Ispunjeno manjim dijelom

Transparentnije zapošljavanje u javnoj upravi

Partije: NDP | Oblasti: Državno uređenje

Uvešćemo javan i efikasan sistem zapošljavanja stručnih, a ne podobnih kadrova, uz objavljivanje svih informacija u poptuno javnom postupku zapošljavanja kandidata u javnoj upravi.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Kako je sam izjavio medijima predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković zatražio je da sve javne institucije i ustanove u Srpskoj dostave informacije o diplomama zaposlenih. Prema njegovim riječima rok za dostavu diloma istekao je u utorak, 3. septembra 2019. godine.

Iskoristio sam svoje zakonsko pravo i zatražio informaciju o tome, a rok za dostavljanje diploma bio je juče.” 

Radovan Višković, 04.09.2019.

Kako je rekao informacije su mu dostavljene u elektronskoj formi, a radi se o hiljadama zaposlenih u institucijama, pa i onih u nadležnosti nekih ministarstava.

Sve će biti pregledano i vidjećemo da li ima spekulacija u smislu nelegalno stečenih diploma. Da li će i koliko tih diploma na kraju biti `sumnjivo` ili neće, potrebno je sačekati da bude sve pregledano.”

Radovan Višković, 04.09.2019.

Inače, Višković je ove informacije objavio nakon što je Zastupnik Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS), Draško Stanivuković krajem najavio je pokretanje peticije sa zahtjevom da se provjere diplome svih zaposlenih u javnom sektoru. Akcija za potpisivanja peticije kojom se traži “javno objavljivanje diploma zaposlenih u javnom sektoru” u RS startala je 2. septembra tekuće godine, a Stanivuković je pozvao građane Banja Luke da pridruže akciji “Znanjem za Srpsku“, potpisivanjem peticije na štandu na Trgu Krajine.

Početkom novembra, kako prenose mediji, sve javne institucije, od kojih su to tražili iz Vade RS, dostavile su podatke u vezi sa diplomama zaposlenih. Tražene diplome, kako je navedeno, trenutno se nalaze u Prosvjetnoj inspekciji RS-a koja vrši provjere, a također je rečeno i da će “po završetku procesa, nadležne institucije informisati javnost”.

Više o tome pročitajte u tekstu Istinomjera.

Nakon što je i Radovan Višković, premijer Republike Srpske, početkom septembra 2019. godine izjavio da će nekoliko hiljada diploma zaposlenih u javnim ustanovama i institucijama proći provjeru, Istinomjer se obratio Upravi za inspekcijske poslove RS-a u kojoj nam je obrazloženo da prosvjetni inspektor nema ovlaštenja da od ustanova i poslodavaca u RS-u samoinicijativno izuzima diplome njihovih radnika radi provjere.

U vezi Vašeg upita o kontrolama koje je najavio predsjednik Vlade RS-a, ovom organu su iz Kabineta predsjednika Vlade RS-a do sada dostavljeni podaci za 82 službenika zaposlena u različitim organima uprave radi provjere njihovih diploma. Obzirom da ovaj organ ne raspolaže evidencijama o licima koja su zaposlena u organima uprave, javnim ustanovama i preduzećima, provjere je moguće izvršiti samo nakon što se dostave podaci za provjeru, odnosno informacije o licu za koje se traži provjera, o ustanovi u kojoj je diploma stečena, broj diplome, kopija diplome i drugo.

Republička uprava za inspekcijske poslove RS-a

Iz odgovora tamošnjeg inspektorata vidljivo da je do sada dostavljena dokumentacija samo za 82 zaposlena, detaljno o tome možete čitati u tekstu Istinomjera.

Prema informaciji dostupnoj na portalu Impuls u septembru 2021. godine utvrđena je lista visokoškolskih ustanova iz RS čije diplome se ne priznaju prilkom konkurisanja za zapošljavanje u javnim ustanovama, prema tumačenju Ministarstva civilnih poslova BiH. 

Pored ove informacije, potrebno je istaći da je entitetsko Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS zaprimilio prijavu nezadovoljnih profesora Saobraćajnog fakulteta u Doboju, o olakom sticanju diploma doktora nauka na toj VŠU. Nakon što je Ministarstvo zaprimilo prijavu, ista je proslijeđena na postupanje nadležnoj prosvjetnoj inspekciji.

Navedeno Ministarstvo je u svom odgovoru na jedan od upita povodom ovog pitanja u svom obrazloženju navelo: “U saradnji sa nadležnim organima kontinuirano djelujemo u borbi protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju, odnosno primjenjujemo integrisani pristup djelovanja svih uključenih sektora u procesu reforme visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Sve prijave koje pristignu na adresu ovog Ministarstva uzimaju se u obzir i sa njima se postupa na način da se detektuju eventualne nepravilnosti i djeluje u cilju njihovog otklanjanja, odnosno sankcionisanja”. 

Kostadin Vasić, koji je visoki funkcioner Ujedinjene Srpske, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo RS od strane Vlade Republike Srpske 3. marta 2022. godine, kao diplomirani pravnik. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, rekao je da će biti provjereno da li je neko ko je osuđivan imenovan za direktora javne ustanove, tako i Instituta za javno zdravstvo RS, te da je jedna od opcija i smjena sa funkcije. Naveo je  da prosvjetna inspekcija provjerava diplome, te ukoliko dođu vjerodostojne informacije da je potrebno provjeriti i diplomu Vasića, ista će biti provjerena.

Početkom 2022. godine Nezavisne novine objavile su da su prosvjetni inspektori izvršili više od 100 kontrola visokoškolskih ustanova, te su pronađene određene nepravilnosti u 20 ustanova i ustanovljeno da jedna osoba ne posjeduje diplomu čak ni osnovne škole, dok je utvrđeno da njih osam nema regularno završenu srednju školu. Provjere zakonitosti sticanja diploma na visokoškolskim ustanovama u RS-u, Prosvjetna inspekcija je vršila po zahtjevu ustanova. Iz Inspektorata su naveli da je u protekloj godini u devet slučajeva, uvidom u dokumentaciju i evidencije vaspitnoobrazovne ustanove u kojoj je diploma navodno stečena, utvrđeno da ne postoje podaci o licu na čije ime glasi diploma, a radi se o jednoj diplomi o osnovnom obrazovanju i osam diploma o srednjem obrazovanju.

Prema podacima Transparency International u BiH (TI BiH) iz marta 2022. godine, zabilježen je značajan porast broja prijava u oblasti obrazovanja, posebno roditelja koji su sumnjali na partijsko zapošljavanje nastavnog kadra. Posebno se kao primjer izdvaja konkurs za prijem 13 vaspitača u JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka gdje je nakon promjene gradske vlasti i direktora prvi put od 2015. godine raspisan konkurs od 2015. godine a prijavilo se preko stotinu kandidata. Zbog sve učestalije pojave partijskog zapošljavanja kadrova u obrazovne ustanove, TI BiH je uz podršku Ombudsmana za ljudska prava vodio i kampanju „Političari izađite sa časa“ a Vladi RS podnesena je inicijativa za izmjenu propisa koji bi omogućili da se iz izbora kadrova isključi politika.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!