Započeto

Podrška poduzetnicima i subvencije za zapošljavanje

Partije: NDP | Oblasti: Socijalna politika

Podrškom preduzetnicima i subvencijama za zapošljavanje u realnom sektoru zaposlićemo mladost Srpske i spriječiti njen odlazak

Obrazloženje

U prvih godinu dana rada Vlade RS vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Plan za bolju Srpsku

Na 13. sjednici Vlade Republike Srpske (21.03.2019.) Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Programom rada Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu planirano je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća. Izmjene i dopune tog zakona preduzimaju se u cilju potpunog usaglašavanja sa Preporukom Evropske komisije od 06. maja 2003. godine, koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih preduzeća, potpunijeg uređivanja aktivnosti i mjera za realizaciju principa iz evropskog akta za mala i srednja preduzeća, koji su preuzeti u osnovni tekst Zakona, isticanja da se postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća sprovodi i u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći, jačanja kapaciteta Savjeta za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske, izmjene naziva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i kvalitativnog i kvantitativnog povećanja nadležnosti i poslova te agencije. Ovim zakonom naglašava se da se podsticajna sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća dodjeljuju u skladu sa propisima iz oblasti dodjele državne pomoći.

 

Na 27. sjednici Vlade Republike Srpske (04.07.2019.) Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023. godina. 

Potreba za donošenjem Strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske ukazala se zbog činjenice da žene zauzimaju značajno mjesto u privredi, ali da još uvijek postoje određene prepreke ili predrasude kada su u pitanju žene koje su vlasnice privrednih subjekata ili žene koje upravljaju privrednim subjektom. Strategija definiše strateške  ciljeve, programe i aktivnosti razvoja preduzetništva žena za period od 2019. do 2023. godine, koji su zasnovani na analizi stanja, dosadašnjim aktivnostima razvoja ovog sektora, zahtjevima EU i potrebama malih i srednjih preduzeća i preduzetnica. U skladu sa vizijom i strateškim ciljevima razvoja preduzetništva žena za period 2019 -2023. godine, očekivani efekti sprovođenja Strategije su sljedeći: povećano učešće preduzetnica u ukupnom broju MSP i u BDP, povećano učešće preduzetnica u ukupnom izvozu, povećan broj novih preduzetnica, povećan broj preduzetnica u proizvodnim djelatnostima, povećan broj zaposlenih u subjektima koje vode žene, uspostavljeno mentorstvo za žene, poboljšan pristup finansijama za preduzetnice, povećano korišćenje fondova rizičnog kapitala od strane preduzetnica, povećana inovativnost preduzetnica u Republici Srpskoj, uspostavljena podrška preduzetnicama na lokalnom nivou, ojačana postojeća udruženja žena i podržano formiranje novih udruženja, uspostavljena e-platforma za žene.

Aktivnosti planirane Strategijom trebalo bi da utiču na: rast učešća preduzetnica u ukupnom broju MSP do 2023. godine na 30% učešća u ukupnom broju preduzetnika, rast broja zaposlenih kod preduzetnica za 10% u 2023. godini u odnosu na 2019. godinu.

Na 31. sjednici Vlade Republike Srpske (31.07.2019.) Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 31. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Najvažnija novina koju donosi Prijedlog zakona je proširenje nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i njena transformacija u Razvojnu agenciju Republike Srpske.

Primjena Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća pokazala je da trenutne nadležnosti Agencije utvrđene u ovom zakonu ne obuhvataju sve stručne i druge poslove koje Agencija obavlja ili može da obavlja u praksi. Agencija nije upravna organizacija i zbog toga je u mogućnosti da učestvuje u projektima koje finansira Evropska unija ili njene pojedine države članice ili druge zemlje. Projekti u kojima učestvuje Agencija ne odnose se samo na oblast malih i srednjih preduzeća, nego i na druga privredna područja, kao što su inovacije, industrija, tehnologija, ekologija, edukacije, izvozne aktivnosti, sistemi kvaliteta, podrška u privlačenju i realizaciji ulaganja i druga područja, a koja su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa oblastima malih i srednjih preduzeća.

Budući da će u narednom periodu Agencija moći učestvovati u projektima iz različitih privrednih područja, privredni subjekti će putem Agencije moći ostvariti pravo na direktnu novčanu podršku iz sredstava određenog projekta ili neku drugu nenovčanu podršku, u zavisnosti od predmeta projekta.

Privrednicima, koji se bave spoljnotrgovinskim djelatnostima, je od posebnog značaja proširenje nadležnosti Agencije na pružanje podrške izvoznicima.

Predloženim izmjenama se dodatno naglašava i potreba za koordinacijom i zajedničkim radom Agencije sa lokalnim razvojnim agencijama, a sve s ciljem postizanja što boljih i kvalitetnijih rezultata za privredne subjekte iz oblasti malih i srednjih preduzeća.

U skladu s tim, ovim zakonom uspostavljaju se pretpostavke da se kroz jednu već postojeću instituciju, bez dodatnih troškova, pruži kvalitetnija podrška preduzetništvu i privrednom razvoju Republike Srpske.

Na 31. sjednici Vlade Republike Srpske (31.07.2019.) Vlada Republike Srpske se upoznala o Godišnjem izvještaju za oblast malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za 2018. godinu.

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske i APIF-a za 2018. godinu, u Republici Srpskoj je poslovalo 39.970 malih i srednjih preduzeća (MSP) od čega 17.616 MSP-pravnih lica, i 22.354 preduzetnika. Najveći broj MSP ili 33,6% je kao i prethodnih godina, poslovao u sektoru trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala, zatim u sektorima prerađivačka industrija 13,5%, hotelijerstvo i ugostiteljstvo 11,9% i saobraćaj i skladištenje 8,1%. 

Mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj u 2018. godini su zapošljavala 144.848 lica od čega je najveći broj zaposlenih kod MSP-pravnih lica ili 103.799 lica, a kod preduzetnika 41.049 lica.

MSP-pravna lica su u 2018. godini ostvarila 72,64% poslovnih prihoda svih preduzeća, 70,99% prihoda od prodaje na inostranom tržištu i 74,92% ukupne neto dobiti svih preduzeća.

Poseban dio Izvještaja čini izvještaj za 2018. godinu o realizaciji aktivnosti iz „Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske za period 2016-2020.godina”.

Finansijska podrška sektoru MSP na republičkom nivou pružena je u ukupnom iznosu od 15.739.178 KM i to: za realizaciju projekata zapošljavanja i samozapošljavanja 15.569.178 KM, kroz Grant za sprovođenje Strategije razvoja MSP, preduzetništva i uspostavljanje poslovnih zona dodijeljeno je 50.000 KM; kroz finasijsku podršku projektima razvoja tehnologije, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija u Republici Srpskoj dodijeljeno je 120.000 KM.

Pored navedenih sredstava treba pomenuti i sredstva plasirana kroz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u ukupnom iznosu od 88.513.101 KM za 130 MSP te odobrene garancije Garantnog fonda Republike Srpske u iznosu od 3.012.978 KM za 28 MSP. Ukupno 26 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj su u oblasti MSP plasirale 6.679.286 KM, od čega 97,2% bespovratnih sredstava.

Također, u okviru Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2019. godini, provodi se Program podrške zapošljavanja u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa u 2019. godini. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!