Neispunjeno

Registrovanje obrta u roku od 7 dana teško da će zaživjeti za ovog mandata Vlade FBiH

Svjedoci smo čestih najava da će u Federaciji BiH biti pojednostavljena i skraćena procedura registracije poslovnih subjekata, omogućeno vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika itd. Rok za pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata, prema Akcionom planu za provođenje Reformske agende, bio je juni 2016. godine. Vlada FBiH prolongirala je ovaj rok na III kvartal prošle godine, ali ni ovaj rok nije ispoštovan.

Dodatno moramo ubrzati i pojednostaviti proceduru za registraciju preduzeća, te ponuditi posebne olakšice, da bismo stimulisali inkluziju mladih osoba u privredne tokove.

(Fadil Novalić, 31.03.2015.)

Nakon što je Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH krajem prošle godine konačno završio svoj parlamentarni put, Vlada FBiH je na nedavno održanoj 141. sjednici utvrdila Prijedlog ovog zakona.

Prema trenutno važećem zakonu propisani rok za registraciju obrta je 15 dana, a u praksi taj rok zna biti i dosta duži. Podsjećamo, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Amir Zukić je u aprilu prošle godine, nakon što je Vlada Federacije utvrdila Nacrt zakona, izjavio da će novim zakonom postupak registracije biti ubrzan, kako zbog privrednog značaja obrtništva tako i zbog potencijala koji ima ovaj sektor.

Imamo novi tekst ovog zakona. Zakon koji je trenutno na snazi, od 2009. godine pretrpio je ozbiljne promjene. Skoro čitav je promijenjen. Na tekstu smo radili zajedno s relevantnim međunarodnim bankama i organizacijama.

Novi tekst donosi skraćivanje procedure registracije. Ona je sa 15 skraćena na sedam dana. Možemo reći da je to 50 posto u odnosu na postojeće stanje. Naš cilj je da to bude znatno kraće.

Uz ostalo, ovaj zakon će i ohrabrivati ljude da osnivaju obrte.

Ovim zakonom predviđamo pola miliona konvertibilnih maraka ušteda.

Značajna novina u Zakonu je da obrtnik može obavljati registrovane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu s propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika.

(Amir Zukić, Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta 13.04.2017.)

Dakle, dvije godine od Novalićeve najave, umjesto da se govori o rezultatima onoga što je najavljeno 2015. godine svjedočili smo novim najavama.

Planiramo formirati deset centara, u sjedištima kantona, gdje se nalaze i registracioni sudovi. U prvoj fazi pokušat ćemo svesti vrijeme potrebno za registraciju na maksimalno sedam dana, a to uključuje sudove, Poreznu upravu, Federalni zavod za statistiku, Zavod PIO, Zavod zdravstvenog osiguranja i još neke institucije.

(Aida Soko, savjetnica premijera Fadila Novalića, 18.04.2017.)

Prema evidenciji, u FBiH ima oko 50 hiljada registrovanih obrta koji zapošljavaju više od 100 hiljada ljudi. Obrtnici dugo čekaju na bolji zakon, a njegov parlamantarni put traje već duže vrijeme.

Tako je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o Nacrtu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH raspravljao tek u maju prošle godine, kada je isti i prihvatio. Dom naroda Federacije BiH Nacrt ovog zakona je razmatrao i prihvatio na 14. vanrednoj sjednici koja je održana krajem prošle godine.

Nakon usvajanja nacrta zakona i provedene javne rasprave, predlagač zakona, odnosno Vlada FBiH obavezna je Parlamentu FBiH dostaviti konačni Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji.

Na nedavno održanoj 141. sjednici Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Sada predstoji ponovno ponavljanje procedure, kao i kod nacrta zakona, odnosno usvajanje prijedloga zakona od strane oba doma Parlamenta FBiH.

“U svrhu ostvarenja cilja iz Akcionog plana za provođenje Reformske agende, koji predviđa pojednostavljenje registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, Federalna vlada se opredijelila za uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata. Osnovana je i interresorna radna grupa sa zadatkom da, uz podršku Britanske ambasade i Grupacije Svjetske banke, analizira stanje, kreira i omogući provođenje preporuka za uspostavljanje „one stop shop“ sistema.(…) Na osnovu toga, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 141. (tematskoj) sjednici u Sarajevu, utvrdila nacrte izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima i Zakona o registraciji poslovnih subjekata, te Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH, kao potpuno novog federalnog propisa, kao i Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

(Saopćenje o radu Vlade FBiH, 04.05.2018.)

Što se samog zakona tiče, u članu 17. stav (3) se propisuje da Nadležni organ prema sjedištu obrta u roku od sedam dana od dana prijema urednog zahtjeva donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta i upisuje obrt u Obrtni registar, tako da bi, kada se zakon konačno usvoji, registracija obrta trebala biti kraća.

Istinomjer će i dalje pratiti koliko će trebati vremena da pomenuti prijedlog zakona prođe parlamentarnu procedure i postane primjenjiv u praksi.

Iako je u proteklom periodu bilo aktivnosti na izradi ovog zakona, obećanje o pojednostavljenju i skraćenju procedura registracije obrta, obzirom da su protekli mnogi rokovi ocjenjujemo kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!