Analize

Nakon tri godine mandata 12 lidera jedinica lokalne samouprave u BiH ispunilo 152 od ukupno 735 datih predizbornih obećanja

Od ukupno 735 obećanja koja su dali načelnici i gradonačelnici 12 jedinica lokalne samouprave u BiH, a čije ispunjavanje prati Istinomjer, u tri godine u potpunosti je ispunjeno njih 152, dok gotovo polovina (49%) datih obećanja ima veliku šansu da budu ispunjena do kraja mandata u oktobru 2020. godine. Osim toga, 197 obećanja ili njih 26%, nalazi se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti, dok 181 obećanja (25%) ima nisku vjerovatnoću da će biti ispunjena do kraja mandata.

Više od polovine datih obećanja za mandatni period 2016 – 2020 ispunio je načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić, njih 79 od ukupno 124. Šest obećanja je dobilo ocjenu u progresu, devet obećanja je ocijenjeno kao započeto, dok rad na ispunjavanju njih 30 još uvijek nije započet. Veći broj ispunjenih obećanja u Općini Stari Grad u trećoj godini mandata odnosi se na sanaciju i asfaltiranje ulica, te izgradnju i rekonstrukciju potpornih zidova u određenim mjesnim zajednicama sa područja Općine Stari Grad Sarajevo. U trećoj godini mandata ispunjeno je obećanje koje se odnosi na izgradnju fiskulturne sale uz osnovnu školu “Edhem Mulabdić”, a novosagrađena sala otvorena je 01. oktobra 2019. godine. Nastavljene su i aktivnosti na utopljavanju objekata osnovnih škola, a trenutno se radi na utopljavanju objekta O.Š. “Mula Mustafa Bašeskija“, dok su radovi na uređenju Štrosmajerove ulice u završnoj fazi.

Načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić u svom predizbornom programu 2016. godine dao je najviše obećanja, ukupno 205, od kojih je u potpunosti u prve tri godine mandata ispunio njih 28. Veliki broj obećanja (73) dobilo je ocjenu u progresu i ona imaju veliku šansu da će biti ispunjena do kraja mandata. Osim toga, tokom protekle tri godine započet je i rad na ispunjavanju još 55 obećanja načelnika Općine Centar. U slučaju 45 datih obećanja nije bilo aktivnosti na njihovom ispunjavanju, dok su tri obećanja ocijenjena kao neutemeljena. Od ispunjenih obećanja u protekloj godini mogu se izdvojiti ugradnja novog kosog lifta u naselju Ciglane, ali i rekonstrukcija mosta i ceste u Nahorevskoj ulici. Među obećanjima koja su dobila ocjenu u progresu su izgradnja velike biciklističke staze čija treća faza realizacije je započela krajem oktobra 2019. godine, izgradnja sportskih ploha, uređenje parka kod Druge gimnazije, ali i brojna obećanja koja su se odnosila na budžetsa izdvajanja, poput podrške širenju porodice, subvencije za penzionere, boračku populaciju, sredstva za kulturu, ali i druga obećana budžetska izdvajanja.

Obećanje o modernizaciji stadiona “Asim Ferhatović Hase”, iako Općina Centar svake godine u svom budžetu izdvaja određena sredstva za tu namjenu, ocijenjeno je kao zaustavljeno s obzirom da druga faza njegove modernizacije, koja je trebala rezultirati ispunjavanjm kriterija koje propisuju FIFA i UEFA za održavanje međunarodnih utakmica, nije realizovana.

U svom izbornom programu iz 2016. godine, gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić je dao ukupno 106 obećanja, od kojih je za tri godine uspio ispuniti njih 13, dok su ocjenu u progresu dobila 43 obećanja. Započete su i aktivnosti na ispunjavanju još 42 obećanja. I u trećoj godini mandata, Gradska uprava Banja Luke bavila se putnom i komunalnom infrastrukturom, stipendiranjem učenika i studenata, stambenim zbrinjavanjem, izgradnjom dječijih igrališta, unaprjeđenjem rada gradske administracije i dr.

Treća godina mandata gradonačelnika Igora Radojičića protekla je u znaku projekta “Banja Luka se gradi” čijom realizacijom je otvoreno više javnih gradilišta od kojih se polovina odnosi na nove velike projekte. Neki od tih projekata su izgradnja saobraćajnice kroz naselje Šargovac, prva faza radova na izgradnji objekta mjesne zajednice i policijske stanice na Laušu, radovi na izgradnji kružne raskrsnice kod restorana “Sirano”, izgradnja saobraćajnice u banjalučkom naselju Petrićevac, a položen je i kamen temeljac za izgradnju ambulante porodične medicine u ovom naselju. U okviru projekta „Banja Luka se gradi“ započeli su i radovi na izgradnji vodovodne mreže u Mišinom hanu, a na području Čokorskih polja počela je izgradnja vodovodne mreže u okviru projekta “Voda I“ kojim je predviđena gradnja 56 kilometara nove vodovodne mreže na seoskom i prigradskom području”.

