Analize

Šampioni Istinomjera u 2018. godini

Tokom 2018. godine Istinomjer je ocijenio 615 izjava i istupa 225 političkih i javnih zvaničnika/ca na svim nivoima vlasti, od lokalnog do državnog, u pogledu istinitosti, dosljednosti ili ispunjenosti datog obećanja.

Najviše ocjena kada se govori o istinitosti iznešenih tvrdnji skupio je bivši predsjednik RS i sadašnji predsjednik Predsjedništva BiH, Milorad Dodik i to njih 25. Dodikove izjave u ovoj kategoriji 23 puta su ocijenjene kao neistinite, te po jednom kao istinite i poluistinite. Dodik je neistine između ostalog izgovarao u vezi sa cijenama goriva, Ustavnim uređenjem BiH, nadležnostima RS-a, NATO integracijama, sankcijama SAD-a i drugim temama.

U kategoriji istinitosti, Dodika prate Dragan Čović sa devet neistinitih izjava, bivša premijerka i sadašnja predsjednica RS, Željka Cvijanović sa osam, te federalni premijer Fadil Novalić i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sa po šest izjava koje su ocijenjene kao neistinite.

Neistine Dragana Čovića odnosile su se na legitimnost predstavljanja Hrvatskog naroda u BiH, izmjene Izbornog zakona BiH, ali i o sticanju kandidatskog statusa, dok je Željka Cvijanović neistine izgovarala između ostalog i u pogledu dijaloga sa socijalnim partnerima, broju zaposlenih u RS, kao i o procentima povećanja penzija u RS tokom njenog mandata na mjestu premijerke ovog entiteta.

Izjave Denisa Zvizdića koje su ocijenjene kao neistinite su one o ispunjenosti uslova za aktivaciju MAP-a za članstvo u NATO savezu, rastu ekonomskih pokazatelja, broju nerealiziranih mjera iz Reformske agende za BiH i druge. Neistine u vezi sa realizacijom Reformske agende izgovarao je i premijer FBiH Fadil Novalić, a osim toga kao neistinite Istinomjer je ocijenio i njegove izjave o dugu Fonda PIO, ali i o zaduženjima Vlade FBiH putem emisije trezorskih zapisa.

Sa druge strane, četiri izjave bivšeg člana Predsjedništva BiH, Mladena Ivanića ocijenjene su kao istinite, dok je ministar vanjske trgovine Mirko Šarović istom ocjenom ocjenjen tri puta.

Ivanić je istinite tvrdnje iznosio u pogledu pravila za proizvodnju naoružanja u BiH, davanja saglasnosti za imenovanje stranih sudija, ali i učešćem OS BiH na proslavi 9. januara, dok je Mirko Šarović ocjenu istinito između ostalog dobio i za tvrdnju da Kosovo uvođenjem carina za BiH i Srbiju krši CEFTA sporazum, kao i za tvrdnju da Milorad Dodik na funkciji člana Predsjedništva BiH nema ovlasti da smjenjuje kadrove u državnoj izvršnoj vlasti.

I u pogledu dosljednosti izjava također prednjači Milorad Dodik, čiji su istupi i potezi 18 puta ocijenjeni kao nedosljedni i tri puta kao dosljedni. Dragan Čović slijedi i u ovoj kategoriji sa 11 nedosljednih i tri dosljedne izjave, dok su po četiri nedosljednosti skupili i Bakir Izetbegović i Fadil Novalić koji je i četiri puta ocijenjen kao dosljedan.

Dodik je nedosljedan bio u pogledu članstva BiH u NATO savezu, poticaja za poljoprivrednike u RS, ali i u pogledu isticanja zastave RS u zgradi Predsjedništva BiH, nakon Općih izbora 2018. Dragan Čović je ocjene nedosljedno između ostalog dobijao za svoje stavove o izmjenama Izbornog zakona, održavanju izbora u Mostaru, kao i o „položaju Hrvata“ u FBiH.

Najviše neispunjenih obećanja u 2018. godini na portalu Istinomjer imao je Denis Zvizdić, njih 10. Neispunjena obećanja odnosila su se i na usvajanje Strategije reforme javne uprave, (ne)povećanje plata u javnom sektoru, rokove za slanje odgovora na Upitnik EK, rješavanje problema smještaja migranata, te druge teme.

Fadil Novalić nije ispunio osam datih obećanja o kojima je pisao Istinomjer, a slijede ga Neđo Trninić sa šest i bivši ministar obrazovanja KS, Elvir Kazazović sa pet neispunjenih obećanja.

Novalić nije ispunio obećanje o mogućnosti registracije obrta u FBiH za sedam dana, uvođenju jednošalterskog sistema poslovanja, usvajanju Zakona o stečaju FBiH i druga. Neispunjena obećanja Neđe Trninića odnosila su se na obezbjeđivanje sredstava za restruktuiranje Željeznica RS, izgradnji aerodroma u Trebinju, naplatnim kućicama na autoputu, dok Kazazović između ostalog nije ispunio obećanja o uvođenju elektronskih dnevnika u škole od tekuće školske godine, ali i o usvajanju Zakona o udžbenicima KS do početka školske 2018/2019. godine.

Među brojnim izjavama javnih zvaničnika/ca u BiH, i prošle godine je bilo onih koje se nisu mogle ocijeniti nijednom od gore navedenih ocjena, te su završile u rubrici “Nevjerovatno ali Istinomjer”.

Tokom 2018. godine Istinomjer se ovakvim izjavama bavio čak 60 puta, a među njima su se našle i izjava Bakira Izetbegovića da je “za jednog predsjednika siromašan čovjek”, objašnjenje Fadila Novalića da su partizani bili na “putu borbe protiv antifašizma”, dato prilikom otvaranja obnovljenog partizanskog groblja u Mostaru, stav Marija Karamatića da se „zalaže za legaliziranje narkotika i uvođenje akciza na njih”, kao i izjava Dušanke Majkić da je “rođeni parlamentarac”.

Na kraju se može zaključiti da su i u 2018. godini gotovo isti akteri kao i u prethodnoj godini, nastavili sa neodgovornim odnosom prema onome što tvrde, rade i obećavaju, a najviše prema građanima i građankama koji su ih izabrali.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!