Ovlasti Predsjedništva BiH su veoma jasne

Nakon što je član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će odmah pokrenuti aktivnosti na smjeni svih predstavnika RS-a u institucijama BiH, oglasio se još uvijek aktuelni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović. 

Očito da Dodik nije upoznat o svim ovlastima koje ima. On je dobio mandat da provodi vanjsku politiku zajedno sa svojim kolegama u Predsjedništvu, da vodi brigu o predstavljanju BiH, zatim o diplomatsko-konzularnim predstavništvima. On nema ovlasti nad Vijećem ministara.”

Mirko Šarović, 22.11.2018.

Podsjećamo, Milorad Dodik je nakon inauguracije novinarima rekao kako će pokrenuti smjenu svih predstavnika Srba u državnim institucijama.

Mislim da mi je narod dao manadat i da mogu da to učinim. Ja ću da u Sarajevu uspostavim sistem reprezentacije Republike Srpske onako kako mi je narod dao mandat.”

Milorad Dodik, 20.11.2019.

Prema Ustavu BiH, Predsjedništvo BiH ima veoma jasna ovlaštenja i ona su naznačena u njegovom članu 5.  

Predsjedništvo je nadležno za:

  1. a) Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.
  2. b) Imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih najviše dvije trećine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije.
  3. c) Predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i Hercegovina nije član.
  4. d) Vođenje pregovora za zaključenje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratifikovanje takvih ugovora.
  5. e) Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine.
  6. f) Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini, uz preporuku Vijeća ministara.
  7. g) Podnošenje izvještaja o rashodima Predsjedništva Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev, ali najmanje jedanput godišnje.
  8. h) Koordinaciju, prema potrebi, sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.
  9. i) Vršenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dužnosti, koje mu prenese Parlamentarna skupština, ili na koje pristanu entiteti.

Ustav BiH, Član 5, tačka 3.

Osim toga Predsjedništvo BiH je nadležno i za imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ali ovo tijelo, kako je definisano ustavom podnosi ostavku ukoliko mu Parlamentarna skupština BiH izglasa nepovjerenje.

Predsjedništvo će imenovati predsjedavajućeg Vijeća ministara koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma. Predsjedavajući će imenovati ministra vanjskih poslova, ministra vanjske trgovine i druge ministre po potrebi, a koji će preuzeti dužnost po odobrenju Predstavničkog doma.

Ustav BiH, Član 5, tačka 4.

Dakle, iz Ustava BiH je jasno da Milorad Dodik na funkciji člana Predsjedništva BiH nema ovlasti da smjenjuje kadrove u državnoj izvršnoj vlasti, pa će Istinomjer tvrdnju ministra Šarovića, ocijeniti kao istinitu.

(Istinomjer.ba)

“Vruć krompir” zabrane izvoza trupaca i uvođenja taksi entiteti prebacili državnom nivou

Sasvim je jasno da šumarski i drvoprerađivački sektor na području čitave BiH nisu uređeni na način na koji bi se velika...

Arnaut: “O dnevnom redu se ne glasa”

Nakon što je u petak, 14. juna prekinuta hitna sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zbog, kako je navela njegova predsjedavajuća Borjana Krišto, “nepostojanja entitetske većine za...Prije 10 godina Komšić je protiv Dodika podnio krivičnu prijavu

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik u svom govoru na centralnoj svečanost obilježavanja Dana Trećeg pješadijskog (RS) puka Oružanih snaga BiH, zatražio je od komandanta...