Ispunjeno većim dijelom

Pomoć mladima u rješavanju stambenog pitanja

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Želeći ohrabriti mlade ljude i stvoriti im bolje uvjete za formiranje porodice, uspostavit ćemo program finansijske pomoći onima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. To ćemo učiniti kroz subvencioniranje stambenih kredita na sličan način kako je već razvijen program sufinansiranja kredita u privredi.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić i direktor sektora za poslove sa stanovništvom u Sparkasse banci BiH, Ahmed Karić potpisali su u decembru 2017. godine Ugovor o sufinansiranju kreditne kamatne stope za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Iz ove općine su tada naveli da se radi se o jednom od projekata iz Programa “Novi Grad 2020”, “kojim Općina Novi Grad po prvi put, a vjerovatno i jedina u BiH na ovaj način pomaže mladim ljudima da rješevaju svoje stambeno pitanje”.

Obzirom da smo proteklih godina imali dobra iskustva kada je u pitanju sufinansiranje kamatne stope za privredu, u koje je plasirano blizu 30 miliona KM i da je bilo puno korisnika tog programa, opredijelili smo se da na ovakav način podržimo i mlade ljude koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Plan je da se program realizira u narednih pet godina i u sklopu toga bi otprilike bilo obuhvaćeno 50 mladih ljudi u toku jedne godine, odnosno 250 u toku petogodišnjeg programa. Vjerujem da će ovaj program biti prepoznat od stane naših građana, znamo da je stambeno pitanje jedno od osnovnih pitanja koje ljudi rješavaju i nadam se da ćemo im kao lokalna zajednica uspjeti u tome barem malo pomoći.

Semir Efendić, 8. decembar 2017.

Iz Općine su tada naveli da će “za sufinansiranje 3 posto kreditne kamatne stope stambenih kredita iz budžeta Općine Novi ove godine biti usmjereno 100.000 KM, a partnerska banka koja je odabrana putem javnog poziva Sparkasse banka BiH osigurala je fond koji će pratiti ovaj program u iznosu od 5 miliona KM”.

U martu 2018. godine objavljen je Nacrt rang liste korisnika subvencije kamate na stambene kredite za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu po kreditnoj liniji Sparkasse Bank dd BiH za 2017. godinu.

U novembru 2018. godine iz Općine Novi Grad Sarajevo obavijestili su javnost da će općina ponovo sufinansirati stambene kredite za mlade koji još uvijek nisu riješili stambeno pitanje, ovaj put u suradnji sa BBI bankom.

Drugu godinu radimo projekat koji se odnosi na pomoć mladim ljudima sa područja naše općine da riješe svoje stambeno pitanje. To se prije svega odnosi na osobe i bračne parove do 35 godina starosti, sa mjestom prebivališta u općini Novi Grad zadnje 3 godine. Onima koji dobiju ovu vrstu subvencije Općina će plaćati 3 posto kamatne stope u narednih 5 godina.

Pomoćnik općinskog načelnika Službe za finansije, Emir Dedović, 15. novembar 2018.

Početkom 2019. godine objavljena je rang lista korisnika subvencioniranja profitne marže na stambeno finansiranje za mlade sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu po finansijskoj liniji Bosna Bank International za 2018. godinu.

U septembru 2020. godine otvoren je Javni poziv za odabir korisnika sredstava finansiranja za mlade sa područija Općine Novi Grad Sarajevo.

Mladi s područja općine Novi Grad Sarajevo koji još nisu riješili stambeno pitanje imaju priliku to učiniti po izuzetno povoljnim uslovima finansiranja uz subvenciju profitne marže od 3 posto koju će finansirati Općina Novi Grad Sarajevo. Naime, Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji kojim su u BBI banci osigurana sredstva za finansiranje kupovine nekretnine za mlade na području ove općine. BBI Banka je za ovu svrhu osigurala 6,3 miliona KM, dok je općina Novi Grad u svom budžetu za ovu godinu izdvojila 100 hiljada KM za subvencioniranje profitne marže za prvih pet godina otplate finansiranja.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 3. septembar 2020.

U pozivu se navodi da se “za subvencionirana sredstva mogu prijaviti mladi do 35 godina starosti, sa mjestom prebivališta u općini Novi Grad zadnje 3 godine, a koji su kreditno sposobni”, te da se “sredstva finansiranja mogu dobiti u najvećem pojedinačnom iznosu do 120 hiljada KM sa rokom otplate do najviše dvadeset godina, a ukoliko su aplikanti u bračnoj zajednici, jedan od uslova za prijavu na ovaj program je i taj da nijedan bračni partner nema riješeno stambeno pitanje”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!