Neispunjeno

Kasni provođenje aktivnosti na smještaju migranata

Nakon radno-konsultantskog sastanka o migrantskoj krizi, održanog sredinom maja ove godine, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić koji je bio i organizator sastanka, obećao je kako će BiH poduzeti hitne mjere kako bi migranti u našoj zemlji bili zbrinuti na adekvatan i human način.

Vrlo brzo, hitno ćemo raditi na adekvatnom smještaju za trenutne i buduće migrante. Imamo dio objekata koji imaju dovoljan broj slobodnih mjesta. One migrante koji su na otvorenom prostoru smjestit ćemo na humani i dostojan način uz prateću zdravstvenu zaštitu i ostalo. Nastavit će se raditi i sarađivati sa Srbijom i Crnom Gorom, bit će pojačana kontrola granica. I druge policijske agencije će biti uključene. Očekujemo da institucije Evropske unije pomognu BiH kao što su pomogli Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama, što uključuje stručno-theničku i finansijsku pomoć. Pripremili smo akcione planove i sutra će bit usvojeni, imamo rokove i zadatke za sve institutucije”

Denis Zvizdić, 14.05.2017.

Na sjednici Vijeća ministara, održanoj dan kasnije, usvojen je Akcioni plan hitnih mjera, a njime je, između ostalog, predviđeno da dosadašnji Koordinacioni tim preraste u Operativni štab koji će svake sedmice obavještavati Vijeće ministara o provođenju plana hitnih mjera. Akcijski plan hitnih mjera inače sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.

Prioriteti su usmjereni na jačanje Granične policije BiH radi bolje kontrole granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka na teritoriju BiH, jačanje kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva sigurnosti, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, kao i jačanje readmisijskih kapaciteta uz realizaciju sporazuma o readmisiji.

Nakon radno-konsultativnog sastanka postalo je poznato i da će Izbjeglički centar Salakovac u blizini Mostara postati jedno od mjesta za zbrinjavanje migranata. Migranti su već narednog dana, uz brojne probleme i opstrukcije MUP-a HNK-a, ipak premješteni iz parka kod sarajevske Vijećnice u azilantski centar u Salakovcu. U centru Salakovac, početkom juna ove bilo je smješteno 188 stranaca koji su iskazali namjeru ili su tražitelji azila, a taj broj je gotovo duplo manji od kapaciteta centra.

Nakon toga, Vijeće ministara BiH je na 144. sjednici oržanoj 29. maja, zaključilo kako se Akcioni plan provodi, te je usvojilo informaciju iz Operativnog štaba o svim poduzetim aktivnostima na obezbjeđivanju dodatnog smještaja za migrante. U ovoj informaciji navedeno je i kako će Kasarna „Ušivak“ u Hadžićima biti opremljena za smještaj migranata, čime će biti prošireni kapaciteti uz postojeći Azilantski centar u Delijašu i Imigracioni centar u Istočnom Novom Sarajevu. Kako je navedeno, na području Unsko-sanskog kantona na novoj lokaciji bit će stvoreni uvjeti za smještaj migranata.

Prema informacijama sa sjednice Vijeća ministara, održane 05. juna, na kojoj je ponovo razmatrana Informacija o stanju u oblasti migracija, kapaciteti kasarne „Ušivak“ kod Hadžića trebali su biti korišteni kao mješoviti centar, te su do kraja iste sedmice trebali biti na raspolaganju.

Međutim, kako je Istinomjer pisao prije nekoliko dana, a kako su nam potvrdili iz Crvenog križa KS, još uvijek nije izvršena primopredaja objekta kasarne “Ušivak”, iako je Vlada FBiH, na sjednici održanoj 20. juna, donijela odluku da ovu kasarnu da na korištenje Ministarstvu sigurnosti BiH. To je potvrdio i sam ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić, koji je ponovo najavio i rješenje problema smještaja migranata u USK.

Ušivak i Agrokomerc će zadovoljiti naše potrebe za kapacitetima i danas krećemo u aktivnosti stavljanja tih centara u funkciju. Prvo ćemo osigurati postojeće prostorije, a tu su i šatori, kontejneri, toaleti i kuhinje.”

Dragan Mektić, 21.06.2018.

Istinomjer je kontaktirao i Crveni križ u Bihaću iz kojeg nam je potvrđeno da se prostor Agrokomerca još uvijek ne koristi za smještaj migranata, a jedini objekat u kom su smješteni migranti je đački dom “Borići” u Bihaću.

Vijeće ministara odobrilo je na sjednici 11. juna i 75.000 KM Crvenom križu BiH za pomoć migrantima, ali taj novac do četvrtka (21.06.) nije bio uplaćen. Kako su za istinomjer u petak potvrdili iz Crvenog Križa BiH, na posljednjem sastanku Koordinacionog odbora za pitanja migranata im je rečeno da je Odluka potpisana, ali nam nisu mogli potvrditi da li je uplata izvršena.

S obzirom da je od prvog sastanka, na kojem je sredinom maja donešen plan hitnih mjera za smještaj migranata, prošlo više od mjesec dana, a da do danas nakon brojnih sastanaka još uvijek nisu stavljeni u funkciju svi najavljeni objekti u Sarajevu i USK, Istinomjer će obećanje Denisa Zvizdića, ocijeniti kao neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!