Denis Zvizdić

Politička partija: Narod i pravda

Trenutna pozicija: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH

Rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Arhitektonskom fakultetu 1989. godine, a na istom fakultetu je 2007. godine stekao zvanje doktora arhitektonsko-urbanističkih nauka. Član je SDA od 1991. godine.

Obavljao je funkciju premijera Kantona Sarajevo u periodu 2003 – 2006. U periodu 2010 – 2012 bio je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a u periodu 2012 – 2014 zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH. Od 2015. godine pa do decembra 2019. godine bio je na funkciji predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Nakon što je u julu 2021. godine napustio SDA, u novembru iste godine pristupa stranci Narod i pravda.

Izvor: Vijeće ministara

Obećanja
Ispunjeno 12
Djelimično ispunjeno 3
Neispunjeno 26
Istinitosti
Istina 9
Neistina 24
Većim dijelom istina 1
Poluistina 4
Dosljednosti
Dosljedno 2
Nedosljedno 5
Pitajte Istinomjer!