U progresu

Uređenje parkova kod Druge gimnazije i Austrijske kuće

Opštine: Centar Sarajevo

Park “Druga gimnazija” i “Austrijska kuća”

Obrazloženje

Radovi na sanaciji pješačkih staza u parku kod Druge Gimnazije završeni su početkom maja 2018. godine, zajedno sa izgradnjom prve faze biciklističke staze u Alipašinoj ulici, a u junu 2019. godine u parku je uređen i odvojeni dio za pse. Međutim gradnja Austrijske kuće još uvijek nije počela.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar Sarajevo započela je obnovu pješačkih staza u parku kod Druge gimnazije sredinom oktobra 2017. godine. Kako je saopšteno iz ove Općine, vrijednost projekta je procijenjena na 127.000 KM, a sredstva su obezbijeđena u općinskom Budžetu za 2017. godinu.

Radovi na sanaciji pješačkih staza završeni su početkom maja 2018. godine, zajedno sa izgradnjom prve faze biciklističke staze u Alipašinoj ulici – od Ulice Sutjeska do ulaza u kompleks Zetra.

Osim toga u parku kod Druge gimnazije u junu 2019. godine uređen i odvojeni dio za pse na površini od blizu 1.200 metara.

“Krajem prošle godine Općinsko vijeće Centar je usvojilo Odluku o uslovima držanja kućnih ljubimaca i postupanju sa napuštenim životinjama, gdje su pored ostalog, navedene lokacije na kojima je moguće graditi parkove za pse. Prva lokacija je u ovom parku gdje smo u saradnji sa KJKP „Park“, te sa predstavnicima Fondacije za dobrobit pasa „Dogs Trust“ koji su u ovom slučaju imali savjetodavnu ulogu, napravili sadržaj za izvođenje kućnih ljubimaca u šetnju i igru. Na ovom dijelu parka smo, osim postavljanja zaštitne ograde i posebnog mobilijara za igru pasa, također stavili ulaznu kapiju, osam parkovskih klupa, dvije korpe za otpatke, te dvije korpe za pseći izmet, odnosno sve ono što jedan park za pse treba da ima. Kako ovaj park spada u javne zelene površine, održavanje ovog prostora je u obavezi preduzeća „Park“. Osim ove, imamo još sedam utvrđenih lokacija za formiranje parkova za pse, što će najvjerovatnije biti na programu za realizaciju u budžetu za narednu godinu”, rekla je Đenita Bogunić-Kešelj iz Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar nakon otvaranja parka za pse.

U februaru 2020. godine započeli su radovi na izgradnji fontane u budućem „Parku svjetlosti“ u Ulici Koševo. Ovaj park nalazi se neposredno uz park iza Druge gimnazije, na prostoru na kojem se nekada nalazio parking, a posebnom stazom će biti povezan sa velikim parkom kao dio njegove cjeline.

Kako je saopšteno iz Općine Centar, nakon betoniranja podloge biće postavljene nove kamene ploče dimenzija 40×60 cm, dok će na jednom dijelu podloge parka biti zasađena trava za šta će biti zaduženo Kantonalno javno komunalno preduzeće „Park“.

Početkom oktobra 2018. godine općinski načelnik Nedžad Ajnadžić i direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić potpisali su Ugovor o osnivanju prava građenja u korist Općine Centar u svrhu izgradnje (rekonstrukcije) objekta ”Austrijske kuće” u parku u Ulici Patriotske lige gdje je nekada i postojala.

“Današnjim potpisivanjem ugovora o osnivanju prava građenja u korist Općine Centar stekli su se osnovni pravni preduslovi za izdavanje odobrenja za građenje. Općina Centar je osim učestvovanja u izradi planskog dokumenta, provela proceduru odabira idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja „Austrijske kuće“. Prvonagrađeni rad je bio podloga za naručivanje i izradu idejnog projekta te izdavanje urbanističke saglasnosti. Na ovom prostoru ćemo izgraditi jedan moderan objekat u kojem će biti smješten Centar za zdravo odrastanje djece i Kuća nacionalnih manjina. Očekujemo da ćemo do kraja godine dobiti i glavni projekat, te na proljeće započeti sa izgradnjom objekta”, rekao je Ajnadžić nakon potpisivanja ugovora.

Ipak gradnja Austrijske kuće nije počela u 2019. godini.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!