U progresu

Digitalizacija administracije

Partije: NDP | Oblasti: Državno uređenje

Digitalizacijom uprave, smanjićemo administrativne troškove i povećati, efikasnost javnih službi.

Obrazloženje

Narodna skupština Republike Srpske 3. 3. 2020. godine usvojila je Strategiju razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godine, dok je i u trećoj godini mandata poduzimala značajne aktivnosti u opravcu ispunjavanja navedenog obećanja.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Vlada RS usvojila je 22. 8. 2019. godine „Nacrt strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srpskoj za period 2019-2022 godine“. Dokument je objavljen i na platformi za e-konsultacije Vlade RS.

Resorni ministar Srđan Rajčević je nakon usvajanja Nacrta istakao da će se krenuti “i s operativnim aktivnostima da bi se ostvarivali ciljevi koje strategija postavlja za naredne tri godine” čim ovaj dokument prođe proceduru i bude na snazi.

Akcioni planovi će se donositi za svaku godinu posebno, a vjerujem da će prvi akcioni plan za uspostavljanje elektronskih servisa građanima i privredi biti gotov do kraja ove godine.

Srđan Rajčević, 29.08.2019.

Jedan od glavnih ciljeva, prema njegovim riječima je da se do kraja 2022. godine oko 40 odsto svih upravnih postupaka u RS može obaviti elektronskim putem.

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojila je Nacrt ove strategije na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj 10. oktobra 2019. godine.

Prijedlog strategije usvojen je na 49. sjednici Vlade RS održanoj 5. decembra ove godine, a kako je tada navedeno, ona podrazumijeva “paralelni razvoj tri važna stuba razvoja e-uprave – razvoj IKT infrastrukture, razvoj elektronskih usluga kao suština e-uprave, te razvoj ljudskih resursa u domenu IKT unutar javne uprave”.

Kako su nakon njegovg usvajanja poručili iz Vlade RS, Strategijom je predviđeno ukupno 65 mjera, od kojih se 26 odnosi na IKT infrastrukturu, 29 na razvoj e-usluga, a 10 na razvoj ljudskih resursa.

U drugom nastavku 9. redovne sjednice održane 3. 3. 2020. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period 2019–2022. godina koja nudi stabilan okvir daljeg razvoja eleltronske uprave Republike Srpske.

Tom prilikom, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević rekao je da će na osnovu ove strategije Vlada Republike Srpske iz godine u godinu donositi akcione planove.

Kako je Rajčević još istakao, osnovni razlozi za donošenje strategije sadržani su i u potrebi da se putem sadržinskog određenja strateških i operativnih ciljeva stvore neophodne hipoteze za uspješan razvoj elektronske uprave Republike Srpske.

U dokumetnu se pored ostalog navodi da će “vizija razvoja elektronske uprave Republike Srpske od 2019-2022. godine biti realizovana koordinisanim djelovanjem svih organa javne uprave u tri prioritetne oblasti razvoja elektronske uprave infrmaciono-komunikacionih tehnologija /IKT/ infrastruktura, elektronske usluge i ljudski resursi.

Na 115. sjednici Vlade Republike Srpske održane 1.4.2021. godine donesena je Odluka o realizaciji optimalizacije administrativnih procedura i formalnosti.

Kako se na zvaničnoj stranici Vlade navodi, ovom odlukom utvrđuju se nadležna tijela, djelokrug primjene i aktivnosti potrebne za sprovođenje Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou, a cilj donošenja ove odluke je pojednostavljenje ili ukidanje administrativnih procedura i formalnosti radi poboljšanja poslovnog okruženja i povećanja nivoa investicija.

Projekat prioritetno obuhvata formalnosti prijavljene na portalu Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje, a pojednostavljenje administrativne procedure i formalnosti podrazumijeva sljedeće: eliminisanje potrebe za dostavljanjem dokumenata i podataka o kojima se vodi službena evidencija, kada su za to ispunjeni uslovi, ukidanje ili smanjenje administrativnih taksi i naknada, objedinjavanje više administrativnih procedura i formalnosti, sprovođenje administrativne procedure elektronskim putem, skraćenje roka za postupanje nadležnog organa, produženje roka važenja formalnosti, druge vrste pojednostavljenja koje doprinose smanjenju administrativnog opterećenja za subjekte zainteresovane za pribavljanje formalnosti.

Vlada Republike Srpske, 1.4.2021. 

​Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 17.6.2021. godine usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta „e-beba“. Tom prilikom zaduženo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obaveže direktore zdravstvenih ustanova da preduzmu sve neophodne aktivnosti i obezbijede pravne, administrativne i tehničke uslove za uspješnu realizaciju projekta u skladu sa datim preporukama i uputstvima. 

Takođe, zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da, u skladu sa uputstvima nadležnih institucija i definisanim dizajnom i uputstvima projekta, informiše buduće korisnike projekta o potrebnim pravno-administrativnim uslovima za nesmetano obavljanje elektronske usluge prijave djeteta. Zadužuju se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da preduzmu aktivnosti na informisanju i edukaciji zaposlenih o projektu i uspostavljenim procedurama kroz projekat „e-beba“ u skladu sa konceptualnim dizajnom projekta.

Vlada Republike Srpske, 17.6.2021. 

Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, 7.10.2021. godine učestvujući u radu Regionalne konferencije o modernizaciji javne uprave koju je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije, tokom diskusije na panelu “Uloga digitalizacije u javnoj upravi“, istakla je značaj unaprjeđenja javne uprave u Republici Srpskoj kroz proces digitalizacije. Podsjećajući na dosadašnje aktivnosti nadležnih u Republici Srpskoj u procesu transformacije usluga iz „analognog“ u „virtuelni“, ako i spremnost da se ti procesi kontinuirano odvijaju, ministrica Jujić je izjavila: 

Reforma javne uprave u Republici Srpskoj mora biti usmjerena prema korisnicima usluga kroz uvođenje novih tehnologija i pristupa uz povećanje digitalne interakcije, a što će svakako uticati na brži odgovor uprave na zahtjeve koji dolaze od građana.

Senka Jujić, 7.10.2021.

Konferencija je inače okupila predstavnike Vlada i organa uprava iz regiona i poslovne zajednice te međunarodne eksperte iz oblasti javne uprave, komunikacija i digitalizacije sa područja Republike Srpske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Velike Britanije.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu usvojen od strane Vlade Republike Srpske, 14.10.2021. godine, pored ostalog je predviđao uspostavljanje registara sefova fizičkih i pravnih lica, kao elektronske baze podataka o ovim bankarskim uslugama. Uspostavljanje i vođenje zakonom bi bilo povjereno Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu Narodna Skupština Republike Srpske usvojila je 1.12.2021. godine, te je Nacrt upućen u stručnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!