Tokom treće godine mandata gradonačelnika Bijeljine, Miće Mićića napravljen je određeni pomak u pogledu ispunjavanja datih obećanja u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, od ukupno trideset, u cjelini su i dalje ispunjena samo tri obećanja i to dovođenje pitke vode u Modran, završetak izgradanje vrtića i škole u Ledinicima i završetak svlačionica i aktiviranje fudbalskog kluba.

Devet obećanja dobilo je ocjenu u progresu, njih šest je započeto, dok u vezi 12 obećanja Istinomjer još uvijek nije zabilježio aktivnosti na njihovom ispunjavanju. Napredak u odnosu na drugu godinu mandata napravljen je u realizaciji obećanja u vezi izmještanja autobuske stanice, zaštite od poplava, završetka industrijske zone i završetka Centra za socijalni rad. Ocjenom započeto ocijenjeno je ispunjavanje obećanja na poboljšavanju uslova rada u MZ Golo Brdo kao i izgradnji sportske hale u Patkovači.

I gradska uprava Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem, u protekloj godini nastavila je realizaciju već započetih projekata, poput izgradnje vodovoda Crno vrelo, nastavak izgradnje sportske dvorane na Urijama, kao i početak hidrogeoloških istraživanja na Tomašičkim jezerima. Ipak od ukupno 31 obećanja, u trećoj godini mandata još uvijek nijedno nije ispunjeno, dok je 6 obećanja u progresu, te je 11 ocijenjeno kao započeto. Nezapočeto je ostalo 12 obećanja, dok su 2 ocijenjena kao neutemeljena.

Infrastrukturni projekti, izgradnja gradskog trga, kao i izgradnja sportske dvorane bili su fokus treće godina mandata opštinske uprave Istočnog Novog Sarajeva, odnosno načelnika Ljubiše Ćosića. Načelnik Ćosić je u svojoj predizbornoj kampanji dao ukupno 36 obećanja, od čega je za protekle tri godine ispunjeno njih četiri. Značajniji progres zabilježen je u 14 obećanja, dok su 4 ocijenjena kao započeta. Nezapočeto je ostalo 10 obećanja, dok su 3 ocijenjena kao neutemeljena, te 1 kao zaustavljeno. Neki od nezapočetih projekata su završetak galerije “Kućanski”, izgradnja Aqua parka, rekonstrukcija Tomića vrela itd.

Kraj druge i početak treće godine mandata Gradske uprave Trebinja obilježila je ostavka gradonačelnika Luke Petrovića, koji je preuzeo funkciju generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske”. Za Istinomjer je tada potvrđeno da će Petrovićev nasljednik, aktuelni gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić nastaviti realizaciju započetih projekata. U trećoj godini mandata Gradska uprava Trebinja, osim na infrstrukturnim, radila je i na realizaciji projekata koja se odnose na socijalna davanja, te unaprijeđenje turističke ponude.

Od ukupno 76 obećanja koja prati Istinomjer, do sada je ispunjeno njih 18, započet je rad na ispunjavanju njih 31, a ocjenu u progresu dobilo je 12 obećanja. Zaustavljena je realizacija 3 obećanja, a 10 obećanja ranije je dobilo ocjenu neutemeljeno. Dva obećanja i dalje imaju status nije započeto, a u pitanju su obećanja koja se odnose na obezbjeđenje gradskog arhitekte i izrade studije izvodljivosti za formiranje odjeljenja Poljoprivrednog fakulteta.

Istinomjer prati i 35 obećanja iz predizbornog programa “Novi Grad 2020”, načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića, od kojih je zaključno sa trećom godinom mandata ispunjeno tek jedno koje se odnosilo na izgradnju sportske sale u Dobroševićima. Bitno je naglasiti da je i ovo obećanje ispunjeno još tokom druge godine mandata načelnika Efendića. Općina Novi Grad započela je rad na ispunjavanju devet obećanja, njih 18 je nakon tri godine dobilo ocjenu u progresu, dok nisu provođene aktivnosti na ispunjavanju sedam obećanja. Općina Novi Grad je nastavila sa sufinansiranjem kreditne kamatne stope za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, projektom podrške porodicama koje dobiju blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete, kao i projektom izgradnje sportske dvorane uz školu “Umihana Čuvidina”. U kontekstu obećanja za sanaciju krovova i fasada Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano izdvaja sredstva u budžetima za finansiranje projekata sanacije fasada i krovova, a kao najznačajni projekat u toku ovog mandata započela je i okončana sanacija zgrade “Pancirka” na Dobrinji.

