Neispunjeno

Zakonsko onemogućavaje “rodbinskog zapošljavanja”

Partije: NDP | Oblasti: Državno uređenje

Rodbinsko zapošljavanje će biti zakonom onemogućeno u mandatu izabranog ili imenovanog lica

Izvor: Plan za bolju Srpsku

U Planu za bolju Srpsku navedeno je da će se raditi na tome da se uvede javan i efikasan sistem zapošljavanja stručnih, a ne podobnih kadrova, uz objavljivanje svih informacija u poptuno javnom postupku zapošljavanja kandidata u javnoj upravi, te da će se zakonski onemogućiti rodbinsko zapošljavanje. 

Članom 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je definirano da izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit ili dobit lica koje je sa njima povezano, te ne smiju staviti privatne interese iznad javnog. To, međutim, još uvijek ne isključuje mogućnost odlučivanja o zapošljavanju rodbine, što obećanje oslovljava. Nešto bolja situacija predviđena je Zakonom o državnim službenicima RS, kojim je definirano da državni službenik ne smije donositi odluke odnosno učestvovati u donošenju odluka koje utiču na finansijski ili drugi interes članova uže porodice. No, šira porodica (npr. rođaci, šira rodbina, tazbina, itd.) nisu definirani kao krug osoba o čijem zapošljavanju državni službenik ne smije odlučivati.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!