Ispunjeno većim dijelom

Uređenje urbanih cjelina Ali-Pašinog polja, Dobrinje, Saraj-polja, Olimpijskog polja, Otoke, Čengić vile

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Problem koji otežava normalno funkcioniranje velikih urbanih naselja je saobraćaj u mirovanju. To je potrebno rješavati izgradnjom dodatnih parking površina, fizičkom blokadom pješačkih zona i njihovim novim uređivanjem, popločavanjem i sanacijom, uređenjem zelenih površina u naseljima, obogaćivanjem dodatnom hortikulturom, cvijećem, sadnicama, prostorima za odmor i dječijim igralištima.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

U januaru 2017. godine javnost je obavještena da je Općina Novi Grad Sarajevo za “izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javne rasvjete na 61 lokaciji u 17 mjesnih zajednica iz budžeta za 2016. godinu izdvojila 100.000 KM”. Iz Općine su naveli da je ulična rasvjeta urađena “u naseljima Staro Hrasno, Švrakino Selo, Dobrinja, Aneks, Saraj-Polje, Buča i Boljakov Potok, Briješće, Naselje heroja Sokolje, Zabrđe, Dobroševići i Reljevo”, a više informacija moguće je pronaći na ovom linku.

Sredinom septembra 2017. godine počeli su i radovi na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, stepeništa i rukohvata za koje je izdvojeno 90.000 KM. Pored radova koji su planirani, iz Općine su naveli i u kojim naseljima je došlo do okončanja radova pa je tako u “Prijedorskoj ulici na Aneksu završena izgradnja stepeništa sa rukohvatom, obnovljeno je i veliko stepenište koje povezuje A fazu Alipašinog Polja sa B fazom, kao i staro oronulo stepenište u ulici Šerifa Loje, prema ulici Feriza Tumbula na području mjesnih zajednica Buća Potok i Dolac, koje je u potpunosti obnovljeno zajedno sa rukohvatom”.

U novembru 2017. godine Općina Novi Grad Sarajevo je realizirala projekat izgradnje pristupnih rampi za invalide. Iz Općine su naveli da je “šest rampi izgrađeno u naseljima Mojmilo, Alipašino Polje i Otoka”. Sanirana je i staza na postojećem stepeništu iz Terebinjske ulice prema Osnovnoj školi  “Avdo Smailović” u Buća Potoku, gdje je izgrađena kosa rampa za osobe koje se kreću u kolicima.

U 2018. godini javnost je obavještena da je budžetom Općine osigurano 180.000 KM za novu fazu  izgradnje, rekonstrukcije i sanacije javne rasvjete u 17 mjesnih zajednica, odnosno na 32 lokacije na području ove Općine. Pored toga, tokom 2018. godine izvodili su se i radovi na rekonstrukciji i sanaciji ulica i lokalnih puteva u trinaest ulica na području mjesnih zajednica “Čengić Vila”, “Staro Hrasno”, “Aneks”, “Švrakino Selo III”, “Švrakino Selo II”, Alipašino Polje A-1, Alipašino Polje B-1 i B-2“„ ”Saraj Polje2, “Dobrinja A”, “Alipašin Most-2”, i “Dobroševići”.

Za rješavanje problema nedostatka parking prostora u urbanim naseljima, Općina je izdvojila oko 252 hiljada KM,  pa su tokom 2018. godine izgrađeni parkinzi u naseljima Aneks i Alipašino polje

I tokom 2018. godine nastavljeni su radovi na izgradnji i sanaciji pjašačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvata “čime će se omogućiti lakša i brža pješačka komunikacija za građane, a posebno za djecu, jer će u velikoj mjeri biti skraćen put do škole, vrtića, trolejbuskih i autobuskih stajališta” naveli su tada iz Općine Novi Grad.

Općina Novi Grad vršila je mnogobrojne aktivnosti i tokom 2019. godine, pa su u martu 2019. godine započeli radovi na sanaciji i rekonstrukciji dječijih igrališta u naseljima Mojmilo i Dobrinja, a početkom aprila u naselju Dobrinja 5, u ulici Trg grada Prato započeli su radovi na na izgradnji parkinga sa oko 90 mjesta za parkiranje.

