Ispunjeno većim dijelom

Sanacija krovova i fasada

Opštine: Novi Grad Sarajevo

(…) potrebno je raditi na projektima rekonstrukcije krovova i fasada, posebno na objektima gdje su još prisutna znatna ratna oštećenja, kao što je slučaj sa zgradom “Pancirka” na Dobrinji i zgradama na Saraj-Polju koje su se tokom agresije na RBiH nalazile na prvoj liniji odbrane.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

U kontekstu obećanja za sanaciju krovova i fasada Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano je izdvajala sredstva u budžetima za finansiranje projekata sanacije fasada i krovova, a kao najznačajni projekat u toku ovog mandata započela je i okončana sanacija zgrade “Pancirka” na Dobrinji.

Općina Novi Grad Sarajevo je početkom 2017. godine obavijestila javnost da su krovovi stambenih zgrada na Alipašinom Polju, Saraj-Polju, Dobrinji, Čengić Vili, Otoci i u Hrasnom sanirani uz pomoć sredstava osiguranih kroz budžet ove općine za 2016. godinu. 

Projektom je obuhvaćeno šesnaest stambenih zgrada u naseljima Alipašino Polje, Saraj-Polje, Dobrinja, Čengić Vila, Staro Hrasno i Otoka. 

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 19. januar 2017.

I u budžetu za 2017. godinu Općina je izdvojila 200 hiljada KM za hitne intervencije za sanacije deset krovova i četiri fasade, u naseljima Švrakino Selo, Alipašino Polje, Saraj-Polje, Dobrinja i Čengić Vila. 

Nismo u mogućnosti sanirati sve krovove koji su oštećeni na prostoru naše općine. Međutim, nastojimo da svake godine saniramo one objekte koji su najugroženiji, kako bi što više naših stanovnika osjetilo efekat ovog projekta. Nažalost lista takvih objekata dosta je šira nego što se izdvojenim sredstvima može uraditi u toku jedne godine.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, 09. novembar 2017.

Pomenuti radovi na sanaciji krovova okončani su u martu 2018. godine:

Urađena je kompletna sanacija krova na stambenoj zgradi sa dva ulaza u ulici Ali-bega Firdusa u Švrakinom Selu. U naselju Alipašino Polje sanirani su krovovi na zgradama u ulicama Bajrama Zenunija broj 4, Ive Andrića broj 3, Semira Frašte broj 14, Trg solidarnosti broj 37 i Trg ZAVNOBiH-a broj 20, dok su u naselju Dobrinja novi krov dobili stanari zgrada u ulici Trg zlatnih ljiljana broj 6 i 8, te stanari zgrade u ulici Trg grada Bakua broj 13. Pored krovova, u proteklom periodu smo završili sanaciju oštećenja na fasadi stambene zgrade u ulici Trg solidarnosti broj 25, na Alipašinom Polju, gdje je urađena i sanacija dijela zidova stubišta i izlaza na krov zgrade, apri kraju su radovi na fasadi zgrade u ulici Trg djece Dobrinje broj 25, koja je bila jako oštećena usljed ratnih razaranja. u toku postavljanje skele na stambenom objektu u ulici Trg djece Dobrinje broj 18 na Dobrinji, gdje će se raditi sanacija rupa od gelera, zamjena fasadne cigle i bojenje fasade. Nakon što budu završeni radovi na toj zgradi, pristupiće se sanaciji fasade zgrade u ulici Adija Mulabegovića broj 1 u naselju Saraj-Polje.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 28. mart 2018.

U maju 2018. godine počela je obnova zgrade “Pancirka” na Dobrinji koja je tokom ratnih razaranja pretrpjela velika oštećenja, a radovi na sanaciji ove zgrade okončani su u martu 2019. godine.

Završena je obnova zgrade “Pancirka”, simbola odbrane Dobrinje i grada Sarajeva, koja je tokom rata pretrpjela velika oštećenja. U sklopu radova urađena je kompletna termo – fasada, zamijenjena stolarija, kao i popločanje platoa ispred zgrade, gdje je postavljen slobodnostojeći pano na kojem će se nalaziti historijski podaci o ratnoj ulozi i stradanju “Pancirke”.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 23. mart 2019.

 
Pored obnovne pomenute zgrade, krajem 2018. godine potpisan je i sporazum za sanaciju  12 oštećenih krovova i fasada pet stambenih zgrada oštećenih ratnim dejstvima. Radi se o zgradama u “naselju Saraj-Polje, zatim zgradama u ulici Trg djece Dobrinje broj 16 i 20, čime će u potpunosti biti sanirana zgrada koja je pretrpjela velika oštećenja, zgradi u Geteovoj ulici na broju 5 u C fazi Alipašinog Polja, gdje su usljed eksplozije velike granate (tzv. avio-bombe), na nekoliko spratova zgrade oštećeni stanovi, koje su stanari sanirali, ali nedovoljno kvalitetno, tako da će kroz ovaj program i ta fasada biti obnovljena”.

U martu 2019. godine javnost je obavještena da su započeli radovi na popravkama starih i dotrajalih krovova u iznosu od 295 hiljada KM u okviru programa hitnih intervencija na zgradama kolektivnog stanovanja, a kojim će biti obuhvaćene stambene zgrade u naseljima Dobrinja, Alipašino Polje, Aneks, Švrakino Selo, Staro Hrasno i Čengić Vila.

U julu 2020. godine Općina Novi Grad Sarajevo potpisala je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i hitnim popravkama krovova i fasada na objektima kolektivnog stanovanja u vrijednosti od 172.398 KM. Potpisivanjem pomenutog ugovora stekli su se uslovi da izvođač započne sa radova, a rok za izvošenje radova na sanacijama i popravci krovava i fasada je četiri mjeseca.

Za najurgentnije slučajeve izdvojimo svake godine dio sredstava, ove godine je to ukupno deset objekata, jedna fasada koja je zbog ratnih oštećenja u prilično dotrajalom stanju i devet krovova. Programom hitnih intervencija radit će se sanacija krovova devet stambenih zgrada i jedne fasade u Aerodromskom Naselju, na Dobrinji, Alipašinom Polju i Čengić Vili. U Aerodromskom Naselju krovovi će biti sanirani u ulici Omera Hajama broj 1, Vladimira Nazora broj 8, Trg zlatnih ljiljana broj 21, Rudija Alvadžara broj 9 i Akifa Šeremeta broj 13. U naselju Alipašino Polj,e u A, B i C fazi radit će se sanacija oštećenih krovova stambenih zgrada u ulici Trg solidarnosti broj 19, Trg ZAVNOBiH-a broj 6 i Trg Nezavisnosti broj 17. Sanirat će se krov u ulici Gradačačka broj 104 u naselju Čengić Vila. U Gandijevoj ulici broju 5, u naselju Dobrinja, bit će sanirana fasada koja je usljed ratnih dejstava pretrpjela velika oštećenja.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 21. juli 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!