Ispunjeno

Ograničiti Budžetsku rezervu na 3% Budžeta

Opštine: Bihać

Ograničiti budžetsku rezervu na ukupno 3%.

Obrazloženje

U toku mandatnog perioda 2016 - 2020 ispunjeno je dato obećanje.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Prema Budžetu Grada Bihaća za 2017. godinu, tekuća rezerva je iznosila 50.000 KM ili 0,17% Budžeta grada. Slična praksa je nastavljena i 2018. godine, kada je tekuća rezerva iznosila 25.000 KM ili 0,1% budžeta, a isti iznos je izdvojen i 2019. godine, kada je tekuća rezerva činila tek 0,06% budžeta.

U Budžetu za 2020. godinu tekuća rezerva je ispod 3%.

Bitno je napomenuti i da Gradsko vijeće u svojim odlukama o donošenju budžeta za ima stavku u kojoj se naglašava da tekuća rezerva ne smije preći 3% budžeta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!