Neispunjeno

Izgradnja prečistača u Reljevu (Dobroševići, Reljevo, Zabrđe, Naselje Heroja Sokolje)

Opštine: Novi Grad Sarajevo

U naseljima Dobroševići, Reljevo, Zabrđe i Naselju Heroja Sokolje skoro cijeli sistem odvodnje čine improvizirani mješoviti kanali kojima se oborinske i otpadne vode usmjeravaju prema vodotocima Lepenica, Bosna i Miljacka. Problem sa ovim naseljima je što gravitaciono ne pripadaju kolektorima i prečistaču u Butilama, zbog čega je neophodno započeti sa aktivnostima na izgradnji još jednog prečistača koji je, prema Prostornom planu Kantona Sarajevo, planiran u zoni Reljeva. Veliki broj općina i gradova u BiH je za ovakve projekte osigurao sredstva iz grantova i kredita europskih finansijskih institucija. Međutim, budući da u Kantonu Sarajevo takve aktivnosti moraju ići preko JKP Vodovod i kanalizacija, mi ćemo kao lokalna zajednica zahtijevati da se krene sa projektovanjem, osiguranjem sredstava i izgradnjom prečistača u reljevu, koji će omogućiti da se započne izgradnja separatne kanalizacione mreže u naseljima koja gravitiraju ovom budućem prečistaču.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 dato obećanje nije ispunjeno.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Tokom mandatnog perioda nije bilo moguće pronaći više informacija o aktivnostima kada je su u pitanju realizacija ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!