Djelimično ispunjeno

Brže izdavanje dozvola

Partije: NDP | Oblasti: Državno uređenje

Uvešćemo princip da ćutanje administracije znači odobravanje, čime ćemo zaustaviti praksu da službe odugovlače sa rješavanjem problema građana i izdavanjem dozvola i rješenja.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 15. sjednici, održanoj 2. aprila 2019. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.

Kako je navedeno u obrazloženju, Zakon o uređenju prostora i građenju je sistemski zakon kojim se prvenstveno uređuje oblast planiranja  prostora  i  građenje,  te  postupci  i  procedure  izdavanja građevinskih  i upotrebnih  dozvola  za  objekte.

“Izmjenama Zakona o uređenju prostora  i građenju pristupilo se kako  bi  se  stvorio  pravni  osnov  za uvođenje jednošalterskog sistema i e‐građevinske dozvole. Cilj uvođenja takvih  modela  izdavanja dozvola je uspostavljanje  savremenih  standarda  kako  bi  proces  prostornog  planiranja  i izdavanja  građevinskih  dozvola  bio  brži,  jednostavniji  i  transparentniji. Ove reformske  aktivnosti  obuhvataju i smanjenje broja dokaza i formalnosti koje  je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosioca javnih ovlašćenja na  glavni projekat  koje  se  daju  na  osnovu  posebnih  zakona.”

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju usvojen je na 32. sjednici Vlade RS održanoj 12. augusta 2019. godine.

Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju usvojene su i u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) na 6. redovnoj sjednici održanoj 27.09.2019. godine.

Pored navedenog, krajem 2018. godine iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIPP) saopšteno je da se radi na uspostavljanju “više elektronskih servisa”, koji će omogućiti građanstvu RS-a da putem interneta pristupe zemljišnim knjigama za cijelu teritoriju RS-a.

Osnovan je katastar sa preko 250 katastarskih opština, uz registar cijena nepokretnosti uspostavljen je i centralni adresni registar i omogućeno je da građani brže ostvare uvid u evidencije RUGIPP-a. Pustićemo uskoro javni uvid u zemljišne knjige za cijelu teritoriju Srpske, kao i evidenciju knjige uloženih ugovora za područje Banjaluke.

Stanko Svitlic, 18. 12. 2018.

odgovoru na upit Istinomjera iz maja 2019. godine, govoreći o elektronskim servisima, iz RUGIPP-a je navedeno da je omogućen uvid u katastarske evidencije putem servisa e-Katastar i e-Stanovi. Također je rečeno da se radi na izradi Geoportala, koji bi obuhvatio geoprostorne podatke, te da su baze podataka iz njihovih područnih jedinica prebačene u “data centar”, koji je smješten u Banjaluci.

U vezi sa najavom skorog puštanja javnog uvida u zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora (KUU), iz decembra 2018. godine, kazali su da bi do kraja 2019. godine “trebao biti omogućen i pristup zemljišnoj knjizi kao vlasničkoj evidenciji”.

Do kraja godine, putem interneta bi trebao biti omogućen i pristup zemljišnoj knjizi kao vlasničkoj evidenciji. Trenutno se radi na usaglašavanju podataka, s obzirom na to da se veliki dio podataka vodi ručno, a dio nalazi u Federaciji BiH.

Odgovor na upit, 14. 5. 2019.

Na web stranici RUGIPP-a objavljen je servis e-Gruntovnica sa opisom i linkom na pretrage zemljišnih knjiga i knjige uloženih ugovora (KUU).

U cilju unapređenja usluga Republičke Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u segmentu uvida građana u javne evidencije, omogućen je uvid u evidenciju zemljišne knjige i knjigu uloženih ugovora (za podatke koji se vode u elektronskom obliku). Prvi nivo pristupa su registrovani korisnici, a drugi nivo su korisnici sa plaćenom pretplatom. Javni uvid korisnika omogućava pretragu ZK po broju ZK uloška ili broju parcele u okviru jedne katastarske opštine i jedne političke opštine i pretragu KUU po broju lista u KUU adresi, parceli ili kombinaciji prethodno navedenih polja u okviru jedne katastarske opštine i jedne političke opštine. Korisnici sa plaćenom pretplatom mogu KUU pretraživati i po JMBG-u nosioca prava.

Elektronski servis e-Gruntovnica

Servis e-Gruntovnica, nakon registracije, nudi pretragu zemljišnih knjiga i knjiga uloženih ugovora. I dok je pretraga KUU za područje Banjaluke moguća, pretraga zemljišnih knjiga ne radi zbog, kako je navedeno, “harmonizacije podataka”.

Također, nije navedena informacija o cijeni pretplate, kao ni ko se može i kako se može pretplatiti.

