Djelimično ispunjeno

Izmještanje autobusne stanice

Opštine: Bijeljina

“Imamo potrebu da riješimo saobraćajni koaps u gradu izmještanjem autobusne stanice na željezničku, a na željezničkoj da napravimo auto garažu”.

Obrazloženje

Tokom mandata gradonačelnika Bijeljine od 2016. do 2020. godine, započela je izgradnja nove autobusne stanice u Bijeljini, ali ona neće biti okončana do aprila 2021. godine

Izvor: Skup Saveza za Semberiju 04.08.2016.

O premještanju autobuske stanice govorilo se još u oktobru 2012. godine, kada je iz Direkcije za izgradnju i razvoj grada poručeno da su u toku pripreme za realizaciju ovog projekta.

Tada je rečeno da je postignut dogovor o rješavanju imovinskih sporova sa pet vlasnika stanova i sa vlasnikom skladišta “Stankom”, koji su se nalazili na lokaciji gdje je predviđena izgradnja nove stanice, s obzirom da je Skupština opštine Bijeljina u februaru donijela odluku o usvajanju investicionog programa uređenja zemljišta predviđenog za izgradnju autobuske stanice.

Pri kraju su i dogovori sa Željeznicama Srbije koji su korisnici pruge Bijeljina – Šid o njenom premještanju oko 300 metara izvan grada, ka lokaciji gdje se u budućnosti planira izgradnja željezničke stanice.”

Ljubinko Stevanović, 17. oktobar 2012.

Kako je tada rečeno autobuska stanica je trebala biti izmještena na novu lokaciju još 2013. godine.

Iako se još početkom 2017. godine govorilo o skorom početku gradnje nove autobuske stanice, još uvijek se nije započelo sa realizacijom ovog projekta. U to vrijeme se pisalo da “postoji saglasnost da Vlada Republike Srpske ustupi Gradu Bijeljina prostor na kome se nalazi stara željeznička stanica, te da će to biti učinjeno čim se vlasništvo nad zemljištem, sa Srbije, prevede na Republiku Srpsku.”

Međutim i krajem 2017. godine, gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić je govorio da je problem rješavanje vlasničkih odnosa, što je ukazivalo da se problem vlasništva još uvijek nije riješio.

Nismo uspjeli izmjestiti autobusku stanicu iz centra Grada na lokaciju nekadašnje željezničke stanice. Razlog tome je dug proces rješavanja vlasničkih odnosa nad zemljištem na kojem je željeznička stanica između „Železnica Srbije“ i Vlade Republike Srpske.”

Mićo Mićić, 29. oktobar 2017.

Problem ni u međuvremenu nije riješen, a u augustu 2018. godine ministar saobraćaja i veza RS, Neđo Trninić je nakon zajedničke sjednice Vlada RS i Srbije, najavio da će se nakon sprovođenja određenih procedura, sadašnja autobuska stanica, koja se nalazi u centru Bijeljine izmjestiti na lokaciju stare željezničke stanice.

Na sjednici Vlade smo dogovarali određene aktivnosti za autoput kao i za prugu od Bijeljine preko Rače, koja nije nažalost završena onako kako smo planirali u smislu vlasničkom, kako bismo omogućili gradu da na staroj željezničkoj stanici napravi novu autobusku stanicu.”

Neđo Trninić, 30. avgust 2018.

Nekoliko dana kasnije, Mićo Mićić je kazao kako se još uvijek čeka na saglasnost Vlade RS.

Više od pet godina čekali smo saglasnost Vlade RS za dovođenje gasa u Bijeljinu. Čekamo i saglasnost za izmještanje autobuske stanice na mjesto željezničke stanice, da bi se na mjestu trenutne autobuske stanice napravila javna garaža, u skladu sa regulacionim planom.” 

Mićo Mićić, 17. septembar 2018.

Grad Bijeljina je “od Vlade Republike Srpske dobila odluku da zemljište kod stare željezničke stanice, na lokaciji koja je predviđena za izmještanje Autobuske stanice iz najužeg centra grada, bude sa Republike Srpske preneseno na upravljanje gradu”, izjavio je krajem septembra 2019. godine predsjednik Skupštine grada, Slaviša Marković te dodao:

Sa vlasnikom Autobuske stanice krenućemo u pregovore tek kada od Pravobranilaštva dobijemo zvaničnu odluku i kada navedene parcele budu uknjižene da su u nadležnosti grada Bijeljina.

