U progresu

Dualno obrazovanje

Partije: NDP | Oblasti: Obrazovanje

Uskladićemo obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada primjenjujući koncept dualnog obrazovanja.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlade RS vršene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

U februaru 2018. godine usvojen je novi Zakon o srednjem obrazovanju. Ovim zakonom uređuju se djelatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja kao dio jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srpske, te se stvara preduslov za implementaciju dualnog obrazovanja. U istoimenom Zakonu, u članu 45, definisano je i izvođenje dualnog sistema obrazovanja i praktične nastave kod poslodavaca na osnovu zadatih principa.

Natalija Trivić, ministarica prosvjete i kulture u Vladi RS, najavila je u januaru 2019. detaljnu analizu u kojoj će se sagledati potrebe tržišta rada, a na osnovu koje će biti izrađena upisna politika za narednu školsku godinu. Ministrica je također rekla da će pokušati obezbjediti “redovnu praksu svim učenicima u srednjim tehničkim školama u privrednim subjektima koji su razvojni”, te je istakla da je od lokalnih zajednica zatraženo da do 31. januara 2019. dostave spisak privrednih subjekata koji su zainteresovani za odvijanje učeničke plaćene prakse u narednoj školskoj godini, kako bi na osnovu toga mogli pripremiti upisnu politiku u srednje škole.

Ministrica Trivić je također u aprilu, iste godine, najavila potpisivanje sporazuma sa privrednom komorom Republike Srpske kojim bi se definisalo obrazovanje učenika kod poslodavaca, a koje bi počelo u narednoj školskoj godini u 20 kompanija. Tom prilikom je najavila i reviziju i standardizaciju svih 119 zanimanja koja postoje u zakonskim okvirima, te dodala da će ona pokazati da li je to puno ili malo, s obzirom da postoje neka zanimanja od prije 40 godina.

Nakon potpisivanja navedenog sporazuma, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je praksu u preduzećima za učenike 14 srednjih stručnih i tehničkih škola. Ministarica Trivić rekla je da su u skladu sa Sporazumom o saradnji u okviru projekta “Unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju” do sada potpisana 102 ugovora između 99 privrednih subjekata i 14 srednjih škola u Republici Srpskoj.

Cilj ovog projekta je da se obuhvati što veći broj učenika na praksi kod poslodavca.

Natalija Trivić, 01.12.2019.

Kako se navodi, preduzeće po završetku školovanja zaposliti učenike koji su ostvarivali najbolje rezultate u obavljanju praktične nastave, ukoliko budu ispunjeni odgovarajući uslovi.

Vlada Republike Srpske usvojila je u maju 2020. godine, po hitnom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju.

Izmjenama je predviđeno da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u  obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje  prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Ministarka Natalija Trivić navela je da je uveden i termin projektna nastava koja se razlikuje od praktične nastave.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!