Ispunjeno manjim dijelom

Saradnja sa dijasporom

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Obzirom da je bosanskohercegovačka dijaspora najveći pojedinačni investitor u BiH (cca. 4 milijarde KM godišnje), u okviru Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj već je uspostavljena komunikacija s mnogim udruženjima koja predstavljaju bh. iseljenike. S tim u vezi i novootvoreni Centar za razvoj biznisa u prizemlju zgrade Općine bit će mjesto za prvi (direktni) kontakt i imat će ulogu da sve dobre poslovne i druge ideje bh. građana koji žive van države podrži i prati u njihovoj realizaciji na području naše općine. Za one koji u BiH dolaze avionom, naša lokalna zajednica je prva s kojom se susreću. Ta prednost, kao i druge pogodnosti Novog Grada, bit će značajnije iskorištene u narednom periodu.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Općina Novi Grad Sarajevo je 2016. godine pokrenula aktivnosti na razvijanju programa aktivne saradnje sa dijasporom Bosne i Hercegovine, “sa ciljem zajedničkog djelovanja na jačanju poslovne mreže saradnje, zatim unapređenju ljudskog potencijala, te promociji i informisanju u svrhu stvaranja boljih uslova za rad i poslovanje na lokalnom i širem nivou”.

Općina se uključila u “aktivnost javnih konsultacija tokom izrade Politike za saradnju sa iseljeništvom iz BiH, zatim uspostavila je određene kontakte sa organizacijama koje okupljaju iseljeništvo izvan granica naše države, u okviru Centra za razvoj biznisa Općine, službeno je uspostavljena i info tačka za iseljeništvo, a saradnja sa bh. iseljeništvom utvrđena je i kroz mjere Strategije razvoja Općine”.

Iz općine su tada naveli da će “Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj biti u ime Općine Novi Grad Sarajevo koordinator za saradnju sa iseljeništvom putem info tačke u okviru Centra za razvoj biznisa Općine”.

Krajem novembra 2017. godine Općina Novi Grad Sarajevo potpisala je Memorandum o saradnji sa bh. iseljeništvom čime je postala jedina lokalna zajednica iz Kantona Sarajevo koja je potpisnica ovog Memoranduma. Potpisivanje je upriličeno 20. novembra, u prostorijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH , gdje su Memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva potpisali predstavnici 28 gradova i općina u BiH.

Cilj potpisivanja Memoranduma sa lokalnim zajednicama jeste jačanje njihovih kapaciteta i razvijanje lokalnih projekata koji će biti usmjereni na uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj. Uz pomoć partnera, prije svega Vlade Švajcarske koja je obezbijedila sredstva za realizaciju projekta “Dijaspora za razvoj”, u jačanje novih kapaciteta lokalnih zajednica bit će utrošeno oko 1,3 miliona KM, a milion KM bit će na raspolaganju lokalnim zajednicama za njihove inicijative za saradnju sa iseljeništvom. Na ovaj način ostvaruje se trajna saradnja sa lokalnim zajednicama, a lokalne zajednice, potpisnice Memoranduma, će činiti mrežu koordinatora iz lokalnih zajednica koji će biti zaduženi za saradnju sa iseljeništvom i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, a umrežena će biti i mapirana dijaspora.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 24.11.2017.

Tokom 2018., 2019. i 2020. godine nisu zabilježene nove aktivnosti po ovom pitanju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!