Ispunjeno većim dijelom

Izgradnja gradskih vodovoda

Opštine: Široki Brijeg

Vodovodi: Buhovo, Ljubotići, Privalj, Dobrkovići, Ljuti Dolac, Knešpolje, Kočerin (nastavak).

Izvor: Predizborni program HDZ-a BiH za Široki Brijeg

U prethodnom mandatnom periodu završeni su radovi na vodovodu Ljuti Dolac, te je završena projektna dokumentacija za vodovode Ljubotići i Dobrkovići.

Prema podacima koje je Istinomjeru proslijedila Gradska uprava Širokog Brijega, za Ljubotiće i Dobrkoviće radilo se na pronalasku načina finansiranja pomenutih vodovoda. Programom rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2017. godinu bila je predviđena “izrada informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe, te o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanica i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja “Sajmište”, gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak”.

Informacija koja je dostavljena gradskim vijećnicima navodi sljedeće:

Što se tiče vodovoda Buhovo, nakon što je izrađen Glavni projekt i izvedeni radovi na izgradnji glavnog cjevovoda od Polugrine do Buhova, izrađena je projektna dokumentacija za crpnu stanicu, dovodni i tlačni vodovod, urađena je crpna stanica i dovodni cjevovod, izvode se radovi na vodospremi. U tijeku je odabir najpovoljnijeg izvođača za izgradnju tlačnog voda uz Polugrinu, čime bi se stvorili preduvjeti za izradu kućnih priključaka. U MZ Privalj nakon izgradnje glavnog cjevovoda do crkve u tijeku je izgradnja cjevovoda prema naselju Lovrići. U MZ Biograci u pripremi je bušenje druge bušotine za vodozahvat i nastavak proširenja vodoopskrbne mreže.

U informaciji koja je dostavljena od strane Gradske uprave Grada Široki Brijeg, navodi se sljedeće:

Vodovod Buhovo je u završnoj fazi. Izgrađeni su svi glavni objekti vodovoda, slijedi izrada kućnih priključaka i puštanje vodovoda u pogon. U MZ Privalj izgrađen je glavni cjevovod, također i cjevovodi prema naseljima Lovrići i Kraljevići, slijedi nastavak izgradnje uz magistralnu cestu, prema školi i „Musinoj strani“, kao i izgradnja kućnih priključaka. Vodovod Kočerin dijelom realiziran (tijekom 2014. – cca 30 priključaka, do lipnja 2018. ukupno – 130 priključaka). Vodovodi Ljubotići, Dobrkovići, Knešpolje i Ljuti Dolac gradit će se po osiguranju financijskih sredstava za pojedini vodovod. Na 20. sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 3.000.000,00 KM. Kreditna sredstva će se osigurati kod Razvojne banke FBiH, a bit će namijenjena za financiranje kapitalnih projekata Grada Širokog Brijega, odnosno i izgradnje navedenih vodovoda.

Kada je 30. aprila 2019. godine usvojen rebalans budžeta Grada Širokog Brijega zbog kredita kod Razvojne banke iz Grada su najavili da će dio kreditnih sredstava biti utrošen za izgradnju vodovodne mreže Ljubotići i Dobrkovići.

U septembru 2019. godine javnost je obavještena da su trenutno “u toku radovi na nastavku izgradnje i proširenja vodovodne mreže Kočerin i Privalj”.

Na vodovodnu mrežu je za sada spojeno ukupno 130 domaćinstava do kolovoza 2019. godine. Kočerinska sela koja su do sada dobila još prije dvije i pol godine priključak na vodovodnu mrežu su: Gabrići, Ivankovići, Gašpari, Pripolje, Dubrava, Kočerin Iznad Magistrale, Kočerin Ispod Magistrale, Vojnica i Potkraj. Prema riječima predsjednika MZ Kočerin i Udruge za izgradnju i pokretanje vodovoda Kočerin, Josipa Kožula na tom dijelu terena se može spojiti još nekih 70 domaćinstava, a o njima samima ovisi kada će i hoće li to učiniti. Tijekom ljeta ove godine nastavljeni su radovi na proširenju vodovodne mreže.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 19. septembar 2019.

