Izgradnja gradskih vodovoda

Opština:

Vodovodi: Buhovo, Ljubotići, Privalj, Dobrkovići, Ljuti Dolac, Knešpolje, Kočerin (nastavak).

Izvor: Predizborni program HDZ-a BiH za Široki Brijeg

Kratko obrazloženje

U septembru 2019. godine potpisan je ugovor za izgradnju primarnog cjevovoda za vodovod u Knešpolju, a u toku su radovi i na nastavku izgradnje i proširenja vodovodne mreže Kočerin i Privalj. Vodovod Buhovo otvoren je u oktobru 2019. godine.

Dugo obrazloženje

U prethodnom mandatnom periodu završeni su radovi na vodovodu Ljuti Dolac, te je završena projektna dokumentacija za vodovode Ljubotići i Dobrkovići.

Prema podacima koje je Istinomjeru proslijedila gradska uprava Grada Širokog Brijega, za Ljubotiće i Dobrkoviće radilo se na pronalasku načina finansiranja pomenutih vodovoda. Programom rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2017. godinu bila predviđena “izrada informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe, te o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanica i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja “Sajmište”, gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak”.

Informacija koja je dostavljena gradskim vijećnicima navodi sljedeće:

Što se tiče vodovoda Buhovo, nakon što je izrađen Glavni projekt i izvedeni radovi na izgradnji glavnog cjevovoda od Polugrine do Buhova, izrađena je projektna dokumentacija za crpnu stanicu, dovodni i tlačni vodovod, urađena je crpna stanica i dovodni cjevovod, izvode se radovi na vodospremi. U tijeku je odabir najpovoljnijeg izvođača za izgradnju tlačnog voda uz Polugrinu, čime bi se stvorili preduvjeti za izradu kućnih priključaka. U MZ Privalj nakon izgradnje glavnog cjevovoda do crkve u tijeku je izgradnja cjevovoda prema naselju Lovrići. U MZ Biograci u pripremi je bušenje druge bušotine za vodozahvat i nastavak proširenja vodoopskrbne mreže.

U informaciji koja je dostavljena od strane Gradske uprave Grada Široki Brijeg, navodi se sljedeće:

Vodovod Buhovo je u završnoj fazi. Izgrađeni su svi glavni objekti vodovoda, slijedi izrada kućnih priključaka i puštanje vodovoda u pogon. U MZ Privalj izgrađen je glavni cjevovod, također i cjevovodi prema naseljima Lovrići i Kraljevići, slijedi nastavak izgradnje uz magistralnu cestu, prema školi i „Musinoj strani“, kao i izgradnja kućnih priključaka. Vodovod Kočerin dijelom realiziran (tijekom 2014. – cca 30 priključaka, do lipnja 2018. ukupno – 130 priključaka). Vodovodi Ljubotići, Dobrkovići, Knešpolje i Ljuti Dolac gradit će se po osiguranju financijskih sredstava za pojedini vodovod. Na 20. sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 3.000.000,00 KM. Kreditna sredstva će se osigurati kod Razvojne banke FBiH, a bit će namijenjena za financiranje kapitalnih projekata Grada Širokog Brijega, odnosno i izgradnje navedenih vodovoda.

Kada je 30. aprila 2019. godine usvojen rebalans budžeta Grada Širokog Brijega zbog kredita kod Razvojne banke iz Grada su najavili da će dio kreditnih sredstava biti utrošen za izgradnju vodovodne mreže Ljubotići i Dobrkovići.

U septembru 2019. godine javnost je obavještena da su trenutno u toku radovi na nastavku izgradnje i proširenja vodovodne mreže Kočerin i Privalj.

Na vodovodnu mrežu je za sada spojeno ukupno 130 domaćinstava do kolovoza 2019. godine. Kočerinska sela koja su do sada dobila još prije dvije i pol godine priključak na vodovodnu mrežu su: Gabrići, Ivankovići, Gašpari, Pripolje, Dubrava, Kočerin Iznad Magistrale, Kočerin Ispod Magistrale, Vojnica i Potkraj. Prema riječima predsjednika MZ Kočerin i Udruge za izgradnju i pokretanje vodovoda Kočerin, Josipa Kožula na tom dijelu terena se može spojiti još nekih 70 domaćinstava, a o njima samima ovisi kada će i hoće li to učiniti. Tijekom ljeta ove godine nastavljeni su radovi na proširenju vodovodne mreže.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 19.09.2019.

Radovi na izgradnji vodovodne mreže izvode se na području zaseoka Police – Gornji Mamići “gdje će oko 48 priključaka biti spojeno na mrežu”, a vrijednost radova na ovoj dionici iznosi oko 75.000 KM. Pored toga, radovi se izvode i na Privalju “gdje će se oko 70 novih domaćinstava napajati preko vodovoda s Kočerina”.

Nositelji projekta vjeruju da bi po završetku radova na Privalju i u Gornjim Mamićima na kočerinski vodovod moglo biti “priključeno oko 250 domaćinstava, što bi bilo ukupno oko 70% odrađenog predviđenog projekta”.

U septembru je potpisan i ugovor za izgradnju primarnog cjevovoda za vodovod u Knešpolju, a planirano je da se radovima obuhvati “glavni cjevovod za kompletno Mostarsko blato i glavni distributivni cjevovod za Knešpolje”.

Pored svih navedenih aktivnosti u 2019. godini, prilikom obilježavanja 50. godišnjice osnivanja Župe Buhovo 13. oktobra ove godine u rad je pušten i vodovod Buhovo.

Službeni dio programa proslave završio je svečanim otvaranjem vodovoda. Vodovod su nakon blagoslova biskupa Perića otvorila djeca OŠ u Buhovu uz nazočnosti izaslanika sa svih razina vlasti, kako svjetovne tako i crkvene.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 13.10.2019.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi