Ispunjeno većim dijelom

Poduzetničke zone

Partije: NDP | Oblasti: Ekonomija

Vlada će učestvovati u formiranju preduzetničkih zona sa pripremljenom infrastukturom i komunalnim priključcima spremnim za domaće i strane investitore u svim gradovima Republike Srpske.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Na prvoj sjednici Vlade RS, donesena je Odluka o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, što se može podvesti pod prvi korak strateškog pristupa lokalnog razvoja. 

U julu 2019. godine, pristupni teren poslovnoj zoni u naselju Blaževac, Opština Pelagićevo, počela je sa rekonstrukcijom. Prema navodima medija, Vlada RS je izdvojila 200.000 KM za renoviranje pristupne dionice industrijske zone.

Vlada RS utvrdila je na 86. sjednici, održanoj u početkom septembra 2020. godine i Nacrt zakona o slobodnim zonama RS.

Kako je navedeno iz Vlade, “ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslovi za njihovo obavljanje, kao i prestanak rada slobodnih zona”.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o slobodnim zonama Republike Srpske je uspostavljanje i funkcionisanje slobodnih zona u Republici Srpskoj. Efikasno poslovanje slobodnih zona doprinijeće poboljšanju poslovnog okruženja i povećanju konkurentnosti kao osnova za privlačenje investicija. Isto tako, kroz rad slobodnih zona omogućiće se bolje iskorišćavanje industrijskih potencijala, stvoriće se uslovi za uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta, što će biti od koristi za cjelokupnu privredu Republike Srpske.

Vlada RS, 4.9.2020.

Također, Vlada RS je na 48. sjednici donijela Odluku o utrošenju budžetskih sredstava za uspostavljanje poslovnih zona u opštinama Vlasenica, Srebrenica, Istočni Stari Grad, te Pelagićevo, u ukupnom iznosu od 650.000 KM. U Opštini Pelagićevo predviđeno je da se utroši 260.000 KM, sa rokom do kraja mjeseca novembra 2019. godine.

Vlada Republike Srpske sredinom decembra 2020 godine donijela je Odluku o prenosu prava svojine i posjeda na nepokretnostima na Grad Zvornik. Nepokretnost naznačene u ovoj Odluci prenose se na Grad Zvornik, a u svrhu izgradnje zajedničkih industrijskih zona u pograničnom dijelu Republike Srpske sa Republikom Srbijom.

Također  sredinom decembra 2020. godine Vlada RS-a utvrdila je Prijedlog zakona o slobodnim zonama Republike Srpske. Ovim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i rad slobodnih zona, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnim zonama i uslovi za njihovo obavljanje, prestanak rada slobodnih zona, kao i druga pitanja od značaja za rad slobodnih zona u Republici Srpskoj. Razlozi za donošenje ovog zakona inicirani su potrebom za unapređenje poslovnog okruženja i povećanje konkurentnosti kao osnove za privlačenje investicija, bolju iskorišćenost industrijskih potencijala, kao i uvođenje novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta. Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, odnose se na to da su precizirana lica koja mogu biti osnivači slobodne zone, s akcentom da to mogu biti jedno ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih lica. NSRS je navedeni zakon usvojio početkom marta 2021. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je krajem augusta 2021. godine Odluku kojom će se prava svojine na nepokretnosti na kojoj je planirano formiranje slobodne zone, prenijeti sa Republike Srpske na Grad Trebinje. Dodjela nepokretnosti ima za cilj da se formiranjem slobodne zone stvore preduslovi za privlačenje domaćih i stranih investitora, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti na teritoriji Grada što će posredno uticati i na poboljšanje ukupnog poslovnog ambijenta u ovom entitetu.

Na 149. sjednici Vlade RS, održanoj početkom decembra 2021. godine, ​doneseno je Rješenje o davanju saglasnosti za područje slobodne zone „Slobodna zona Trebinje“ i utvrđivanju opravdanosti njenog osnivanja.

Postupajući u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama Republike Srpske i shodno odredbama Pravilnika o kriterijumima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone, Ministarstvo privrede i preduzetništva je, izvršilo ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone „Slobodna zona Trebinje“, te utvrdilo da su ispunjeni svi propisani kriterijumi za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja zone. Planirani obim investicionih ulaganja u prve tri godine iznosiće 7.900.000 KM, što je i veći planirani iznos od onog koji se zahtijeva po Pravilniku , tj. 3.000.000 KM.

Planom zapošljavanja u slobodnoj zoni predviđeno je da će u prve tri godine biti zaposleno najmanje 240 radnika, dok je Pravilnikom utvrđena obaveza zapošljavanja od najmanje 100 radnika u prve dvije godine njenog rada, tako da je zadovoljen i ovaj kriterijum.

Takođe, utvrđeno je da će osnivanje slobodne zone imati pozitivan uticaj na razvoj područja grada Trebinja i opština u okruženju od kojih je većina nerazvijena (Nevesinje, Gacko, Bileća, Ljubinje, Berkovići).

Utvrđen je i plan transfera savremenih tehnologija, a zadovoljen je i kriterij o vrijednosti robe koja se planira izvesti iz slobodne zone, tj. roba koja se proizvede u slobodnoj zoni u najvećoj mjeri će biti namijenjena za izvoz i značajno premašiti 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe u periodu od 12 mjeseci.

Vlada Republike Srpske krajem marta 2022. godine donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini, sa raspodjelom sredstava, na osnovu koje je  ukupnan iznos projekata 53.034.167,00 KM. Ovom odlukom biće proširena lista projekata koji se finansiraju iz dijela budžetskih sredstava za javne investicije u 2022. godini, između ostalog, i na „Sufinansiranje izgradnje poslovne hale i uspostavljanja industrijske zone Podgora u opštini Milići“ u iznosu od 800.000,00 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!