Djelimično ispunjeno

Kreiranje pravnih pretpostavki za digitalizaciju javne uprave

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Kreiranje pravnih pretpostavki za digitalizaciju javne uprave u Kantonu Sarajevo;

Obrazloženje

Tokom mandata Vlade KS zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

Na radnom sastanku predstavnika Zavoda za informatiku i statistiku KS, UNDP Bosnia and Herzegovina i Vlade Kantona Sarajevo, održanom 21.1.2021. godine, kompanija GDi je predstavila plan rada i demonstrirala moguća rješenja, na kojem je dogovoreno da će se primarno napraviti E-sistem za tri javna sektora. Kako je tom prilikom navedeno, unutar tog sistema mapirat će se sve usluge koje trenutno postoje, kao i one koje su u planu: primarno kroz prostorni prikaz svih objekata i podataka.

Kako je pored toga navedeno na zvaničnoj stranici Zavoda za informatiku i statistiku KS, projekat se oslanja na ranije pokrenuti projekat “Pametno Sarajevo“, a implementirat će se kroz dvije faze. 

U prvom dijelu implementacije odabrana kompanija prvo će obaviti analizu i komunikaciju sa svim kantonalnim institucijama i kantonalnim preduzećima, Federalnom geodetskom upravom i relevantnim institucijama kako bi se konačno uradila inventura trenutno postojećih i nedovoljno iskorištenih rješenja iz ove oblasti, a sve s ciljem uvezivanja i objedinjavanja u projektu kreiranja platforme. U drugoj fazi će se pristupiti i implementaciji pojedinačnih rješenja unutar odabranih resora, te pilot-projekata koji bi pomogli kako u adekvatnijem poslovnom okruženju i za građane funkcionalnijim i kvalitetnijim uslugama i servisima, tako i svim javnim i privatnim licima u sagledavanju prioriteta i ekonomičnijem i operativnijem poslovanju.

Zavoda za informatiku i statistiku KS, 21.1.2020.

Na sjednici održanoj 21.1.2021. godine, Vlada Kantona Sarajevo (KS) raspravljala je o javnosti i transparentnosti rada organa uprave, ustanova i preduzeća, kojima je osnivač KS”

“Identifikovali smo da se veliki broj institucija ne pridržava u potpunosti Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica, čiji je osnivač KS“, istakla je tom prilikom tadašnja ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić. 

Kako je još navedeno na zvaničnoj stranici Vlade KS, Brčić je sve ministrice i ministri u Vladi upoznala i sa činjenicom da je zastupnik u Skupštini KS Dževad Poturak u ranijem periodu problematizirao ovo pitanje, te ustvrdio da se od februara 2020. godine ne objavljuju propisi i sve ostale informacije, koje bi ostvarile javnost rada svih kantonalnih pravnih subjekata u skladu sa spomenutom Uredbom.

Tim povodom ministrica Brčić je kazala kako je spomenuti zastupnik tražio da se izvrši nadzor nad primjenom Uredbe, ali trenutna Vlada nema informacije zašto taj postupak nije okončan.

Razmatrajući sve to, Vlada KS je danas donijela zaključak te obavezala ministarstva da izvrše nadzor nad svim organima uprave, upravnim organizacijama, javnim preduzećima, ustanovama i ostalim kantonalim pravnim licima da to urade i upotpunosti primjene sve propisane norme iz ove uredbe.

Vlada KS, 21.1.2021. 

Vlada KS je na sjednici održanoj 24.5.2022. godine usvojila Odluku o usvajanju Vizije digitalne uprave Kantona Sarajevo.

Navedeni dokument definiše glavne ciljeve, principe i prioritete u procesu digitalne transformacije rada organa uprave, upravnih organizacija, javnih ustanova i preduzeća u KS, a tokom obrazlaganja ovog dokumenta, poseban fokus je stavljen na pružanje elektronskih usluga građanima, poslovnim subjektima i drugim organima uprave.

Direktor Zavoda za informatiku i statistiku Dino Šehović je s tim u vezi naveo da je proces razvoja Vizije vodio Zavod, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Dokument definiše prioritetne aktivnosti na putu digitalne transformacije, koje će rezultirati uspostavljanjem jedinstvenog web portala za sve informacije i e-usluge Kantona Sarajevo. Vizija sistema digitalne uprave Kantona Sarajevo se temelji na četiri oblasti: politička opredjeljenost i vodstvo, pravni i finansijski okvir, digitalna platforma i e-usluge, te razvoj institucionalnog okvira i ljudskih potencijala. U svrhu realizacije ovih prioriteta, Vlada je donijela odluku o uvrštavanju ove vizije u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. kao jedan od dugoročnih razvojnih prioriteta, odluku o formiranju međuinstitucionalne radne grupe za provedbu i koordinaciju procesa digitalne transformacije, te zadužila organe uprave, upravne organizacije, javne institucije i javna preduzeća da, u koordinaciji sa Zavodom, učestvuju u provedbi Vizije i postavljenih ciljeva i aktivnosti.

Dino Šehović, 24.5.2022.

Šehović je i najavio da će u narednih 12 mjeseci, uz podršku UNDP-ja i kompanije koja je izabrana na međunarodnom tenderu, GDi d.o.o. Sarajevo, Zavod voditi aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenog web portala za e-usluge, te kreiranju pilot modula geografsko-prostorne digitalne platforme sa fokusom na prikupljanje, obradu i analizu, objedinjavanje i razmjenu prostornih i infrastrukturnih podataka u svrhu efikasnijeg i zajedničkog rada nadležnih institucija.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!