U aprilu se radilo i na čišćenju korita Dobrinje, a iz Općine su naveli da su “iz riječnog korita izvučene velike količine nanosa i smeća i odvezene na odlagalište otpada, a uklonjeni su i panjevi stabala koja su u ranijem periodu podsječena”. Uz pomenute radove, radilo se i na “uređenju zelenog pojasa uz riječno korito, gdje se vrši košenje i uklanjanje trave, te čišćenje otpadaka koje nesavjesni građani ostavljaju iza sebe”.

U septembru 2019. godine započeli su radovi na projektu obnove i modernizacije rasvjete na parkinzima sa područja ove općine. Iz Općine su naveli da će “potpuno nova rasvjeta u ovoj godini biti postavljena na 26 velikih parkinga za šta je iz općinskog budžeta osigurano 335.000 KM, dok je u narednoj godini planirana zamjena rasvjete i na preostalim parkinzima”. Pored toga, ova općina od septembra 2019. godine radi i na sanaciji 58 parkinga u novogradskim naseljima.

U sklopu radova sanirat će se oštećenja i udarne rupe na parkinzima, zatim nivelisanje šahtova i šibera, kao i čišćenje i uklanjanje otpadaka. Nakon toga, na svim parkinzima bit će postavljena nova plastična horizontalna signalizacija kojom će se označiti mjesta za parkiranje i smjerovi kretanja vozila, čime će se uvesti više reda na parkinzima.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 10. septembar 2019.

Krajem septembra 2019. godine Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo dalo je saglasnost za izgradnju parkinga sa oko 120 mjesta u ulici Bajrama Zenunija u naselju Alipašino Polje. 

U oktobru 2019. godine Općina Novi Grad Sarajevo započela je uređenje arheološkog parka u kojem se nalaze dva srednjovjekovna stećka u blizini zgrade Općine, a iz Općine su naveli da se “projekat realizira radi promocije kulturno – historijskog nasljeđa i zaštite stećaka od dalje devastacije, te upoznavanja šire javnosti o postojanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na području Općine Novi Grad Sarajevo”.

Kao i prethodnih godina Općina Novi Grad iz budžeta je izdvojila više od 180.000 KM za izgradnju i sanaciju pješačkih staza, stepeništa i rukohvata, te ugradnju izdignutih ivičnjaka na 28 lokacija širom općine. 

U C fazi Alipašinog Polja završeni su radovi na sanaciji i izgradnji pješačke staze pored Bosanske džamije. Staza koju svakodnevno koristi veliki broj građana bila je u jako lošem stanju, što je zahtijevalo njenu temeljitu rekonstrukciju, uklanjanje postojeće, ugradnju novog tampona i asfaltiranje staze dužine od oko 160 metara, kao i postavljanje ivičnjaka. Sanirane su i oštećene ploče na Trgu Nezavisnosti od broja 1 do broja 9. Na spoju ulica Geteova i Bosanska saniran je trotoar, a ugrađeni su i izdignuti ivičnjaci, kako bi se spriječilo parkiranje vozila. Radovi su izvedeni i u naseljima Dobrinja i Saraje Polje. Stepenište i pješačka staza izgrađeni su od parkinga prema ulici Salke Nezečića broj 4. Urađena je i rekonstrukcija oštećenog trotoara u ulici Ramiza Salčina, u blizini škole za slijepu i slabovidnu djecu, na Saraj Polju, a u toku je postavljanje rukohvata za lakše i sigurnije kretanje učenika te škole.  Izgrađeno je stepenište iz ulice Kasima Hadžića kod broja 37 prema ulici Rafaela Gaona, kao i stepenište iz ulice Adema Buče, od autobuskog stajališta Vitkovac, prema ulici Omera Kovača. Pored toga postavljeni su i rukohvati u ulici Bužimska do spoja sa Tuzlanskom ulicom, kao i na ranije izgrađenom stepeništu u Tuzlanskoj ulici, i u gornjem dijelu u ulici Kasima Hadžića do broja 54.  

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 14. novembar 2019.

Tokom 2020. godine Općina Novi Grad provodila je različite aktivnosti u cilju realizacije pomenutog obećanja od sanacije pješačkog mosta na lokalitetu Otoka Meander, poduzete su i aktivnosti za uspostavljanje nove javne rasvjete na 40 parkinga u Novom Gradu i trgovima u A fazi Alipašinog Polja do novih parking mjesta ispred apoteke u ulici Adema Buće.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!