Analize

Jedno ispunjeno obećanje tokom prve dvije godine mandata Fuada Kasumovića

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nije imao predizborni program, stoga je Istinomjer prikupio 21 obećanje iz javnih istupa Kasumovića tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore u BiH 2020. godine. Istinomjer je, zaključno s drugom godinom mandata, ispunjenim ocijenio jedno obećanje Fuada Kasumovića. Na šest obećanja zabilježene su značajnije aktivnosti na njihovoj realizaciji, te su ona dobila ocjenu u progresu, dok su na ispunjenju sedam obećanja zabilježene određene aktivnosti te su ona ocijenjena kao započeta. Na sedam obećanja nisu zabilježene aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Izvor: Facebook/Fuad Kasumović

U drugoj godini mandata, ispunjeno je obećanje Izgradnja ambulante, apoteke i društvenih prostorija u mjesnoj zajednici Lukovo Polje. Radovi na ovom objektu započeti su u februaru 2021. godine, a završetak projekta njegove izgradnje svečano je obilježen 19.3.2022. godine.

Kada je riječ o obećanjima koja su dobila ocjenu u progresu, jedno od njih se odnosi na nastavak obnove društvenih domova. Polovinom decembra 2020. godine završeni su radovi na rekonstrukciji društvenih domova u mjesnim zajednicama Briznik, Gornja Zenica i Pepelari, a nekoliko dana kasnije završeni su i radovi na rekonstrukciji doma u mjesnoj zajednici Gorica.

U julu 2022. godine saopćeno je da su započeli radovi na adaptaciji društvenih domova u dvije zeničke mjesne zajednice. Tako su u mjesnoj zajednici Drivuša počeli radovi na sanaciji krova i adaptaciji društvenog doma, a riječ je o projektu vrijednom 136.890 KM. S druge strane, u mjesnoj zajednici Gorica tada su započeli unutrašnji radovi na utopljavanju i adaptaciji društvenog doma. Vrijednost ovih radova iznosila je 155.335 KM.

Među obećanjima na kojima su zabilježene značajne aktivnosti našlo se i obećanje Realizacija projekata toplifikacije i gasifikacije grada. Kako se navodi u saopćenju Grada Zenica iz augusta 2021. godine, Grad je obezbijedio 333.021,16 KM za realizaciju 16 ugovora o sufinansiranju izrade termo-izolacione fasade-utopljavanje stambenih objekata kolektivnog stanovanja i zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča. Pomenuti ugovori o sufinansiranju projekata potpisani su između Grada Zenica i predstavnika Upravitelja odnosno Odbora etažnih vlasnika.

Početkom decembra 2021. godine, iz Gradske uprave je saopćeno da je u Zenici ozvaničen završetak projekta izgradnje nove toplane, te je na taj način riješen problem sistema daljinskog zagrijavanja grada. Također, iz Gradske uprave su dodali da se radi o projektu vrijednom oko 53 miliona eura koji je realizovan u partnerstvu kompanije ArcelorMittal Zenica, Grada Zenica, KPA Unicon i FinnFund iz Finske. Toplana Zenica svečano je otvorena u drugoj polovini mjeseca marta 2022. godine.

U augustu 2022. godine potpisano je 14 ugovora za zamjenu azbestnih krovova i pet ugovora za zamjenu stolarije na zajedničkim dijelovima zgrada, ukupne vrijednosti 235.351 KM. Tom prilikom, gradonačelnik Kasumović najavio je da uskoro počinje i realizacija projekta zamjene kućnih ložišta za toplotne pumpe.

Ocjenu u progresu dobilo je i obećanje koje se odnosi na podršku udruženjima i nevladinom sektoru. U Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu predviđeno je 200.000 KM za finansiranje programa i projekata udruženja i organizacija boračke populacije, te transfer od 100.000 KM Udruženju penzionera za pomoć socijalno ugroženim penzionerima. Prema Budžetu za 2021. godinu, planirani transfer za neprofitne organizacije i udruženja iznosi 20.000 KM, te su predviđena i sredstva u iznosu od 35.000 KM za finansiranje nacionalnih udruženja, udruženja nacionalnih manjina i kulturno-umjetničkih društava. Isti iznos sredstava predviđen je i u Budžetu za 2022. godinu, osim transfera neprofitnim organizacijama, koji je povećan za 10.000 KM. Tokom druge godine mandata, gradonačelnik Kasumović održao je i više sastanaka s predstavnicima različitih udruženja i organizacija koji djeluju na području Grada Zenica.

