usljed pandemije koronavirusa, posebno u segmentu koji se odnosi na oblast boračke populacije, kao najzaslužnije kategorije građana za odbranu naše domovine.

Omer Osmanović, 8. 4. 2021.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!