Ispunjeno
Ispunjeno

Izgradnja sportske sale u Dobroševićima

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Izgradnja sportske sale u školi u Dobroševićima, za koju već postoji projekat i urbanistička saglasnost, jedna je od aktivnosti sa kojom se može krenuti veoma brzo, te u skladu sa finansijskim mogućnostima u naredne dvije do tri godine izgraditi ovaj objekat.

Obrazloženje

Radovi na izgradnji i opremanju sportske dvorane uz O.Š. "Mustafa Busuladžić" u Dobroševićima su okončani u oktobru 2018. godine kada je ova sala i zvanično otvorena čime je obećanje ispunjeno u drugoj godini mandata.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Radovi na izgradnji sportske dvorane uz osnovnu školu “Mustafa Busuladžić” u Dobroševićima započeli su sredinom oktobra 2017. godine, a Općina Novi Grad Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo iz ovogodišnjeg su budžeta izdvojili po 300.000 KM za početak gradnje sale.

Općina Novi Grad Sarajevo je potpisala okvirni sporazum sa građevinskom firmom G. D. Konstrukcije u vrijednosti od oko1,3 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju sale, a objekat bi trebao biti završen do kraja naredne godine, kada će ova škola nakon 60 godina postojanja prvi put dobiti sportsku dvoranu.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 16. oktobar 2017.

Iz Općine Novi Grad tada su naveli da će se “projekat realizirati kroz dvije kalendarske godine, prvom fazom predviđeno je da se urade svi građevinsko-zanatski, kao i fini unutrašnji radovi, dok će se u drugoj fazi vršiti opremanje objekta, a ukupna površina sale sa pratećim sadržajima iznosit će oko 720 metara kvadratnih”.

Ovo je značajna investicija koju su učenici i roditelji dugo očekivali, jer nikada škola nije imala fiskulturnu salu. Do sada smo nastavu sporta izvodili po školskim hodnicima, učionicama i livadama.

Direktor O.Š. “Mustafa Busuladžić, Duran Mrndžić, 16. oktobar 2017.

Krajem aprila 2018. godine javnost je obaviještena da radovi na izgradnji sportske dvorane teku planiranom dinamikom.

Radovi bi početkom augusta trebali biti završeni, što znači da će u narednoj školskoj godini učenici škole imati nove i bolje uslove za rad tjelesnog odgoja. Po prvi put će ovo naselje dobiti sportsku dvoranu. Potpisani su svi ugovori kada su u pitanju radovi, još će ostati obaveza Ministarstva da se nabavi oprema, a u toku je procedura odabira firme za opremanje ove sale.

Načelnik Općine Novi Grad, Semir Efendić, 25. april 2018.

Radovi na izgradnji i opremanju sportske dvorane uz O.Š. “Mustafa Busuladžić” u Dobroševićima su okončani u oktobru 2018. godine, te je sala zvanično otvorena 18. oktobra 2018. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!