Slaviša Marković, 27. septembar 2019

Da su pripreme za izmještanje Autobuske stanice u Bijeljini na lokaciju stare željezničke stanice u toku, 17.10.2019. godine potvrdio je izvršni direktor u Direkciji za izgradnju i razvoj grada, Ljubinko Stevanović ističući da je “postignut dogovor o rješavanju imovinskih sporova sa pet vlasnika stanova i sa vlasnikom skladišta “Stankom” koji se nalaze na lokaciji gdje je predviđena izgradnja nove stanice.”

Pri kraju su i dogovori sa Željeznicama Srbije koji su korisnici pruge Bijeljina – Šid o njenom premještanju oko 300 metara izvan grada, ka lokaciji gdje se u budućnosti planira izgradnja željezničke stanice.

Ljubinko Stefanović, 17. oktobar 2019.

Da bi nova autobuska stanica u Bijeljini trebalo da bude izgrađena “do septembra naredne godine na mjestu stare željezničke stanice čije je zemljište grad dobio u vlasništvo od Vlade Republike Srpske”, 20.11.2019. godine najavio je gradonačelnik Mićić.

Tom prilikom je na konferenciji za medije održanoj u Gradskoj upravi, predstavljajući projekat buduće autobuske stanice arhitekta Marko Vukićević izjavio “da su planirana tri dolazna perona, sedam odlaznih, poslovni objekti, parking za zaposlene, park, javni parking i drugi prateći sadržaji” te da će “upravna zgrada imati prizemlje i sprat, površine po 450 metara kvadratnih”.

Naredni korak u implementaciji ovog projekta učinjen je 4. 3. 2020. godine kojom prilikom su Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Đorđe Popović i gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić potpisali u Banjaluci ugovor o prenosu prava svojine i posjeda nad nepokretnostima u Bijeljini s ciljem izgradnje nove željezničke i autobuske stanice u ovom gradu.

Tom prilikom Mićić je i obavijestio javnost “da bi nova autobuska stanica trebalo da bude izgrađena za godinu dana i da je tender već raspisan, te da je procijenjena vrijednost projekta oko 2,5 miliona KM.”

Kako je vidljivo iz priloga Radio-televizije Slobimir objavljenog 25. 6. 2020. godine, radovi na izgradnji nove autobuske stanice u Bijelini u punom su jeku. To je potvrdio i direkor preduzeća “Buk Promet”, Jovan Gajić izjavivši da će rok od devet mjeseci za završetak projekta biti ispoštovan:

Mi smo kompanija koja je dobila ovaj posao na tenderu i kao i do sada sve ćemo odredbe ispoštovati ugovora koji smo potisali što znači da rok koji je propisan za izvođenje, negdje devet mjeseci, mi ćemo u tom roku da završimo ove radove.

Jovan Gajić, 25. juni 2020.

Arhitekta Marko Vukičević koji je projektovao novu autobusku stanicuu Bijeljini tom prilikom je pored ostalog podsjetio da je čitav projekat koncipiran u dvije faze:

Čitav projekat je koncipiran u dvije faze. Prva faza je autobuska stanica, a druga faza je neka komercijalna zgrada ili bilo kakvi komercijalni sadržaji jer smo dopustili kasnije Gradu da sam odluči šta će se dešavati u  drugoj fazi.

Marko Vukičević, 25. juni 2020.

Podvlačeći još jedom da je ovaj infrastrukturni projekat “jedan od najznačajnijih koje Gradska uprava realizuje u saradnji sa Vladom Republike Srpske”, te da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, gradonačelnik Mićić je rekao i kada se može očekivati završetak implementacije projekta izgradnje nove autobuske stanice u Bijeljini.

Radovi na izgradnji nove autobuske stanice teku predviđenom dinamikom i prve autobuse na dolaznim i odlaznim peronima možemo očekivati već u aprilu naredne godine.

Mićo Mićić, 10. septembar 2020. 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!