Državno uređenje

7

obećanja

Započeto
3
Nije započeto
4
Ekonomija

5

obećanja

Započeto
5
Obrazovanje

3

obećanja

U progresu
1
Nije započeto
2
Pravna država

4

obećanja

Započeto
1
Nije započeto
3
Socijalna politika

4

obećanja

U progresu
1
Započeto
2
Nije započeto
1
Zdravstvo

3

obećanja

Nije započeto
3
Započeto
Započeto
Započeto

NDP | Ekonomija

Poduzetničke zone
Započeto
Započeto

NDP | Ekonomija

Poreska disciplina
Započeto

NDP | Socijalna politika

Besplatna prekvalifikacija
Nije započeto

NDP | Socijalna politika

Garantovana penzija za borce
U progresu

NDP | Socijalna politika

Penzije veće za 10%
Nije započeto

NDP | Državno uređenje

Javnost tenderskih procedura
Nije započeto
Nije započeto
Započeto
Nije započeto

NDP | Državno uređenje

Smanjenje voznog parka
Započeto

NDP | Državno uređenje

Brže izdavanje dozvola
Započeto

NDP | Državno uređenje

Digitalizacija administracije
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto
U progresu

NDP | Obrazovanje

Dualno obrazovanje
Nije započeto
Započeto

NDP | Pravna država

Zakoni u pravosuđu
Nije započeto
Nije započeto

NDP | Pravna država

Imovinski kartoni
Nije započeto

NDP | Pravna država

Zakon o sukobu interesa
Pitajte Istinomjer!