Semir Efendić

Politička partija: Stranka za BiH

Trenutna pozicija: Načelnik Općine Novi Grad, v.d. predsjednika Stranke za BiH

Rođen je 1983. godine u Goraždu., a Fakultet Političkih Nauka je završio u Sarajevu, dok je u Maleziji na postdiplomskom studiju stekao zvanje magistra javne uprave. Politički je aktivan od 2001. godine u Stranci demokratske akcije u kojoj obavlja dužnost potpredsjednika Općinskog odbora Novi Grad Sarajevo.

U periodu od 2007. do 2009. godine Efendić je radio u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a na izborima 2012. godine je izabran za načelnika sarajevske Općine Novi Grad. Mandat na istoj poziciji osvojio je i na izborima 2016. godine kao kandidat koalicije stranaka SDA i SBB te 2020. godine kao kadar SDA. U aprilu 2021. godine napušta SDA i preuzima vođenje Stranke za BiH.

Izvor: CIN

Istinitosti
Poluistina 3
Neistina 6
Istina 1
Obećanja
Neispunjeno 11
Ispunjeno sa zakašnjenjem 2
Ispunjeno 2
Pitajte Istinomjer!