Neispunjeno

Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo nije usvojen

Jedan od problema sa kojim se roditelji i djeca u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo susreću početkom svake školske godine je i izbor udžbenika za svaki od predmeta. Na momenat se činilo da bi konfuzija koja se stvara velikim brojem odobrenih udžbenika od strane Federalnog ministarstva obrazovanja za svaki predmet pojedinačno, konačno mogla postati prošlost.

Naime, još aprila 2015. godine, nakon dobijene informacije o rezultatima projekta “Jedan predmet jedan udžbenik” unutar kojeg su učenici Prve bošnjačke gimnazije proveli istraživanje na tu temu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvir Kazazović između ostalih sistemskih mjera najavio je i odobravanje jednog udžbenika za jedan predmet.

Dvije i pol godine kasnije, ministar Kazazović u svojoj izjavi od 05.01. 2018. godine kaže:

Trenutna praksa u KS koju sam zatekao je da predmetni nastavnici pojedinačno preporučuju koji će biti udžbenik na osnovnu onoga što mu se sviđa. Mi želimo da se većina, na primjer nastavnika matematike, opredijeli koji je to udžbenik najbolji i da se taj koristi u nastavnom procesu četiri godine…

Elvir Kazazović, 05.01.2018.

Ministar Kazazović najavio je konkretizovanje ovog obećanja kroz najavu usvajanja Nacrta zakona o udžbenicima.

Nacrt se ubrzo nakon ove najave i našao na dnevnom redu 37. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj je i usvojen. Njime je između ostalog predviđeno da se izabrani udžbenik koristi četiri godine uz mogućnost promjene nakon isteka tog roka. U uži izbor bi ulazila dva udžbenika koja su prošla kompletnu proceduru a nastavnici će učestvovati u odluci o tome koji udžbenik je najbolji za korištenje.

Ovo pokazuje opredijeljenost ovog ministarstva da sadržaj u udžbenicima bude kvalitetniji. Zakon donosi i rješenje o formiranju cijena udžbenika. Ranije se desilo da kod javnih nabavki, kada smo nabavljali besplatne udžbenike, izdavačke kuće koje znaju da će biti izabrane, naplaćuju te udžbenike po čak dvostruko višoj cijeni. Odluku će donijeti komisija koju će činiti predstavnik ministarstva, izdavača i članovi za zaštitu tržišnog takmičenja.

Elvir Kazazović, 31.01.2018.

Ministar je tom prilikom dodao daovo neće iziskivati dodatna sredstva niti nova upošljavanja“, te pozvao sve zainteresovane da učestvuju u raspravi koja će trajati 60 dana. Nacrt zakona o udžbenicima u međuvremenu je usvojila i Vlada Kantona Sarajevo.

Međutim, do početka školske 2018/2019. godine, od strane Skupštine Kantona Sarajevo pomenuti Zakon nije usvojen, te samim tim nije stupio na snagu, što je u svom nedavnom intervjuu potvrdio i ministar Kazazović:

“Mi smo htjeli da donesemo zakon o udžbenicima, i on je usvojen u nacrtu, ali mora proći dalje
kroz Skupštinu, što u ovom mandatu više nije moguće.”

Elvir Kazazović, 28.08.2018.

Kako ministar dalje navodi, napravljena je “alternativa”, te je traženo “da se svi izjasne već u junu koje će udžbenike koristiti, te da to objese na oglasnu tablu kako se ne bi desilo da jedna učiteljica koristi jedne, a druga druge udžbenike.”

Obzirom da Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo nije usvojen do početka školske 2018/2019. godine, te samim tim i odobravanje jednog udžbenika za jedan predmet nije provedeno, Istinomjer obećanje ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvira Kazazovića ocjenjuje neipunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti daljnji razvoj situacije kada je ova tema u pitanju.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!