Ispunjeno većim dijelom

Izgradnja sportskih igrališta

Opštine: Novi Grad Sarajevo

(…) a otkupljeno je zemljište za izgradnju igrališta u Bojniku i u ulici Hekim Oglu Ali-Paše u Boljakovom potoku. U narednom preriodu, pored izgradnje dva igrališta za koje je već otkupljeno zemljište, planiramo pronalaziti adekvatne lokacije za izgradnju igrališta u naseljima kojima ona nedostaju, a sigurno je da u velikoj mjeri utječu na kvalitet života lokalnog stanovništva, posebno mladih.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Tokom 2017. godine Općina Novi Grad Sarajevo je obnovila i/ili izgradila nekoliko sportskih igrališta, pa su tako u naseljima Dobrinja i Alipašino Polje izgrađena dva dječija igrališta čiju su izgradnju finansirali Općina Novi Grad Sarajevo i Grad Sarajevo zajedno u iznosu od 80.000 KM. Igralište koje je ova općina izgradila u naselju Alipšaino Polje prilagođeno je djeci sa poteškoćama u razvoju, a nalazi se u neposrednoj blizini Servisnog centra za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu”.

Specifičnost samog igrališta je u tome što je jedan dio sadržaja prilagođen djeci sa poteškoćama u razvoju, kao i djeci koja stanuju u neposrednoj blizini, a planirano je da u narednom periodu bude i ograđeno.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, 15. juni 2017.

Pored toga, Općina je obnovila i dječje igralište u podnožju Parka šume Mojmilo u augustu 2017. godine.

Aktivnosti obnove i izgradnje dječijih igrališta na području Općine Novi Grad Sarajevo nastavljene su i tokom 2018. godine. S tim u vezi, u martu 2018. godine u  naselju Buča Potok, u rekreativnom centru “Srce”, Općina je izdvojila 50.000 KM za zamjenu stare i dotrajale trave za novu na fudbalskom terenu u ovom centru. I sportsko igralište u naselju Boljakov Potok završeno je u maju 2018. godine, a njegova izgradnja koštala je 158.000 KM. U junu je u Centru “Safet Zajko” otvoreno još jedno dječje igralište namijenjeno djeci od sedam do 12 godina. Tokom 2018. godine obnovljeno je i dječje igralište u sklopu vrtića “Dječji grad”, u naselju Mojmilo,  čija je rekonstrukcija, kako navode iz ove Općine, koštala 50.000 KM. 

U 2019. godini Centar “Safet Zajko” dobio je adrenalinski park, a  izgrađena je i atletska sala čija je ukupna rekonstrukcija iznosila 150.000 KM. U novembru su iz Općine Novi Grad Sarajevo saopćili da će ovaj Centar uskoro dobiti još “jedan stadion sa umjetnom travom, svlačionicama i tribinama, dimenzija 70 puta 40”.

U aprilu 2019. godine otvoreno je prvo sportsko igralište u MZ “Dobroševići” koje u svom sklopu sadrži teren za košarku i mali nogomet. Nova igrališta izgrađena su i u naseljima Mojmilo i Švrakino.

Iz Općine je, u avgustu 2019. godine, saopćeno da će u narednom periodu uslijediti rekonstrukcija i izgradnja osam sportskih igrališta u ulici Antuna Branka Šimića na području MZ “Staro Hrasno“, u ulici Nerkeza Smailagića u B fazi Alipašinog Polja, zatim igrališta u ulici Grada Kalgarija u MZ “Dobrinja d”, Trg Sabora Bosanskog u MZ “Dobrinja b”, Nurije Pozderca u MZ “Dobrinja c”, kao i igrališta u ulici Salke Lagundžije u MZ “Dobrinja d”. Na sportskim igralištima u ulici Bosanskih kraljeva u Švrakinom Selu, Hekim Oglu Ali-paše u mjesnoj zajednici „Ali-pašin Most 1“ bit će sanirana oštećena ograda.

Sredinom decembra 2019. godine iz Općine Novi Grad saopćili su da je “završena rekonstrukcija i obnova osam sportskih igrališta na području općine Novi Grad, za koje je iz općinskog budžeta izdvojeno oko 150.000 KM”.

Radnici KJKP „Rad“ zamijenili su dotrajale ivičnjake, uklonili stare asfaltne plohe, koševe i golove. Nakon što su asfaltirane sportske plohe završeno je i iscrtavanje sportskih terena, postavljeni su koševi i golovi i ostali mobilijar, kao i nove klupe i korpe za otpatke. Novi koševi postavljeni su na igralištima u ulici Trg Sabora bosanskog, Salke Lagumdžije na Dobrinji dok su na igralištima u ulicama Nerkeza Smailagića u B fazi Alipašinog Polja i Grada Kalgarija na Dobrinji, osim koševa zamijenjeni i golovi. Na igralištima u ulici Antuna Branka Šimića u Starom Hrasnom i Nurije Pozderca u MZ „Dobrinja C“ postojeći koševi su sanirani, dok su na igralištima, u ulici Bosanskih kraljeva u Švrakinom Selu i Hekim Oglu Ali-paše u mjesnoj zajednici „Ali-pašin Most 1“ sanirane oštećene ograde.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 19. decembar 2019.