Iz Gradske uprave tada su saopćili da se “radovi na izgradnji vodovodne mreže izvode na području zaseoka Police – Gornji Mamići, gdje će oko 48 priključaka biti spojeno na mrežu”, a vrijednost radova na ovoj dionici iznosi oko 75.000 KM. Pored toga, istakli su da “radovi izvode i na Privalju, gdje će se oko 70 novih domaćinstava napajati preko vodovoda s Kočerina”.

Nositelji projekta vjeruju da bi po završetku radova na Privalju i u Gornjim Mamićima na kočerinski vodovod moglo biti “priključeno oko 250 domaćinstava, što bi bilo ukupno oko 70% odrađenog predviđenog projekta”.

U septembru je potpisan i ugovor za izgradnju primarnog cjevovoda za vodovod u Knešpolju, a planirano je da se radovima obuhvati “glavni cjevovod za kompletno Mostarsko blato i glavni distributivni cjevovod za Knešpolje”.

Pored svih navedenih aktivnosti u 2019. godini, prilikom obilježavanja 50. godišnjice osnivanja Župe Buhovo 13. oktobra 2019. godine u rad je pušten i vodovod Buhovo.

Službeni dio programa proslave završio je svečanim otvaranjem vodovoda. Vodovod su nakon blagoslova biskupa Perića otvorila djeca OŠ u Buhovu uz nazočnosti izaslanika sa svih razina vlasti, kako svjetovne tako i crkvene.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 13. oktobar 2019.


Početkom juna 2020. godine javnost je obaviještena da se “izgradnja vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Ljubotići, Dobrkovići i Knešpolje nastavlja po planiranim aktivnostima”.

U MZ Ljubotići položene su cijevi za glavni dovodni cjevovod dužine 28,8 km od “industrijske zone Trn, duž korita Ugrovače prema selu”.

U sklopu ove faze radova planirana je izgradnja crpne stanice. Vrijednost radova u ovoj fazi iznosi 565.018 KM s PDV-om. Izvođač je širokobriješka firma Alpina komerc d.o.o., a projekt financira Grad Široki Brijeg. Podsjetimo, prošle godine je su izgrađeni cjevovodi DN 315 mm i DN 225 mm na lokalitetu gospodarske zone Trn čime je omogućena izgradnja vodoopskrbne mreže za naselja Ljubotići i Visoka Glavica koji se vežu na izgrađeni cjevovod u gospodarskoj zoni.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 4. juni 2020.

U MZ Dobrkovići izvode se radovi na iskopavanju i polaganju cijevi za izgradnju glavnog dovodnog cjevovoda, a “u pripremi je izgradnja crpne stanice i vodospreme”, dok su radovi na izgradnji glavnog cjevovoda u Knešpolju pri završetku.

U Knešpolju je izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda pri završetku. Vrijednost radova iznosila je 269.157,00 KM s PDV-om. Izvođač radova je Eccon Inžinjering iz Čapljine. Radovi su obuhvatili glavni cjevovod za kompletno Mostarsko blato i glavni distributivni cjevovod za Knešpolje. Također, paralelno s izgradnjom glavnog cjevovoda položene su cijevi za odvodnju otpadnih i oborinskih voda iz industrijske zone u Knešpolju. Ovime se stvaraju uvjeti da mještani Knešpolja u suradnji s Gradom Širokim Brijegom izgrade sekundarnu vodovodnu mrežu i kućne priključke.

Saopćenje, Grad Široki Brijeg, 4. juni 2020.

Iz Gradske uprave Širokog Brijega u septembru 2020. godine istakli su sljedeće:

Nastavljeni su radovi na izgradnji lokalnih vodovoda čija se ukupna vrijednost mjeri u milijunima konvertibilnih maraka.  U mjesnoj zajednici Privalj završeno 80% radova na distributivnoj mreži kroz naselje. Trenutno je priključeno oko 50 kućanstava. Za Ljubotiće i Dobrkoviće pronađena su sredstva, a radovi teku planiranom dinamikom. Vrijednost radova u prvoj fazi u MZ Ljubotići iznose 565.018,68 s PDV-om, dok je za Dobrkoviće potpisan ugovor vrijednosti 906.750,00 KM s PDV-om. Radovi na vodovodu u MZ Knešpolje u vrijednosti od 269.157,00 KM s PDV-om su završeni. Za Ljuti Dolac se trenutno radi na pripremi i pronalasku najboljeg rješenja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!