Denis Zvizdić

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH

Rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu 1989. godine, a na istom fakultetu je 2007. godine stekao zvanje doktora arhitektonsko-urbanističkih nauka. Član je SDA od 1991. godine.

Obavljao je funkciju premijera Kantona Sarajevo u periodu 2003 – 2006. U periodu 2010 – 2012 bio je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a u periodu 2012 – 2014 zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH. Od 2015. godine pa do decembra 2019. godine bio je na funkciji predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Izvor: Vijeće ministara

Istinitosti
Neistina 23
Poluistina 4
Istina 8
Obećanja
Ispunjeno 10
Neispunjeno 25
Djelimično ispunjeno 2
Dosljednosti
Dosljedno 2
Nedosljedno 5
Pitajte Istinomjer!