Ispunjeno većim dijelom

Jačanje kontrolnih mehanizama u provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP) | Oblasti: Državno uređenje

Jačanje kontrolnih mehanizama u provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa i javnosti rada sa ciljem jačanja kapaciteta javnog sektora i osiguranja transparentnosti u poslovanju;

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022., Ekspoze premijera

U izvještaju Vlade 100 dana rada navodi se sljedeće:

Vlada Kantona Sarajevo je putem Njemačog društva za međunarodnu saradnju (GiZ) otpočela aktivnosti na edukuciji rukovodilaca organa javnog sektora i zaposlenih u organima javnog sektora koji se odnose na provođenje postupaka javnih nabavki, a s ciljem jačanja
kontrolnih mehanizama u provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa i javnosti rada sa ciljem jačanja kapaciteta javnog sektora i osiguranja transparentnosti u poslovanju.

Vlada Kantona Sarajevo je 14.7.2022. godine usvojila Uredbu o procjeni uticaja propisa u KS. Kako je tim povodom navedeno na zvaničnoj stranici Vlade KS, ovom Uredbom se uvodi procjena utjecaja propisa (Regulatory lmpact Assossment – RIA), kao sistematski proces kvantifikacije i testiranja očekivanih učinaka predloženih propisa.

Ovaj pristup, naglašeno je još, predstavlja jedan od bitnih segmenata reforme javne uprave koji, između ostalog, podrazumijeva pretpristupnu obavezu Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji proizlazi – potreba poboljšanja kvaliteta politika, a procjena utjecaja propisa i konsultacije o politikama treba da postanu sastavni dio njihovog donošenja. Provođenje utjecaja propisa je dio reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika u procesu reforme javne uprave u BiH.

Uredba je, kako je rečeno, izrađena u skladu sa ključnim međunarodnim i standardima Evropske unije, kao i sa propisima na nivou BiH i FBiH, a s tim u vezi ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić je izjavila: 

Trenutno u Kantonu imamo brojnih nejasnoća i preklapanja kod donošenja propisa, jer su segmenti uređeni različitim uredbama koje nisu međusobno usklađene. Zbog toga su i nacrti o kojima odlučuje ova vlada različitog formata i sadržaja. Uredbom se uvode instrumenti procjene utjecaja u kantonalnu zakonodavnu proceduru koji će doprinijeti kreiranju kvalitetnijih zakona, kroz izbor najoptimalnijih rješenja i identificiranje, te otklanjanje mogućih negativnih efekata.

Darja Softić Kadenić, 14.7.2022.

Osim toga, dodala je ministrica, potiče se saradnja i koordinacija u kreiranju zakona između kantonalnih organa međusobno, ali i drugih institucija Kantona i nivoa vlasti, kao i jačanje transparentnosti i participativne demokratije u zakonodavnom procesu.

Uz podršku UNDP smo dobili stručnjake koji su u saradnji sa uposlenicima Ministarstva razvili Nacrt uredbe koji je baziran na svim standardima u ovoj oblasti, ali i koji je prilagođen kontekstu našeg kantona. Pristup ove uredbe je testiran na obuci sa predstavnicima skoro svih ministarstava koji rade na normativno-pravnim poslovima i svi su se složili da je potrebno uvesti ovaj pristup.

Darja Softić Kadenić, 14.7.2022.

Govoreći o prednostima, ministrica je navela da se Uredbom povećava kvalitet propisa i osigurava horizontalna i vertikalna usklađenost, povezuju postojeći propisi koji se odnose na nomotehniku i fiskalnu procjenu utjecaja, kao da se i osigurava veći stepen harmoniziranosti jer svi nacrti sadrže prateće obrazloženje koje jasno opisuje očekivane ciljeve tj. donose se propisi u kojima će biti jasno opisan problem, zbog čega se propis donosi i namjera koja se planira ostvariti.

Također, osigurava se da proces donošenja odluka od strane minstara, davanja mišljenja ali i proces odlučivanja Vlade bude jednostavan i pouzdan. Djelomično se povećava administrativno opterećenje, ali dokumentovanjem procesa odlučivanja od samog početka se opterećenje smanjuje, sve u cilju kvalitetnijih propisa. U isto vrijeme se omogućava da proces konsultacija sa javnosti bude svrsishodan i efikasan.

Na nastavku 54. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo održanom 29.8.2022. godine usvojen je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”. 

Pored ostalog, u obrazloženju Prijedloga navodi se sljedeće: 

S obzirom da je Zaključkom Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo određeno kao nosilac izrade nacrta izmjene Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, ovo ministarstvo je pripremilo nacrt Zakona u kojem je predviđeno da se neće objavljivati dio Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koji se odnosi na Upravu policije.

Skupština KS, 29.8.2022.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!