Započeto

Poreska disciplina

Partije: NDP | Oblasti: Ekonomija

Uvešćemo poresku disciplinu i jednaka pravila za sve te ukinuti privilegovane statuse

Obrazloženje

U prvih godinu dana mandata Vlade RS provođene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Uvođenje poreske discipline i jednakih pravila za sve te ukidanje privilegovanih statusa obećanje je koje je Narodni demokratski pokret naveo u svom predizbornom programu u okviru ekonomskih politika.

Lista Narodni demokratski pokret – Napredna Srpska – Srpska napredna stranka – Sloboda objavila je zajednički program pod nazivom „Plan za bolju Srpsku“.  U dijelu „Plana za bolju Srpsku“ posvećenom ekonomiji nalazi se oblast poreske reforme u kojoj su navedne tri tačke – smanjenje direktnih poreza kojim će se povećati zarade i stimulisati poslodavce na prijavljivanje radnika na puni iznos plate; ukidanje većine neporeskih nameta kojim će se rateretiti privreda i pokrenuti nova zapošljavanja, te uvođenje poreske discipline i jednakih pravila za sve, kao i ukidanje privilegovanih statusa.

U julu 2019. godine, prema izvještaju Poreske uprave RS, zapečaćeno je 305 objekata usljed neizdavanja računa. Inspektori poreske uprave RS su samo u prvoj polovini 2019. godine imali preko 1.800 terenskih kontrola, te naplatili prekršaje u iznosu od preko 610.000 KM. Ovaj način terenske kontrole sprječava neizdavanje fiskalnih računa u cilju poreske evazije, te poboljšava sveukupnu poresku disciplinu. 

S obzirom da su aktino na snazi entitetski mehanizami poreske discipline, što je primijetno u smislu pozitivnog trenda poreskih priliva, gdje se za prvih 11 mjeseci 2019. godini bilježi prikupljeni iznos od 2,29 milijard KM, što je za 48 miliona KM više nego u 2018, kako se navodi u izvještaju Poreske uprave iz decembra 2019. godine. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!