Iz predizbornog programa HDZ-a BiH za Grad Široki Brijeg 2016-2020, odnosno gradonačelnika Mire Kraljevića, Istinomjer prati 19 obećanja, od čega su po četiri obećanja ispunjena ili u progresu, sedam obećanja je dobilo ocjenu započeto, dok nisu evidentirane aktivnosti na ispunjavanju četiri obećanja. Od četiri ispunjena obećanja, tri su ispunjena u prvoj ili drugoj godini mandata, a jedno u trećoj godini koje se odnosilo na uspostavu ureda za evidenciju i upravljanje imovinom. Grad Široki Brijeg u trećoj godini mandata nastavio je već započete, ali i započeo nove aktivnosti u vezi izgradnje gradskih vodovoda. U okviru projekta “Adriatic canyoning”, od 2017. godine Grad Široki Brijeg provodi mnogobrojne aktivnosti na izgradnji novih, te sanaciji i uređenju postojećih turističkih sadržaja. U trećoj godini mandata provodile su se i određene aktivnosti u gospodarskim zonama Trn i Knešpolje, kao i na izgradnji prečistača otpadnih voda.

Aktuelni načelnik sarajevske općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo je u predizbornoj kampanji dao ukupno 24 obećanja. Nakon tri godine mandata 10 obećanja je dobilo ocjenu u progresu, od kojih se izdvajaju obećanje o izgradnji 7 kružnih tokova u ovoj općini, te obećanja o izgradnji mjesne zajednice i ambulante u Hrasnom brdu. Ocjenu započeto je dobilo 8 obećanja, dok nije započet rad na 5 obećanja. Od nezapočetih obećanja izdvaja se obećanje o postavljanju novih podzemnih kontejnera, koji su postavljani u prethodnom mandatu Nedžada Koldže. Pored ovog obećanja, ocjenu nije započeto dobilo je i obećanje o otvaranju bazena u naselju Hrasno.

Aktivnosti na izgradnji podzemne garaže u MZ Željeznička ponovo su započete potpisivanjem Ugovora o prenosu suvlasništva na zemljištu opštine Novo Sarajevo u korist Kantona Sarajevo, čime su se stvorili uslovi za nastavak ovog projekta. Kao i u prethodnom izvještaju, neispunjeno je jedno obećanje, koje se odnosi na otvaranje Doma “Boško Buha”. Načelnik Koldžo je obećao otvorenje za sredinu 2017. godine, a Dom je otvoren tek u martu 2019. godine.

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić je u predizbornom programu sa kojim je nastupio 2016. godine dao 27 obećanja. Nakon tri godine mandata, ispunjena su i dalje tek dva obećanja, a to su obećanja o izradi Budžeta za građane, te ograničavanja Budžetske rezerve na 3% Budžeta grada. U odnosu na prošlogodišnji izvještaj, nakon tri godine mandata zabilježeno je i jedno prekršeno obećanje koje se odnosi na zaustavljanje svakog daljeg zaduživanja Grada Bihaća. Naime, u decembru 2018. godine Gradsko vijeće Bihać je donijelo odluku o zaduženju u iznosu od 2 miliona KM, putem emisije obveznica. Ocjenom u progresu ocijenjena su 3 obećanja, od kojih se može izdvojiti obećanje o modernizovanju stadiona NK Jedinstvo. Grad Bihać je započeo rad na ispunjavanju 8 obećanja, dok aktivnosti nisu evidentirane u slučaju ispunjavanja 13 obećanja.

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović dao je ukupno 21 obećanje pred izbore 2016. godine. Ocjenu nije započeto dobilo je 7 obećanja, a među njima se ističe obećanje o produžetku Južne magistrale, te povezivanje historijske jezgre grada sa naseljem Slatina. Isti broj obećanja (7) je dobilo ocjenu započeto, a među njima se nalaze obećanja o izgradnji Gradskog groblja, te obećanje koje se odnosi se na izgradnju nedostajućih komunalnih objekata. Ocjenu u progresu je dobilo 6 obećanja koja se odnose na nastavak već postojećih praksi, poput sprječavanja privatizacije javnih preduzeća ili podržavanja toplifikacije individualnih objekata. Imamović ima i jedno obećanje koje je i u trećoj godini mandata dobilo ocjenu zaustavljeno, a to je obećanje o rekonstrukciji Istočne tribine Stadiona Tušanj, gdje se ne izvode nikakvi radovi, iako se budžetska sredstva planiraju svake godine.

Iako su evidentne velike razlike među 12 analiziranih lokalnih zajednica u pogledu progresa u ispunjavanju obećanja datih uoči Lokalnih izbora održanih u oktobru 2016. godine, nakon tri godine njihovog mandata se ipak može zaključiti da je ostvaren određen pomak u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da su obećanja na lokalnom nivou dosta konkretnija u odnosu na obećanja koja se daju na višim nivoima vlasti, ohrabruje i veliki broj obećanja koja su dobila ocjenu u progresu te imaju veliku vjerovatnoću da će biti ispunjena u narednoj godini. S obzirom da se radi o izbornoj godini, može se očekivati i već tradicionalno veći zamah u realizaciji obećanih projekata u 12 općina i gradova koje je svojim istraživanjem obuhvatio Istinomjer.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!