Djelimično ispunjeno

Uspostava Registra finansijskih potraživanja u Kantonu Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Ekonomija

Uspostava Registra finansijskih potraživanja u Kantonu Sarajevo. Uspostavljanje jedinstvene evidencije potraživanja u Kantonu Sarajevo, poboljšanje metodologije i dinamike naplate potraživanja, definisanje mjera prema dužnicima i dužnicama koji ne izmiruju svoje obaveze prema Kantonu Sarajevo, sa krajnjim općim ciljem povećanja budžetskih prihoda;

Obrazloženje

Tokom madata Vlada KS provodila je određene aktivnosti na ispunjavanju datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022.

Kako su za Istinomjer naveli iz Ministarstva finansija KS, Oracle modul potraživanja je implementiran krajem 2021.godine u okviru Projekta nadogranje Informacionog sistema finansijskog upravljanja Kanrona Sarajevo prelaskom na Cloud tehnologije.

Implementacijom modula potraživanja kao Pomoćne knjige po prvi put u Kantonu Sarajevo su stvorene pretpostavke i omogučeno je: Učitavanje izvoda depozitnog računa Kantona Sarajevo u modul Upravljanja gotovinom sa automatskim poravnanjem i kreiranjem računovodstva, te prenosom u Glavnu knjigu. Na ovaj način se uspostavljanju bolje kontrole gotovinskih tokova, jer će se u Informacionom sistemu finansijskog upravljanja prvi put nači i depozitni račun, pored transakcijskih. Potraživanja odnosno izlazne fakture se mogu unositi centralizovano sa unaprijed postavljenom vrstom transakcije za svakog budžetskog korisnika čiji je efekat realniji fakturisani prihodi. Uz mogućnost uvida i pokretanja analitičke kartice kupca, stvaraju se pretpostavke za bolju naplatu potraživanja i budžetskih prihoda. Ovođenjem ovog IT rješenja i digitalizacija ovih procesa, što do sada nije bio slučaj, je bio preduvjet za uspostava registra finansijskih potraživanja kroz zakonska rješenja koji su u toku.

Ministarstvo finansija KS, august 2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!