Ispunjeno

Budžeti za Građane

Opštine: Bihać

Uključiti gradjane u kreiranje i realizaciju ciljeva Budžeta Grada Bihaća Uvesti “budžet za građane” kao obavezan akt pri donošenju bužeta grada Bihaća.”Budžet za gradjane” je pojednostavljeni prikaz utroška javnog novca koji je razumljiv svakom gradjaninu bez obzira na vrstu i stupanj obrazovanja. Tako će svaki građanin u svakom trenutku znati kako i gdje se troše javna sredstva.

Obrazloženje

Obećanje je ispunjeno u mandatu 2016-2020.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Prema podacima dostupnim na zvaničnoj stranici Grada Bihaća, dokument Budžeta za građane postoji od 2018. godine, a praksa izrade Budžeta za građane nastavljena je i sa Budžetom za 2019. godinu.

Pored ovih aktivnosti, vrijedi napomenuti da je Grad Bihać građanima putem zvanične web stranice omogućio i uvid u stanje računa i plaćanja budžeta, koji se ažurira na dnevnoj bazi i dostupan je na zvaničnoj stranici Grada.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!