Podzemna garaža u Željezničkoj

Opština:

U narednom periodu nastavit ćemo sa provođenjem ranije utvrđenih ciljeva definisanih Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo, a prioritet nam je (…) izgradnja podzemne garaže u MZ Željeznička u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS (…).

Kratko obrazloženje

Dato obećanje je započeto, pa zaustavljeno.

Dugo obrazloženje

U septembru 2016. godine, predstavnici Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže „G3“ u ulici Kolodvorska, na području MZ „Željeznička“. Tada je najavljeno da će Općina Novo sarajevo u projekat uložiti zemljište u tržišnoj vrijednosti od 1,49 miliona KM, dok će Ministarstvo saobraćaja KS obezbijediti početnu investiciju u iznosu od oko 2 miliona KM.

Nakon toga, 30.09.2016. ministar saobraćaja KS, Mujo Fišo i pomoćnik direktora Zavoda za izgradnju KS, Drago Ivanović, potpisali su Sporazum o uređenju građevinskog zemljišta i realizaciji projekta izgradnje podzemne garaže G3 u Kolodvorskoj ulici. Tada je saopšteno da će Zavod za planiranje razvoja KS donijeti stručno mišljenje koji će precizirati tehničko-urbanističke uslove za projektovanje i gradnju garaže G3, nakon čega će Zavod za izgradnju, kao implementator projekta, da “pripremi i opremi gradsko-građevinsko zemljište na pomenutom lokalitetu, obezbijedi neophodnu pripremnu i projektnu dokumentaciju na nivou idejnih i izvedbenih projekata, realizuje kompletan projekt izgradnje pomenute garaže do njenog službenog stavljanja u funkciju.” Takođe je navedeno da će ministarstvo osigurati neophodna finansijska sredstva za izradu pripremne i izvedbene dokumentacije, te izgradnju objekta podzemne garaže sa pratećim instalacijama, počevši od 100.000 KM koje će uplatiti Zavodu za izgradnju, nakon čega će se sredstva doznačivati poslije zaključivanja svakog pojedinačnog ugovora vezanog za projekt.

U novembru 2016. godine objavljen je javni poziv za izradu Elaborata/ Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja i Glavnog projekta osiguranja građevinske jame objekta javne podzemne garaže G3 u ul. Kolodvorska u Novom Sarajevu. Postupak je poništen jer u predviđenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda. Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska objavljena je 19. decembra.

U decembru 2016. godine (23.12.), predstavnici općine, kantonalne vlade i Zavoda za izgradnju KS potpisali su “Projektni zadatak za izradu idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja te izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ulici Kolodvorska u Novom Sarajevu”. Tada je saopšteno da su sredstva za izgradnju planirana budžetima za narednu godinu, da su riješena sva imovinsko-pravna pitanja, usvojen regulacioni plan i dato idejno rješenje na osnovu kog se radi projektni zadatak, te da slijedi “osiguranje neophodne dokumentacije od Zavoda za izgradnju, kao implementatora projekta, izdavanje urbanističke i građevinske dozvole i provođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova”.

U januaru 2017, Zavod za izgradnju KS ponovo je raspisao javni poziv za izradu Elaborata/ Izvještaja o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja i Glavnog projekta osiguranja građevinske jame objekta javne podzemne garaže G3 u ul. Kolodvorska u Novom Sarajevu, kao i javni poziv za izradu Idejnog arhitektonskog i saobraćajnog rješenja i Izvedbenih projekata svih faza objekta javne podzemne garaže G3 u ul. Kolodvorska u Novom Sarajevu.

U aprilu 2017. godine objavljeno je da je ugovor o izradi elaborata o karakteristikama tla i glavnom projektu osiguanja građevinske jame dodijeljen ponuđaču “Design &QC” d.o.o. Sarajevo. U junu 2017. godine, objavljena je Odluka o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta “Javna garaža Kolodvorska”, kojom je izrada projekta i idejnog rješenja dodijeljena grupi ponuđača “IPSA Institut” d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka, po ponuđenoj cijeni od 44.471 KM.

U oktobru 2017. godine, saopšteno je da je došlo do greške u projektu idejnog rješenja, to jest da je projektom planirana izgradnja na zemljištu koje ne pripada Općini i za koji nisu riješeni imovinski odnosi, zbog čega se početak projekta neće desiti kako je planirano.

U oktobru 2018. godine, desio se novi razvoj događaja, potpisivanjem Ugovora o prenosu suvlasništva na zemljištu opštine Novo Sarajevo u korist Kantona Sarajevo, čime su se stvorili uslovi za nastavak ovog projekta, tako da je ovo obećanje dobilo ocjenu Započeto.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi