Djelimično ispunjeno

Dualno obrazovanje

Partije: NDP | Oblasti: Obrazovanje

Uskladićemo obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada primjenjujući koncept dualnog obrazovanja.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

U februaru 2018. godine usvojen je novi Zakon o srednjem obrazovanju. Ovim zakonom uređuju se djelatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja kao dio jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srpske, te se stvara preduslov za implementaciju dualnog obrazovanja. U istoimenom Zakonu, u članu 45, definisano je i izvođenje dualnog sistema obrazovanja i praktične nastave kod poslodavaca na osnovu zadatih principa.

Natalija Trivić, ministarica prosvjete i kulture u Vladi RS, najavila je u januaru 2019. detaljnu analizu u kojoj će se sagledati potrebe tržišta rada, a na osnovu koje će biti izrađena upisna politika za narednu školsku godinu. Ministrica je također rekla da će pokušati obezbjediti “redovnu praksu svim učenicima u srednjim tehničkim školama u privrednim subjektima koji su razvojni”, te je istakla da je od lokalnih zajednica zatraženo da do 31. januara 2019. dostave spisak privrednih subjekata koji su zainteresovani za odvijanje učeničke plaćene prakse u narednoj školskoj godini, kako bi na osnovu toga mogli pripremiti upisnu politiku u srednje škole.

Ministrica Trivić je također u aprilu, iste godine, najavila potpisivanje sporazuma sa privrednom komorom Republike Srpske kojim bi se definisalo obrazovanje učenika kod poslodavaca, a koje bi počelo u narednoj školskoj godini u 20 kompanija. Tom prilikom je najavila i reviziju i standardizaciju svih 119 zanimanja koja postoje u zakonskim okvirima, te dodala da će ona pokazati da li je to puno ili malo, s obzirom da postoje neka zanimanja od prije 40 godina.

Nakon potpisivanja navedenog sporazuma, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je praksu u preduzećima za učenike 14 srednjih stručnih i tehničkih škola. Ministarica Trivić rekla je da su u skladu sa Sporazumom o saradnji u okviru projekta “Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju” do sada potpisana 102 ugovora između 99 privrednih subjekata i 14 srednjih škola u Republici Srpskoj.

Cilj ovog projekta je da se obuhvati što veći broj učenika na praksi kod poslodavca.

Natalija Trivić, 01.12.2019.

Kako se navodi, preduzeće po završetku školovanja zaposliti učenike koji su ostvarivali najbolje rezultate u obavljanju praktične nastave, ukoliko budu ispunjeni odgovarajući uslovi.

Vlada Republike Srpske usvojila je u maju 2020. godine, po hitnom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u  obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje  prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Ministarka Natalija Trivić navela je da je uveden i termin projektna nastava koja se razlikuje od praktične nastave.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Privrednom komorom i ostalim društvenim partnerima izradilo je standarde za 54 zanimanja. Revizijom se pokazalo da se obrazovanje u Republici Srpskoj vrši u 13 struka sa ukupno 106 zanimanja. 

Standardizacijom zanimanja ukinuta su zanimanja tehničar motornih vozila i vazduhoplovni tehničar

Prijedlogom poslovne zajednice uvedena su dva nova zanimanja i to: Tehničar za robotiku i CNC operater, oba u struci Mašinstvo i obrada metala.

Prema riječima direktora Republičkog pedagoškog zavoda Predraga Damjanovića, prije izrade standarda zanimanja urađena je revizija, tako da je došlo do spajanja više zanimanja u jedno. Standardizacija je rađena sa poslovnom zajednicom, čija obaveza je bila da, prije svega, napravi profil zanimanja, kojim je precizirano tačno radno mjesto.

Kada završimo standardizaciju svih zanimanja, onda ćemo stvoriti uslove za ozbiljnu reformu srednjoškolskog obrazovanja, kako bi bilo zaustavljeno ili bar smanjeno školovanje profila koji nisu potrebni tržištu rada. Najviše su potrebni profili u proizvodnji na primjer u metalskom sektoru, poljoprivredi i drugim oblastima, zavisno od regije. S druge strane, neke škole u Srpskoj su obrazovale profile učenika koji nisu potrebni na tržištu rada, kao što su kovači, hemijski tehničar i rudari, jer više ne postoje fabrike poput Incela i Unisa.

Saša Trivić, Predsjednik Unije udruženja privrednika RS, 11.02.2020. 

Lista od 106 zanimanja usvojena je na osnovu Uredbe o standardima zanimanja, koju je donijela Vlada Republike Srpske s ciljem obrazovanja kadrova koji su potrebni tržištu rada.

Praktična nastava kod poslodavaca Republike Srpske, kao segment dualnog obrazovanja, ostvarila je veliki uspjeh što potvrđuje podatak da je 2019. godine postojalo 75 privrednih subjekata koji su obučavali učenike a u ovoj godini taj broj iznosi 1.063. Konačan rezultat dualnog obrazovanja jeste da djeca nakon školovanja ostanu na radnim mjestima i da na taj način zadržimo mlade ljude da ostanu u Republici Srpskoj.

Natalija Trivić, 15.03.2022.

Primjer uspješne primjene dualnog obrazovanja predstavlja Tehnička škola u Gradišci, koja sarađuje sa privredom na način da obezbjeđuje praksu svim svojim učenicima kod poslodavaca, gdje često i ostanu da rade.

Upisna politika je kreirana prema potrebama privrede zahvaljujući savjetu za privredu i obrazovanje koji je ključan u definisanju upisnih politika. Želimo da djeca upisuju zanimanja koja će im omogućiti zaposlenje po završetku školovanja ili olakšati nastavak školovanja. Važno je naglasiti da učenici stiču kvalitetna praktična znanja kako u okviru praktične nastave u dobro opremljenim kabinetima i radionicama u samoj školi, tako i prilikom prakse kod poslodavca gdje su u prilici da primjenjuju stečena praktična znanja.

Natalija Trivić, 01.06.2021.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Pravilnik o planu upisa učenika u srednje škole za školsku 2022/2023. godinu, kojim je predviđen upis 10.032 učenika. Upisna politika za novu školsku godinu vođena je u skladu sa potrebama tržišta rada i iskazanim potrebama za nastavak daljeg školovanja na visokoškolskim ustanovama. 

U saradnji sa poslovnom zajednicom i jedinicama lokalnih samouprava, definisana je i Lista deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu, kojom je obuhvaćeno 19 zanimanja u 36 srednjih škola i 28 jedinica lokalne samouprave. Učenici koji se opredijele za deficitarna zanimanja, od Ministarstva prosvjete i kulture RS, u toku 2022/2023. godine, dobijat će mjesečne stipendije u iznosu od 100 KM i besplatan prevoz od kuće do škole za vrijeme trajanja nastavne godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!