U progresu

Utopljavanje objekata osnovnih škola

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Sve osnovne škole smo također planirali u narednom vremenskom periodu, da izvršimo utopljavanje i zamjenu vanjske stolarije (11 objekata)

Obrazloženje

U trećoj godini mandata načelnika općine zabilježene su intenzivne aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Ibrahim Hadžibajrić za novi.ba

Projekat utopljavanja Osnovne škole „Hamdija Kreševljaković“, u starogradskom naselju Vratnik, početkom novembra 2017. godine bio je u završnoj fazi. Završena je rekonstrukcija krova i utopljavanje fasade, a trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji sistema grijanja u školskom objektu. Utopljavanje OŠ „Hamdija Kreševljaković“ košta 227.795 KM, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS obezbijedilo 82.565 KM, Općina Stari Grad 69.420 KM, a UNDP 75.810 KM.

U okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ radi se utopljavanje objekta OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“. Radi se termoizolacija krova, zamjena kompletne stolarije, termoizolacija vanjskih zidova, te zamjena krovnog pokrivača, kao i mašinski radovi. Projekat je vrijedan 450.000 KM.

Izvode se građevinski i mašinski radovi na ‘utopljavanju’ vrtića Biseri, na Kovačima: radi se rekonstrukcija ravnog krova, ugradnja radijatorskih ventila sa termostatskom glavom i ugradnja visokoefikasne ventilacije sa rekuperacijom toplote. Utopljavanje je dio programa „Zeleni ekonomski razvoj“. Inače, kroz program „Zeleni ekonomski razvoj“ u Starom Gradu realizuju se tri projekta: zgrada Muzičke akademije, OŠ“Mula Mustafa Bašeskija i vrtić Biseri. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi 1,2 miliona konvertibilnih maraka, od čega je Općina Stari Grad osigurala 200.000 KM, a ostatak sredstava Vlada Švedske i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Završena je prva i nastavljena druga faza restauracije zgrade Muzičke akademije. Prva faza uključivala je uklanjanje nestabilnih dijelova fasade, te izradu novih elemenata po uzoru na zatečene oštećene na objektu, kao i restauraciju oštećene i nestabilne arhitektonske dekoracije.

U drugoj fazi radova planirana je zamjena krova, mašinskih instalacija, toplifikacija sjevernog dijela fasade i zamjena ostatka fasade, nova kotlovnica. Vrijednost svih radova iznosi oko 650.000 KM.

U OŠ „Saburina“ izvršeno je postavljanje novih prozora i unutarnjih vrata. Nova stolarija pruža bolje uslove za rad, naročito u zimskim mjesecima, te utiče na ugodniji boravak u samom objektu. Ovaj projekat koštao je oko 150.000 KM, od čega je Općina Stari Grad snosila troškove poreza u iznosu oko 25.000 KM, a radove je finansirala Ambasada Japana u BiH. U ovom objektu radi se rekonstrukcija i ostalih dijelova, te je tako završena rekonstrukcija i zamjena vodovodnih instalacija u školskim toaletima. Ova projekat finansira Ambasada Češke Republike iznosom od 19.000 KM. Ambasada Republike Poljske finansira radove na školskoj biblioteci i rekonstrukciju produženog boravka u vrijednosti od 40.000 KM. Prema informacijama iz škole, biblioteka je opremljena i preostalo je još opremanje produženog boravka. Ambasada Mađarske u BiH finansirat će radove sanacije vanjskih terasa. Općina Stari Grad je
već obezbijedila sve potrebne saglasnosti za izvođenje radova, a iz škole najavljuju izbor izvođača radova i nadaju se da bi i terase mogle biti urađene do kraja septembra. Ambasada Mađarske će za ove radove izdvojiti 40.000 KM.Podsjećamo, krajem marta u OŠ „Saburina“ ugrađen je najmoderniji sistem grijanja putem električnih panela, a projekat je finansirala Ambasada Slovačke Republike u BiH iznosom od oko 100.000 eura. Vrijednost svih radova u OŠ”Saburina” iznosi oko 450.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!