Istinomjer je 20. 11. 2020. telefonski kontaktirao RUGIPP, odakle nam je rečeno da je pristup zemljišnim knjigama uspostavljen, ali da unazad nekoliko mjeseci ne radi i da nije poznato kada će pristup ponovo biti moguć.

Više o tome možete pročitati u tekstu Istinomjera. 

Vlada Republike Srpske je 11.3.2021. godine na 112. sjednici donijela Uredbu o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Kako je navedeno tom prilikom, “ovom uredbom propisuju se uslovi za dizajniranje, proizvodnju i upotrebu ambalaže, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, posebni uslovi za izdavanje dozvole za operatera, kao i obrasci izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom”. 

Ova uredba primjenjuje se na ambalažu koja se proizvodi, uvozi i stavlja na tržište i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima ili je nastao na neki drugi način, bez obzira na njegovo porijeklo i način upotrebe, kao i na sav korišćeni ambalažni materijal. Donošenje Uredbe ima za cilj da se podzakonski akt koji uređuje upravljanje ovom posebnom kategorijom otpada, uskladi sa novim zakonskim odredbama, odredbama Direktive (EU) broj 2018/852 Evropskog parlamenta i Savjeta, kao i da se izvrši dodatno usklađivanje sa odredbama preostalih sekundarnih izvora prava Evropske unije, uključujući i preuzimanje evropskih normi o nivoima koncentracije teških metala u ambalaži koja nakon upotrebe postaje ambalažni otpad, a sve u cilju podsticanja kružne ekonomije u Republici Srpskoj. Takođe, dodatno je uređen upravni postupak izdavanja i obnove dozvole za operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom, a izvršene su i izmjene dosadašnjih odredbi uredbe u smislu njihovog preciziranja radi nesmetane primjene ovog pravnog propisa u praksi.

Vlada Republike Srpske, 11.3.2021. 

Republika Srpska u augustu 2021. godine uspostavila je sistem “e-beba” koji omogućuje roditeljima da cjelokupan proces prijave djeteta pokrenu i završe u porodilištu. Sistem podrazumijeva registraciju novorođenčeta odmah u rodilištu, gdje zdravstveni radnik u elektronski sistem unosi podatke djeteta. Uvođenjem ovog sistema roditelji više ne moraju obilaziti nekoliko službi, te plaćati određene takse kako bi registrovali svoje dijete. Naime, nakon elektronske registracije u porodilištu, roditelji novorođenčeta na adresu prebivališta dobijaju besplatno, prve dokumente za svoje dijete, i to – izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i prijavu na zdravstveno osiguranje.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević rekao je da nakon Doboja, Prijedora, Bijeljine, Foče, Istočnog Sarajeva i drugih porodilišta u Banja Luci je okončan proces implementacije projekta “e-beba” u svim porodilištima u Republici Srpskoj.

Za realizaciju projekta “e-beba” izdvojeno je 683.760 KM bez PDV-a, odnosno 800.000 KM sa PDV-om, a Informacioni sistem “e-beba” je u vlasništvu Republike Srpske.

Poreska uprava Republike Srpske ima nekoliko elektronskih servisa kao što je elektronski usluge za preduzeća i elektronske usluge za građanje. Preduzeća na ovaj način mogu u svakom trenutku imati uvid o osnovnim podacima iz zvaničnog registra poreskih obveznika, te ih azurirati po potrebi, pratiti podatke na poreskim karticama o uplatama i obavezama unazad do 2016. godine, odnosno od promjene informacionog sistema u Poreskoj upravi Republike Srpske, podatke iz registra nepokretnosti, pregled računa za porez na nepokretnosti, štampa računa, štampa uplatnica uz mogućnost elektronske dostave računa, zatim pregled podataka o prijavljenim/zaposlenim radnicima, te pregled fiskalnih kasa i datuma slanja poslednjeg izvještaja. 

Elektronske usluge za građanje se odnose na uvid u osnovnim podacima iz zvaničnog registra poreskih obveznika, poreskim karticama o uplatama i obavezama, pregled plata, pregled podataka o prijavljenom dohotku (građanska kartica), detaljni pregled po godinam, pregled poreskih umanjenja, pregled podataka o ostvarenim umanjenjima, pregled radnih angažovanja, istorijat zaposlenja, uplate doprinosa, te sintetički pregled obaveza i uplata doprinosa za PIO.

Na ovaj način preduzeća i građani u svakom trenutku mogu imati uvid o eventualnim propustima u izvršenju obaveza prema PURS, odnosno eventualnih propusta prema njima, kao što je period osiguranja svakog poreskog obveznika (radnom odnosu), kao i iznos ostvarene zarade za dati period, te ukoliko određeni period osiguranja ne postoji na pregledu, blagovremenim kontaktiranjem PURS, ili FOND PIO i informisati se o propustu i načinu ispravljanja pogreške. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!