Ispunjeno većim dijelom

Izgradnja sportske dvorane uz školu “Umihana Čuvidina”

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Projekat izgradnje sportske dvorane uz školu “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku već smo izradili, a izdata je i urbanistička suglasnost. Ovim projektom planirana je izgradnja veoma moderne sportske dvorane olimpijskih dimenzija terena za rukomet, košarku i odbojku sa tribinama. Objekat bi trebao imati podzemnu garažu, fitness centar i ugostiteljske sadržaje. Također projektom je predviđeno da se u objektu sportske dvorane smjesti i obdanište, koje ovom naselju nedostaje.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Izgradnja sportske salu uz osnovu školu “Umihana Čuvidina” jedno je od obećanja iz Efendićevog programa “Novi Grad 2020” na čijoj se realizaciji aktivno radilo tokom ovog mandatnog perioda. Radovi na izgradnji pomenute sportske sale su, prema posljednjim dostupnim informacijama iz oktobra 2020. godine, pri kraju i trenutno se radi na “postavljanju parketa u sportskoj dvorani škole Umihana Čuvidina”.

Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu “planirana su sredstva za izgradnju školskih i predškolskih objekata u iznosu od 1.480.000 KM”, a iz ove općine su istakli da će se od tih sredstava finansirati izgradnja sportske dvorane i dodatnih učionica sa pratećim sadržajima u O.Š. “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku.

U novembru 2017. godine raspisan je tender za izvođača radova za izgradnju sportske dvorane i dogradnju ove škole sa pratećim sadržajima, a za tu svrhu iz općinskog budžeta osigurana su 2,5 miliona KM. Tadašnji direktor O.Š. “Umihana Čuvidina”, Aziz Mulahmetović istakao je da je “sadašnja fiskulturna sala veličine dviju učionica, tako da polovina učenika nižih razreda sedmično ima po jedan čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja”.

Budžetom ove općine za 2018. godinu izdvojena su, između ostalog i sredstva za početak izgradnje sportske sale i pratećih objekata uz ovu školu. Početkom 2018. godine javnost je obaviještena da će radovi na izgradnji pomenute sportske dvorane započeti uskoro, a iz Općine su istakli da je “za izgradnju sportske dvorane izdata građevinska dozvola tako da radovi mogu početi vrlo brzo, a Općina je kroz budžete za 2017. i 2018. godinu obezbijedila 2,5 miliona KM, što će biti dovoljno za radove koji će se izvoditi u ovoj godini”.

Radi se o dvorani sportskih dimenzija sa tribinama koja će biti izgrađena uz školu. (…) Ovaj impresivni projekat podrazumijeva rušenje montažnog dijela školskog objekta, gdje se nalazi jedan broj učionica, tako da će nove učionice biti izgrađene u sklopu same dvorane. Također je planirano da se izgradi podzemna garaža sa oko 40 mjesta, obdanište koje ovom naselju nedostaje, kao i prostor za fitnes i ambulanta porodične medicine, koju će biti potrebno izgraditi obzirom da je planirano rušenje postojeće ambulante koja se nalazi na trasi kojom će ići IX transverzala.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, 26. januar 2018.

Dva mjeseca kasnije, u martu 2018. godine Općina Novi Grad Sarajevo i izabrani izvođač radova, firma Eko-Teh potpisali su prvi ugovor za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane sa pratećim sadržajima uz školu “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku, a u julu 2018. godine javnost je obavještena da radovi na izgradnji sportske dvorane teku planiranom dinamikom. U decembru 2018. godine se radilo na betoniranju temeljne ploče sportske dvorane “u koju je ugrađeno 1.140 tona armature i bit će ugrađeno 1.300 kubika betona”. 

Budžetom za 2019. godinu Općina Novi Grad Sarajevo obezbjedila je dodatna sredstva za nastavak radova na izgradnji pomenute sprotske dvorane, a početkom 2019. godine iz Općine su istakli da “nakon izgradnje temeljne ploče sportske dvorane i dijela Osnovne škole “Umihana Čuvidina” radnici građevinske firme Eko-Teh rade konstrukciju objekta”.

