Analize

Općina Novi Grad Sarajevo Sarajevo: Četiri godine mandata načelnika Semira Efendića

Tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine, tada već aktuelni načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić predstavio je novi izborni program “Novi Grad 2020” za mandatni period 2016 – 2020. Iz pomenutog predizbornog programa Istinomjer je zabilježio 35 obećanja načelnika Semira Efendića od čega je zaključno sa četvrtom godinom mandata jedno obećanje ispunjeno, 19 obećanja je ispunjeno većim dijelom, po četiri obećanja su djelimično ispunjena ili ispunjena manjim dijelom, dok je sedam obećanja neispunjeno.

Jedino ispunjeno obećanje odnosi se na izgradnju sportske sale u Dobroševićima, a bitno je istaći da je ovo obećanje ispunjeno u toku druge godine mandata načelnika Efendića zvaničnim otvorenjem sale 18. oktobra 2018. godine.

Većina obećanja – njih 19, dobilo je ocjenu ispunjeno većim dijelom. Jedan dio pomenutih obećanja odnosi se na finansijsku pomoć Općine Novi Grad Sarajevo za različite svrhe, za šta je ova općina svake godine u toku ovog mandata izdvajala određena budžetska sredstva.

Tako Općina Novi Grad Sarajevo, u suradnji sa bankama, već nekoliko godina zaredom sufinansira kreditne kamatne stope za mlade koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, a nastavila je i realizaciju projekta podrške porodicama koje dobiju blizance, treće, četvrto i svako naredno dijete, koji je započela 2015. godine “s ciljem pružanja podrške natalitetu i osnaživanju porodice”. Također, ova općina već nekoliko godina organizuje program “Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca”.

U kontekstu obećanja za sanaciju krovova i fasada Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano je izdvajala sredstva u budžetima za finansiranje projekata sanacije fasada i krovova, a kao najznačajni projekat u toku ovog mandata započela je i okončana sanacija zgrade “Pancirka” na Dobrinji. Pored toga, Općina Novi Grad Sarajevo je tokom ovog mandatnog perioda poduzela niz aktivnosti u cilju realizacije obećanja “Uređenje urbanih cjelina Ali-Pašinog polja, Dobrinje, Saraj-polja, Olimpijskog polja, Otoke, Čengić vile“, kao što je uređenje zelenih površina, izgradnja novih i uređenje postojećih parking prostora, izgradnja i sanacija pješačkih staza, stepeništa i rukohvata itd.

Radilo se i na izgradnji i sanaciji igrališta, izgradnji javne rasvjete, izgradnji kanalizacione mreže (Švrakino Selo, Buča Potok, Boljakov Potok, Briješće), vodosnabdijevanju Naselja Heroja Sokolje i Zabrđa, saniranju i asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih cesta itd.

Kroz budžete ove općine osigurana su i sredstva za projekt izgradnje sportske dvorane uz školu “Umihana Čuvidina” u Boljakovom Potoku. Radovi su započeli tokom 2018. godine i teku planiranom dinamikom, a sudeći prema saopćenjima iz ov eopćine radovi bi uskoro trebali biti okončani čime će naselje Boljakov Potok dobiti prvu sportsku dvoranu sa pratećim sadržajima.

Djelimično ispunjena su četiri obećanja koja se odnose na nastavak izgradnje Memorijalnog kompleksa Žuč, na uređenje infrastrukture industrijskih zona, na sufinansiranje kredita za privredu te na ujednačavanje naknada svim porodiljama.

U oktobru 2019. godine Općina Novi Grad Sarajevo je započela izgradnju sportskog strelišta na brdu Žuč nakon što je “ranije izgradila Dom oslobodilaca, odakle se pruža jedinstven pogled na grad, otkupila zemljište i uredila lokalitet Golog brda za održavanje manifestacije povodom Dana odbrane Općine Novi Grad”.

Osim subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području ove općine, sufinansiranja obuke nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, sufinansiranja obuke i opreme radi zapošljavanja, u junu 2020. godine su u zgradi Općine Novi Grad potpisani ugovori sa jedanaest novih obrtnika, početnika u biznisu, kojima će sredstvima iz budžeta Općine biti sufinansirani troškovi poslovanja u periodu od dvije godine.

U Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu, između ostalog izdvojena su i sredstva u iznosu od 330.000 KM za pomoć porodiljama sa područja ove općine koje nisu zaposlene, a primaju znatno manju porodiljsku naknadu od onih koje su u radnom odnosu. Općina Novi Grad Sarajevo nastavila je istu praksu i tokom 2018. i 2019. godine, a u Budžetu za 2020. godinu za pomoć nezaposlenim porodiljama ova općina je izdvojila 330.000 KM.

Četiri obećanja koja su ispunjena manjim dijelom odnose se na saradnju sa dijasporom, izgradnja novih hotelskih i smještajnih kapaciteta, promociju turizama te na izgradnju gradskog autoputa. Tokom posljednje četiri godine mandata provodile su se određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija ovih obećanja, no pomenute aktivnosti zanemarive su za ciljeve datih obećanja s obzirom na činjenicu da nije ostvaren veći pomak u ispunjenu obećanog.

Sedam obećanja, za koja od početka ovog mandata do danas Istinomjer nije pronašao informacije o planiranim i provedenim aktivnostima, dobilo je ocjenu neispunjeno. Pomenuta obećanja se odnose na početak aktivnosti na izgradnji XI transferzale od Nedžarića prema Dobrinji, izgradnju dijela XII transferzale od spoja sa A-transferzalom kod Međunarodnog Aerodroma Sarajevo do Stupske petlje, izgradnju prečistača u Reljevu, nastavak izgradnje Južne longitudinale kroz Općinu Novi Grad, restauraciju ljetnih kuća Merhemića i Žiga, te na otvaranje ratnog tunela D-B iz pravca Dobrinje.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!