Pored pomenutih, ocjenu u progresu dobila su i obećanja Poboljšanje uslova života u svim mjesnim zajednicama Grada Zenica, Podrška privredi i poljoprivredi i Nastavak uređenja gradskih i prigradskih puteva.

Među obećanjima koja su ocijenjena kao započeto našlo se, između ostalih, obećanje Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda. U septembru 2021. godine objavljen je pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača radova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima. Tada su bili u toku geološki istražni radovi koji su dio aktivnosti na Projektu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Zenice.

U februaru 2022. godine iz Gradske uprave Zenica saopćeno je da je preduzeće Vodovod i kanalizacija raspisalo Javni poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju glavnog kolektora i povezanih radova Grada Zenice. U februaru je održan i predtenderski sastanak u prostorijama JO “ViK” d.o.o. Zenica s potencijalnim ponuđačima radova na realizaciji Komponente 1, u sklopu kojeg je obavljen i obilazak lokacija na kojima će se graditi planirani kanalizacioni kolektori. U oktobru 2022. godine u Gradskoj upravi Zenica potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sistema kolektora između Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica i društva Mibral d.o.o. Sarajevo. Ugovor je potpisan za Komponentu 1 koja podrazumijeva izgradnju sistema kolektora, a u okviru velikog razvojnog projekta „Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici“. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.216.665,35 EUR, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci.

Započete su aktivnosti i na realizaciji obećanja koje se odnosi na izgradnju dječijih igrališta. U augustu 2022. godine započeli su radovi na izgradnji sportskog igrališta u Mjesnoj zajednici Blatuša. Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova potpisan je s firmom FUEL BOSS, a nadzor nad izvođenjem radova vrši JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica. Rok za izgradnju je dva mjeseca. U Mjesnoj zajednici Lokvine u septembru 2022. godine svečano je otvoreno igralište, a riječ je o multifunkcionalnom terenu za čiju je izgradnju iz Budžeta Grada Zenica izdvojeno 116.612 KM.

U oktobru 2022. godine na zeničkom izletištu Smetovi svečano je otvoren adrenalinski park “Poletarac”. Grad Zenica je ovaj projekat podržao sa 5.000 KM i obezbjeđivanjem zemljišta i potrebnih saglasnosti.

Istinomjer je također zabilježio određene aktivnosti na ispunjenju obećanja Izgradnja Trga Alije Izetbegovića. Na devetoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj krajem aprila 2021. godine, vijećnicima je predstavljena Analiza opravdanosti izgradnje, upravljanja i korištenja podzemnih garaža na području Grada Zenica. Predviđena je izgradnja podzemnih garaža na lokacijama Trg Bosne i Hercegovine, Trg Alije Izetbegovića i u naselju Mokušnice. Prema procjenama, vrijednost investicije je cca 35 miliona konvertibilnih maraka. U februaru 2022. godine Gradsko vijeće podržalo je izgradnju Centralne gradske podzemne garaže na Trgu Alije Izetbegovića. Tom prilikom usvojen je Prijedlog Odluke o proglašenju javnog interesa i raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja radi izgradnje Centralne gradske podzemne (CPG) garaže na Trgu Alije Izetbegovića.

Među obećanjima koja su dobila ocjenu započeto našla su se i obećanja Početak projekta izgradnje žičare, Asfaltiranje puta za Smetove, Izgradnja podzemne garaže na Mokušnicama te Izgradnja Trga Bosne i Hercegovine.

Obećanja na kojima još uvijek nisu zabilježene aktivnosti na njihovoj realizaciji odnose se na izgradnju regionalnog vodovoda “Plava voda”, početak gradnje Radne zone “Zenica Sjever” i Poslovno-prodajne zone “Zenica jug”, kao i obećanja koja se odnose na zapošljavanje ljudi u prodajnoj zoni “Zenica-jug”, izgradnju aqua parka te izgradnju podzemnih garaža u naseljima Novo Radakovo i Crkvice.

Pored jednog ispunjenog obećanja u drugoj godini mandata Fuada Kasumovića, na otprilike dvije trećine njih su vršene određene ili značajnije aktivnosti s ciljem njihovog ispunjenja, stoga se može i očekivati da će taj udio predizbornih obećanja do kraja mandata i biti ispunjen u većoj ili manjoj mjeri.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!