Završena je i hidroizolacija zidova, a trenutno se rade oplate, horizontalna konstrukcija greda i armiranje ploče iznad garaže, kao i hidro i termo izolacija spoljnih zidova. Betoniranje prvog dijela ploče, ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni trebalo bi se raditi već iduće sedmice, a preostali dio u narednim danima.

Tehnički direktor firme Eko-Teh, Mile Đurović, 21. februar 2019.

Prilikom posjete gradilištu u oktobru 2019. godine, načelnik Efendić istakao je da je “plan da objekat bude u funkciji u školskoj 2020/2021 godini”.

Našu školu pohađa 920 učenika u 37 odjeljenja. Radimo u pomalo otežanim uslovima, ali smo sretni, i raduje nas činjenica, da ćemo uskoro imati ovako lijep prostor za nastavni proces i sportske aktivnosti. Ne samo da će djeca uživati, nego i kompletno naselje i svi sportski klubovi koji ovdje egzistiraju.

Direktorica škole “Umihana Čuvidina”, Amela Kazazić, 29. oktobar 2019.

Šef gradilišta, Enver Tatlić istakao je tom prilikom da je “do sada završena konstruktivna faza, objekat je pokriven, a trenutno se rade završni zanatsko – građevinski radovi, malterisanje podloge, struja, grijanje, te su ovi zanatski radovi 60 posto kompletirani”, a “uporedo sa navedenim radovima u toku su i pripremni radovi za postavljanje fasade”.

Kada je krajem decembra 2019. godine usvojen Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2020. godinu, Efendić je istakao da su planirana i sredstava za završetak sportske sale u OŠ “Umihana Čuvidina“.

U februaru 2020 godine javnost je obaviještena da je potpisan sporazum za izgradnju kotlovnice za pomenutu sportsku dvoranu.

Kotlovnica se rekonstruiše za potrebe škole i objekta koji se gradi uz osnovnu školu, a u sklopu kojeg se gradi moderna sportska dvorana olimpijskih dimenzija, dodatne učionica, obdanište, ambulanta, fitnes centar, podzemne garaže i prateći sadržaji. 

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 20. februar 2020.

Iz ove općine su tom prilikom istakli i da su “za dovršetak ovog projekta osigurana finansijska sredstva u iznosu od 5,5 milina KM, radovi se odvijaju planiranom dinamikom, u toku su unutrašnji radovi”, a prema najavama izvođača radova, firme Eko-The, radovi bi trebali biti završeni u 2020. godini.

Krajem aprila 2020. godine, u sedmičnom magazinu “Info Novi Grad” javnost je obaviještena da “građevinska operativa” u ovoj općini nija stala, te da se radovi na izgradnji sprotske dvorane odvijaju planiranom dinamikom uprkos manjim problemima izazvanim usljed pandemije novog koronavirusa.

Postavljena je kompletna vanjska bravarija sportske dvorane uz Osnovnu školu “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku. U toku su radovi na keramici, postavljanju staklenih prizmi i moleraj, koji se izvode planiranom dinamikom.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 29. april 2020.

 
U julu 2020. godine javnost je obaviještena da je u toku “treća i završna faza montažnih radova, elektro-mašinskih i hidroinstalacija, te montaža sanitarnih uređaja”, te je još jednom potvrđeno da bi ova dvorana trebala biti u funkciji od početka naredne školske godine.

Kada je u pitanju izgradnja sportske dvorane, tamo su radovi u odmakloj fazi. Mi smo već raspisali tender za opremu za taj objekat. U ovoj godini smo imali plan da se stavi u funkciju i sama sportska dvorana.

Semir Efendić, 12. juli 2020.

 Sa fasadom smo također u završnoj fazi, ostala nam je još fasadna opna na južnoj strani i istočna fasada, a to radimo u skladu sa mašinskim instalacijama.

Nejra Tatlić, Predstavnica izvođača radova, 12. juli 2020.

Kada je u septembru 2020. godine usvojen Rebalans Budžeta ove općine načelnik Semir Efendić istakao je da je”rebalans urađen tako da su osigurana finansijska sredstva za kapitalne projekte čija je realizacija u toku” što se prije svega odnosi na “izgradnju sportske dvorane i dogradnje škole „Umihana Čuvidina“ u Boljakovom Potoku, koja bi trebala biti završena u narednom mjesecu”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!