Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za obnovu Stare željezničke stanice Bistrik stvoreni su prvi uslovi za obnovu ovog nacionalnog spomenika. Obnovu ovog objekta, koji je 2006. godine proglašen nacionalnim spomenikom, gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka obećao je još 2017. godine, no do obnove nije … Više »


Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da teku planiranom dinamikom. Projekt izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini, koji je od velikog značaja za Grad Goražde, konačno bi mogao riješiti problem urušavanja obaloutvrde koji … Više »


U toku su radovi na modernizaciji parking prostora u Općini Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo započela je sa realizacijom projekta kojim bi se mogao riješiti problem loše ili nikako osvijetljenih parking prostora na području ove općine koji je već dugi niz godina zadavao mnoge probleme građanima. Kada je u decembru 2018. godine usvojen Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2019. godinu saopćeno je da će “značajna … Više »


Okončana rekonstrukcija ulice Kralja Tvrtka

Članovi Savjeta MZ “Marijin Dvor” su na sastanku održanom u martu 2019. godine sa načelnikom Općine Centar, Nedžadom Ajnadžićem predložili sanaciju ulice Kralja Tvrtka kao jedan od “prioritetnih projekata za realizaciju tokom ove budžetske godine”. Krajem juna 2019. godine javnost je obavještena da Općina Centar nastavlja sa “značajnim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu” te da će … Više »


Vitez bi naredne godine konačno mogao dobiti most na rijeci Lašvi

Kada je tokom prošle godine najavljeno da će se Općina Vitez pretvoriti “u veliko gradilište”, kao jedan od najznačajnijih projekata izdvojena je izgradnja mosta na rijeci Lašvi na koji se čeka skoro 40 godina. Izgradnjom pomenutog mosta povezao bi se urbani dio Općine Vitez sa Poslovnim centrom 96, a prema riječima načelnika Općine Vitez, Tomislava … Više »


Započeli radovi na sanaciji zgrada u goraždanskom naselju Vitkovići

Dugogodišnji problem prokišnjavanja potkrovnih stanova u goraždanskom naselju Vitkovići mogao bi uskoro biti riješen s obzirom da su radovi na sanaciji zgrada započeli početkom oktobra ove godine. U julu 2019. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović potpisao je, kako je navedeno, “dva veoma važna ugovora” sa firmom Kaya Company d.o.o. koja je izvođač radova na planiranim … Više »


Naselje Šargovac dobilo novu saobraćajnicu

U okviru investicionog ciklusa “Banja Luka se gradi” u martu 2019. godine započela je izgradnja saobraćajnice kroz naselje Šargovac čija je vrijednost radova oko milion KM. Raspisivanje javnog tendera, kao i početak radova na izgradnji saobraćajnice kroz naselje Šargovac, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić najavljivao je do kraja 2018. godine. U oktobru 2018. godine raspisan je … Više »


Uskoro “Park mira” na mjestu devastiranog dječijeg igrališta

U toku su radovi na izgradnji velikog dječijeg igrališta simboličnog naziva “Park mira” na Darivi, u Aleji ambasadora čiju je izgradnju Općina Stari Grad najavila krajem prošle godine. Ovaj projekat koji implementira UNDP u BiH, Općina Stari Grad Sarajevo i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja finansirat će Ambasada Švedske u BiH sa oko … Više »


Započeli radovi na sanaciji krova Gradske dvorane u Goraždu

Dugogodišnji problem prokišnjavanja Gradske dvorane u Goraždu mogao bi konačno biti riješen s obzirom da su radovi na sanaciji krova pomenute dvorane započeli početkom oktobra 2019. godine. U julu 2019. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović potpisao je, kako je navedeno, “dva veoma važna ugovora” sa firmom Kaya Company d.o.o. koja je izvođač radova na planiranim … Više »


Vrtić “Bajka” dobit će novo dječje igralište?

Na prostoru ispred vrtića “Bajka” u Logavinoj ulici u Općini Stari Grad, koji je već duže vremena zapušten, 24. septembra 2019. godine najavljena je izgradnja dječjeg igrališta koja bi trebala započeti idući mjesec.  S tim u vezi, u septembru 2018. godine Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad pripremio je projekat o izgradnji igrališta koji … Više »