U februaru 2020. godine, Općina Novi Grad Sarajevo je, u sklopu projekta uvođenja nove rasvjete na širem području ove općine, između ostalog osvijetlila i određen broj dječijih i sportskih igrališta. U februaru je sanirano i sportsko igralište na Teheranskom trgu, te je najavljena i izgradnja novog igrališta u u ulici Bajrama Zenunija na Alipašinom Polju.

U martu su počeli radovi na obnovi igrališta u Gradačačkoj ulici, a Općina je za ove radove izdvojila oko 20 hiljada KM. Radovi su okončani u maju 2020. godine.

Da se prvode kraju radovi na izgradnji drugog fudbalskog stadiona sa umjetnom travom, tribinama i svlačionicama u kompleksu Centra za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”, javnost je obaviještena 12. marta 2020. godine.

Stadion dimenzija 70 puta 40, namijenjen je za održavanje fudbalskih utakmica za mlađe selekcije – U13, moći će se koristiti kao tri manja fudbalska terena. Već su postavljeni reflektori i umjetna trava, iscrtani tereni, a u toku je postavljanje golova i uređenje pristupnih staza i stepeništa, kao i završni radovi na uređenju svlačionica i toaleta u obližnjem objektu. Za izgradnju stadiona i rekonstrukciju objekta za potrebe izgradnje svlačionica i toaleta iz budžeta Općine Novi Grad izdvojeno je 750.000 KM.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 12. mart 2020.

U aprilu su završeni radovi na rekonstrukciji i izgradnji dječijeg igrališta u ulici Bajrama Zenunija u naselju Alipašino Polje.

U sklopu rekonstrukcije, izvršena je zamjena oštećene opreme i podloge novom, ali i popravka pojedinih sadržaja, te osvježenje molersko farbarskim zahvatima. Ovim radovima igralište je dobilo sasvim drugačiji izgled i čini jednu cjelinu uokvirenu panelnom LEGI ogradom. Svaki dio postojeće opreme izdvojen je posebno, u vidu  „ostrva“ uokvirenih ivičnjacima sa zaštitnom gumenom podlogom.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 22. april 2020.

Tokom aprila je na području mjesne zajednice “Dobrinja A” u ulici Šefika Dorića započela rekonstrukcija sportskog igrališta, a radovi koji su uključivali postavljanje novog mobilijara, zaštitne ograde, klupa i kanti za otpad okončani su sredinom maja.

Uz građevinske radove koji su izvedeni na sportskoj plohi, postavljen je novi mobilijar, golovi, tabla za košarku, klupe za sjedenje i korpe za otpatke. Igralište je dobilo i multifunkcionalnu podlogu, u svijetlo plavoj i žutoj boji, što mu daje poseban izgled, a cijeli prostor je ograđen. Ovim radovima sportski teren poprimio je sasvim novi izgled i čini jednu cjelinu podijeljenu u dvije zone, od kojih je jedna predviđena za košarku, a druga za mali nogomet. Za navedene radove iz općinskog budžeta za 2019. godinu izdvojeno oko 106.000 KM.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 19. maj 2020.

U maju su okončani i radovi na izgradnji sportskog igrališta u sklopu “Park šuma Mojmilo”, u naselju Švrakino selo. Kada su krajem januara 2020. godine počeli su radovi na izgradnji prvog sportskog igrališta u sklopu “Park šuma Mojmilo”, a koje se nalazi u mjesnoj zajednici “Švrakino Selo – 2”, iz ove općine su istakli da je to mjesna zajednica u “kojoj gravitira 14 ulica sa velikim brojem djece i omladine, koja do sada nisu imala prostor na kojem će igrati lopte”.

Radovi su počeli prije nekoliko dana, a izvodi ih građevinska firma “Mibral”. Trenutno se vrše zemljani radovi, iskopi i odvoz zemlje, nakon čega slijedi izrada temelja. Obzirom da se radi o padinskom terenu, cijela konfiguracija zidova i horizontalnih ploha, radit će se od armiranog betona, nakon čega će se pristupiti izgradnji i asfaltiranju univerzalne plohe, te postavljanju ograde oko igrališta. Igralište će imati dva ulaza, iz ulice Ramiza Turkušića sa sjeverne strane, a sa južne strane će biti povezano sa platoom eko – kuće. Njegovom izgradnjom će se osigurati još jedno mjesto za sport i rekreaciju, kako stanovnicima ovog dijela Novog Grada, tako i posjetiocima Parka šuma Mojmilo. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 299. 000 KM.

Saopćenje, 29. januar 2020.

O dinamici radova javnost je obaviještena u aprilu kada su iz Općine Novi Grad Sarajevo istakli da su “pri kraju su radovi na izgradnji sportskog igrališta kod Eko-kuće u “Parku šume Mojmilo”, nakon čega je uslijedilo iscrtavanje terena. U sedmičnoj emisiji “Info Novi Grad”, 9. maja, iz ove općine su istakli da će na ovom sportskom igralištu posjetioci imati priliku da igraju mali fudbal, košarku i odbojku, a nekoliko dana kasnije postavljena je i zaštitna ograda čime su radovi na izgradnji ovog sportskog igrališta privedeni kraju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!