Neistina

Novalić ponovo o procentima

Premijer FBiH, Fadil Novalić osvrnuo se u intervjuu koji je dao za Oslobođenje i na izvještaj CCI-a pod nazivom “Stanje nacije”, koji daje pregled ispunjenosti mjera iz Akcionog plana za provedbu reformske agende na svim nivoima vlasti u BiH.

Moram istaći da ja lično cijenim rad CCI-ja i mislim da su solidan korektiv društva, s tim da ponovo prave greške korištenjem metoda analiza koje ne mogu dati kvalitativne rezultate, nego se više bave kvantitativnim rezultatima. Moramo znati da od 61 mjere unutar Reformske agente, imamo 17 mjera koje su u kontinuiranom procesu koji ima početak, ali nema kraj, tako tih 17 mjera CCI ne računa kao završene. Kao primjer, jedna od tih mjera je suradnja policijskih agencija sa Interpolom na aktivnostima sprečavanja terorizma. Tako da, ako uključimo i ovih 17 mjera, onda dobijamo 67 posto provođenja mjera.”

Fadil Novalić, 29.03.2018.

Prema posljednjem izvještaju koji je CCI objavio prije nekoliko dana, procenat ispunjenosti mjera iz reformske agende za FBiH je bio 46%, što je mnogo manje u odnosu na procenat ispunjenosti mjera na nivou RS (71%) i Vijeća ministara BiH (64%).

Premijer Novalić u svojoj izjavi tvrdi da akcioni plan na nivou FBiH sadrži 17 mjera koje se kontinuirano provode, no u akcionom planu koji je objavljen na zvaničnoj stranici Vlade FBiH je samo 12 takvih mjera pored kojih kao okvirni vremenski rok stoji “kontinuirano”, a dvije od njih se odnose na provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015 – 2019. godine.

Osim toga, ni sve te mjere se ne provode. Kako navodi posljednji izvještaj CCI-a, provodi se 8 od tih 12 mjera i one su:

Aktivnost Oblast
 • Kontrola prijava nižeg dohotka kao osnova za obračun i plaćanje poreza i doprinosa
Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost
 • Unaprijeđenje kontrole i nadzor potrošnje vanbudžetskih fondova i javnih preduzeća
Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost
 • Moratorij na zapošljavanje u upravi
Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost
 • Jačanje nadzora nad bankama od strane Agencije za bankarstvo
Poslovna klima i konkurentnost
 • Jačanje Uprave za inspekcijske poslove i Porezne uprave FBiH
Poslovna klima i konkurentnost
 • Provesti ocjenjivanje, uključujući procjenu rizika korupcije radi identifikovanja mjera za dalje unapređenje integriteta u policiji
Vladavina prava i dobro upravljanje
 • Ocijeniti da li su donesene mjere za poboljšanje integriteta u institucijama koje provode vladavinu prava
Vladavina prava i dobro upravljanje
 • Unaprijediti saradnju policije na svim nivoima
Vladavina prava i dobro upravljanje

 

Sa druge strane, kontinuirane mjere čije provođenje još uvijek nije započelo su:

Aktivnost Oblast
 • Osigurati zapošljavanje isključivo najbolje rangiranih kandidata
Reforma javne uprave
 • Uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sektor
Javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost
 • Razdvojiti obavezno zdravstveno osiguranje od funkcije posredovanja u zapošljavanju
Tržište rada
 • Reforma sistema obrazovanja
Tržište rada

 

Novalićevu izjavu za Istinomjer su prokomentarisali i u Centrima civilnih inicijativa.

Cilj našeg rada je da pomognemo vladama, tj. da im ukažemo na trenutačne probleme, kroz pravljenje periodičnih presjeka stanja refromskih procesa, i to ne samo uz prikaz broja realizovanih mjera, već sa fokusom na efekte koje te mjere proizvode po život građana BiH.

Konkretno, što se tiče razlike u procentima, CCI ubraja samo mjere koje su prošle čitavu parlamentarnu proceduru kao mjere koje su u potpunosti realizirane, a mjere za koje vlade navedeni rok zovu „kontinuirano“, odvojeno prikazujemo. Preciznije, imamo tri kategorije mjera: realizovane, u proceduri i neralizovane, jednostavno za nešto što nije završeno ne možemo reći da jeste.

Dodatno, što se tiče mjera sa rokom “kontinuirano“ , i mi želimo da ukažemo na problem pravljenja nemjerljivih tački iz akcionih planova. Naime, potrebno je da se sve reforme koje se sprovode rade sa nekim ciljem, koji bi trebao biti mjerljiv i imati postavljen vremenski rok.

S druge strane, što se tiče kvalitativnog mjerenja, izvještaj Stanje nacije koristi preko 60 različitih indikatora i desetine izvora, kako bi pokazali domet i djelotvornost Reformske agende. Drugim riječima vršimo usporedbu i dokazujemo korelaciju izmedju realizacije mjera iz akcionih planova i promjena koje bi se trebale osjetiti prije svega kod standarda života građana, javnih finansija i vladavine prava.”

Ismar Hota, Centi civilnih inicijativa, 30.02.2018.

S obzirom da akcioni plan Vlade FBiH za provedbu Reformske agende ima 12 kontinuiranih mjera, a ne njih 17 kako tvrdi Fadil Novalić, te da se ni one ne provode u potpunosti, Istinomjer će njegovu izjavu ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!